Rozszerzenia:

 • geografia (od kl. II, 8 godz. w cyklu kształcenia,
 • język angielski(od kl. I, 6 godz. w cyklu kształcenia).
 • Uzupełnienia:

 • historia i społeczeństwo (od kl. II, 4 godz. w cyklu kształcenia).
 • Kwalifikacje:

 • Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
 • Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

 • Absolwent zawodu technik obsługi turystycznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania działalności turystycznej;
 • organizowania imprez i usług turystycznych;
 • obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych;
 • rozliczania imprez i usług turystycznych.

 • Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w biurach podróży, przy organizacji imprez turystycznych, wyjazdów, konferencji, wyjazdów firmowych, jako piloci wycieczek, animatorzy, specjaliści ds. obsługi klienta w turystyce, a także w urzędach administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki danego regionu.