Rozszerzenia:

 • biologia (od kl. II, 8 godz. w cyklu kształcenia),
 • język angielski (od kl. I, 6 godz. w cyklu kształcenia).
 • Uzupełnienia:

 • historia i społeczeństwo (od kl. II, 4 godz. w cyklu kształcenia).
 • Kwalifikacje:

 • Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
 • Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

 • Absolwent zawodu technik ogrodnik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • planowania i wykonywania prac związanych z zakładaniem, pielęgnacją upraw ogrodniczych oraz zbiorem, przechowywaniem produktów ogrodniczych, przygotowaniem do sprzedaży i sprzedażą produktów ogrodniczych;
 • prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami);
 • planowania i zakładania terenów zieleni;
 • projektowania i wykonywania dekoracji roślinnych.

 • Absolwenci mogą znaleźć pracę w przedsiebiorstwach zajmujących się, np. technologią produkcji rolniczej, dekoracjami roślinnymi i bukieciarstwem lub pełnić funkcję konserwatora zieleni miejskiej.