Kwalifikacja w zawodzie pszczelarz:

 • Prowadzenie produkcji pszczelarskiej
 • Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie pszczelarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • prowadzenia pasieki metodami tradycyjnymi i ekologicznymi;
 • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 • prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej i pszczelarskiej;
 • prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i pszczelarskich.

 • Kwalifikacja w zawodzie ogrodnik:

 • Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
 • Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie ogrodnik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania prac związanych z zakładaniem i pielęgnacją upraw sadowniczych, warzywnych, roślin przyprawowych, roślin ozdobnych oraz grzybów jadalnych;
 • wykonywania prac związanych ze zbiorem, przechowywaniem i sprzedażą plonów ogrodniczych;
 • prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).

 • Kwalifikacja w zawodzie rolnik:

 • Prowadzenie produkcji rolniczej
 • Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie rolnik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 • prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 • prowadzenia sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich;
 • obliczania opłacalności produkcji rolniczej.