Rozszerzenia:

 • biologia (od kl. II, 8 godz. w cyklu kształcenia),
 • j. angielski (od kl. I, 6 godz. w cyklu kształcenia).
 • Uzupełnienia:

 • historia i społeczeństwo (od kl. II, 4 godz. w cyklu kształcenia).
 • Kwalifikacje:

 • Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
 • Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

 • Absolwent zawodu technik architektury krajobrazu powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • opracowywania projektów obiektów terenów zieleni;
 • urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień;
 • urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu;
 • prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).

 • Absolwenci mogą podjąć pracę między innymi w pracowniach architektonicznych oraz przedsiębiorstwach zajmujących się konserwacją elementów architektury krajobrazu (ogrody, parki itp).)