Rozszerzenia:

 • matematyka (od kl. I, 6 godz. w cyklu kształcenia),
 • WOS (od kl. II, 6 godz. w cyklu kształcenia).
 • Uzupełnienia:

 • historia i społeczeństwo (od kl. II, 4 godz. w cyklu kształcenia),
 • arytmetyka gospodarcza (od kl. III 2 godz. w cyklu nauczania).
 • Kwalifikacje:

 • Prowadzenie sprzedaży
 • Prowadzenie działalności handlowej

 • Absolwent zawodu technik handlowiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;
 • wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;
 • prowadzenia działań reklamowych i marketingowych;
 • organizowania i prowadzenia działalności handlowej;
 • zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.

 • Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach handlowych jako specjaliści od marketingu, reklamy czy księgowości, jako przedstawiciele handlowi, dystrybutorzy, kierownicy działów sprzedaży, a także jako sprzedawcy. Technik handlowiec jest również przygotowywanydo uruchomienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.