Rozszerzenia:

 • geografia (od kl. II, 8 godz. w cyklu kształcenia,
 • język angielski(od kl. I, 6 godz. w cyklu kształcenia).
 • Uzupełnienia:

 • historia i społeczeństwo (od kl. II, 4 godz. w cyklu kształcenia).
 • Kwalifikacje:

 • Planowanie i realizacja usług w recepcji
 • Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

 • Absolwent zawodu technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich;
 • rezerwowania usług hotelarskich;
 • wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji;
 • przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości;
 • przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
 • przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe.

 • Absolwenci tego kierunku mają odpowiednie kwalifikacje, by podjąć pracę w hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, kurrortach, pensjonatach, zajazdach oraz tzw. bazie ruchomej, jak promy, statki, lotniska, kolej.