Kwalifikacja:

  • Sporządzanie potraw i napojów

  • Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • przechowywania żywności;
  • sporządzania potraw i napojów;
  • wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.