Kontrast
A+ A+ A+
Facebook

Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych

im. Tadeusza Kościuszki

w Tarnowie ul. Sanguszków 28
Technikum nr 9 Branżowa Szkoła I stopnia nr 7
Godło Polska

Kalendarz 2020/2021

 

L.p.

 

Temat

 

Termin

1

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

1 września 2020 r.

2

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2020 r.

3

Ferie zimowe

15 lutego – 26 lutego 2021 r.

4

Wiosenna przerwa świąteczna

1  kwietnia- 6 kwietnia 2021 r.

5

Zakończenie  zajęć w klasach maturalnych: 4 TAK,4 TE, 4 TŻ, 4 TH, 4 TOT

 

30 kwietnia 2021 r.

6

Egzamin maturalny

 

 

 

 

 

Termin główny – 4,5,6 maj 2021 r.

Termin dodatkowy – czerwiec 2021 r.

Termin poprawkowy – sierpień 2021 r.

 

Egzamin maturalny ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);

§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 2223, z późn. zm.).

7

Egzamin potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie

 

 

 

 

Sesja1. 2021 Zima: styczeń–luty 2021 r.

Sesja2. 2021 Lato:czerwiec–lipiec2021 r.

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.)

8

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

a)     w dniach, w których przeprowadzana jest pisemna część egzaminu maturalnego z języka polskiego, matematyki i języka obcego;

b)    w dniach, w których przeprowadzany jest egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w technikum

 

 

4,5,6 maj 2021 r. – 3 dni

 

 

 

11,12 stycznia 2021 r.

7 czerwca 2021 r.

 

9

Dodatkowe dni wolne od zajęć  dydaktyczno-wychowawczych

 

2.11.2020 r.; 4-5.01.2021 r.; 4.06.2021 r.

10

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

25 czerwca 2021 r.

11

Ferie letnie

26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

12

Podział roku szkolnego na okresy dla klas maturalnych:

okres  I

okres II

 

dla klas I - III:

okres  I

okres II

 

 

1 września – 11 grudnia 2020 r.

14 grudnia 2020 r. -  30 kwietnia 2021 r.

 

 

1 września 2020 r. – 22 stycznia 2021 r.

25 stycznia 2021 r. - 25 czerwca 2021 r.

13

Egzaminy poprawkowe

25 sierpnia - 27 sierpnia 2021 r.

14

Konferencja zatwierdzająca plany pracy

14 września 2019 r.

15

Konferencje klasyfikacyjne:

- po I okresie

·       klasy maturalne

·       klasy I - III

 

- po II okresie

·       klasy maturalne

·       klasy I - III

 

 

10 grudnia 2020 r.

21 stycznia 2021 r.

 

 

26 kwietnia 2021 r.

18 czerwca 2021 r.

16

Konferencje plenarne

- po I okresie

- po II okresie - część I

                        - część II

 

27 stycznia 2021 r.

28 czerwca 2021 r.

30 sierpnia 2021 r.

17

Konferencje szkoleniowe      

- w I okresie

 

- w II okresie

 

18 listopada 2020 r./data może ulec zmianie.

 

25  marca 2021 r./data może ulec zmianie.

 

 

18

Zebrania z rodzicami i konsultacje

- zebranie informacyjne- nowy rok szkolny;

(kl. I – IV); Ślubowanie klas I-ych

 

- zebranie z rodzicami klasy II - IV

- informacyjne.

 

- konsultacje w razie potrzeb informujące o przewidywanych wynikach nauczania po I okresie – klasy maturalne

 

- konsultacje w razie potrzeb informujące o wynikach nauczania w I okresie (klasy I – III)

 

- zebranie informujące o wynikach nauczania po I okresie - klasy maturalne

 

- zebranie informujące o wynikach nauczania po I okresie (klasy I – III)

 

 

- konsultacje informujące o wynikach nauczania w II okresie

 

- zebranie informujące o przewidywanych ocenach na zakończenie roku

 

 

10,15,16 września 2020 r.

 

 

15-18 września

 

 

10 listopada 2020 r.

 

 

16,17 listopada 2020 r.

 

 

15  grudnia 2020 r.

 

 

25  stycznia 2021 r.

 

 

 

18 marca 2020 r.

 

maj / czerwiec (do ustalenia przez wychowawców klas)

19

Zebrania Komisji i Zespołów Zadaniowo-Problemowych

 

wg harmonogramu ustalonego przez przewodniczących, nie rzadziej niż dwa

razy w półroczu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021  wg miesięcy

  

  

 

 

WRZESIEŃ 2020

 

L.p.

Data

Dzień tygodnia

Wydarzenie

Uwagi

1.

1 września

wtorek

rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

2.

10,15,16 września

czwartek

wtorek

środa

zebranie z rodzicami

- informacyjne- nowy rok szkolny; Ślubowanie klas I

 

3.

14 września

poniedziałek

konferencja zatwierdzająca plany pracy

 

4.

15-18 września

wtorek - piątek

zebranie z rodzicami klasy II - IV

- informacyjne.

 

 

PAŹDZIERNIK 2020

 

L.p.

Data

Dzień tygodnia

Wydarzenie

Uwagi

1.

