Rozszerzenia:

 • matematyka (od kl. I, 6 godz. w cyklu kształcenia),
 • WOS (od kl. II, 6 godz. w cyklu kształcenia).
 • Uzupełnienia:

 • historia i społeczeństwo (od kl. II, 4 godz. w cyklu kształcenia),
 • arytmetyka gospodarcza (od kl. III 2 godz. w cyklu nauczania).
 • Kwalifikacje:

 • Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
 • Prowadzenie rachunkowości

 • Absolwent zawodu technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • obliczania podatków;
 • prowadzenia spraw kadrowo-płacowych;
 • prowadzenia rachunkowości;
 • wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

 • Absolwenci zatrudniani są w urzędach administracji publicznej, urzędach skarbowych, bankach, różnego rodzaju instytucjach finansowych, ubezpieczeniowych oraz jednostkach i zakładach budżetowych, przedsiębiorstwach, firmach marketingowych.