Rozszerzenia:

 • biologia (od kl. II, 8 godz. w cyklu kształcenia),
 • język angielski (od kl. I, 6 godz. w cyklu kształcenia).
 • Uzupełnienia:

 • historia i społeczeństwo (od kl. II, 4 godz. w cyklu kształcenia),
 • Kwalifikacje:

 • Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
 • Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie
 • Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie

 • Absolwent zawodu technik mechanizacji rolnictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • użytkowania pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w produkcji rolniczej;
 • obsługiwania pojazdów, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;
 • oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych;
 • organizowania prac związanych z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie;
 • prowadzenia pojazdów samochodowych i ciągników rolniczych.

 • Absolwent może być zatrudniony zarówno w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa, jak i prowadzić działalność gospodarczą.