MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE
2014/2015


W roku szkolnym 2014/2015 w ramach projektu zorganizowane będą następujące kursy:

W Technikum Architektury Krajobrazu i Ogrodniczym
Kurs AUTO CAD 1 grupa 10 osób. Kurs trwa 35 godzin i odbędzie się w II semestrze

W Technikum Handlowym i Ekonomicznym
Kurs Kadry i płace - 1 grupa, 5 osób. Kurs trwa 50 godzin i odbędzie się w II semestrze
Kurs Podstawy księgowości 1 grupa 10 osób. Kurs trwa 60 godzin i odbędzie się w II semestrze