Kwalifikacja:

  • Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

  • Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie ogrodnik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • wykonywania prac związanych z zakładaniem i pielęgnacją upraw sadowniczych, warzywnych, roślin przyprawowych, roślin ozdobnych oraz grzybów jadalnych;
  • wykonywania prac związanych ze zbiorem, przechowywaniem i sprzedażą plonów ogrodniczych;
  • prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).