MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE
2013/2014


W roku szkolnym 2013/2014 w ramach projektu organizowane będą zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe :
Język angielski branżowy
Język niemiecki branżowy
Matematyka z wykorzystaniem technik informatycznych
Warunkiem utworzenia grupy jest zgłoszenie się minimum ośmiu chętnych osób z klasy. Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli z naszej szkoły. Liczba grup jaka może zostać utworzona w szkole jest ograniczona.

I SEMESTR

W Technikum Architektury Krajobrazu i Ogrodniczym
Kurs florystyczny 1 grupa. Zajęcia odbywają się w ZSEO prowadzący mgr inż. Iwona Kapustka i mgr inż. Robert Kozioł

II SEMESTR

W Technikum Hotelarstwa i Żywienia
Kurs barmana - 1 grupa, zajęcia odbywają się w ZSEG na Bema
Kurs baristy - 1 grupa, zajęcia odbywają się w ZSEG na Bema
Kurs carvingu - 1 grupa, zajęcia odbywają się w ZSEO

W Technikum Architektury Krajobrazu i Ogrodniczym
Kurs florystyczny 1 grupa, zajęcia odbywają się w ZSEO prowadzący mgr inż. Iwona Kapustka i mgr inż. Robert Kozioł

W Technikum Handlowym i Ekonomicznym
Kurs kas fiskalnych - 1 grupa, zajęcia odbywają się w ZSEG na Bema