14 października

środa

Święto Komisji Edukacji Narodowej

*organizacja pracy - do ustalenia

 

 

LISTOPAD 2020

 

L.p.

Data

Dzień tygodnia

Wydarzenie

Uwagi

1.

2 listopada

poniedziałek

dzień po uroczystosciach  Wszystkich Świętych

dzień wolny

od zajęć dydaktyczo-wychowawczych

2.

10 listopada

wtorek

- konsultacje w razie potrzeb informujące o przewidywanych wynikach nauczania po I okresie – klasy maturalne

 

 

3.

16,17 listopada

poniedziałek

wtorek

- konsultacje w razie potrzeb informujące o wynikach nauczania w I okresie (klasy I – III)

 

 

4.

18 listopada

środa

konferencja szkoleniowa

data może ulec zmianie

 

GRUDZIEŃ 2020

 

L.p.

Data

Dzień tygodnia

Wydarzenie

Uwagi

1.

10 grudnia

czwartek

konferencja klasyfikacyjna

- po I okresie - klasy maturalne

 

2.

11 grudnia

 

piątek

zakończenie I okresu dla klas maturalnych

 

3.

14 grudnia

poniedziałek

rozpoczęcie II okresu dla klas maturalnych

 

4.

15 grudnia

wtotek

- zebranie informujące o wynikach nauczania po I okresie - klasy maturalne

 

5.

23 grudnia –

31 grudnia 2019

środa - czwartek

zimowa przerwa świąteczna

 

 

STYCZEŃ 2021

 

L.p.

Data

Dzień tygodnia

Wydarzenie

Uwagi

1.

4,5 stycznia

poniedziałek

wtorek

Dodatkowe dni wolne

dni wolne

od zajęć dydaktyczo-wychowawczych

2.

11 stycznia

poniedziałek

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 

dzień wolny

od zajęć dydaktyczo-wychowawczych

3.

12 stycznia

wtorek

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 

dzień wolny

od zajęć dydaktyczo-wychowawczych

4.

21 stycznia

czwartek

konferencja klasyfikacyjna

- po I okresie - klasy I - III

 

5.

22 stycznia

piątek

zakończenie I okresu dla klas

I - III

 

6.

25 stycznia

poniedziałek

rozpoczęcie II okresu dla klas I-III

 

7.

25 stycznia

poniedziałek

- zebranie informujące o wynikach nauczania po I okresie (klasy I – III)

 

 

8.

27 stycznia

środa

konferencja plenarna

- po I okresie

 

 

LUTY 2021

 

L.p.

Data

Dzień tygodnia

Wydarzenie

Uwagi

1.

15 lutego – 26 lutego 2021 r.

poniedziałek-piątek

ferie zimowe

 

 

MARZEC 2021

 

L.p.

Data

Dzień tygodnia

Wydarzenie

Uwagi

1.

18 marca

czwartek

 - konsultacje informujące o wynikach nauczania w II okresie

 

 

2.

25 marca

czwartek

konferencja szkoleniowa

data może ulec zmianie

 

KWIECIEŃ 2021

 

L.p.

Data

Dzień tygodnia

Wydarzenie

Uwagi

1.

1 kwietnia- 6 kwietnia

czwartek-wtorek

Wiosenna przerwa świąteczna

 

2.

26 kwietnia

poniedziałek

konferencja klasyfikacyjna

- po II okresie - klasy maturalne

 

3.

30 kwietnia

piątek

 

zakończenie  zajęć w klasach maturalnych

 

 

MAJ 2021

 

L.p.

Data

Dzień tygodnia

Wydarzenie

Uwagi

1.

4 maja 2020 r.

 

wtorek

egzamin maturalny

– język polski        

 

dzień wolny

od zajęć dydaktyczo-wychowawczych

2.

5 maja 2020 r.

środa

egzamin maturalny - matematyka

 

dzień wolny

od zajęć dydaktyczo-wychowawczych

3.

6 maja 2020 r.

czwartek

egzamin maturalny

– język angielski    

 

dzień wolny

od zajęć dydaktyczo-wychowawczych

4.

7do20maja

(oprócz 9 i 16maja)

 

piątek-czwartek

egzaminy maturalne ustne

 

 

5.

* ustala wychowawca

 

zebranie z rodzicami

- informujące o przewidywanych ocenach na zakończenie roku

maj

lub czerwiec

 

CZERWIEC 2021

 

L.p.

Data

Dzień tygodnia

Wydarzenie

Uwagi

1.

4 czerwca

 

piątek

Oktawa święta Bożego Ciała

dzień wolny

od zajęć dydaktyczo-wychowawczych

2.

7 czerwca

 

poniedziałek

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

dzień wolny

od zajęć dydaktyczo-wychowawczych

3.

 18 czerwca

 

piątek

konferencja klasyfikacyjna

- po II okresie - klasy I - III

 

4.

21 czerwca

poniedziałek

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 

5.

25 czerwca

piątek

zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

 

6.

26 czerwca

sobota

rozpoczęcie ferii letnich

 

7.

28 czerwca

poniedziałek

konferencja plenarna

- po I okresie - część I

 

 

LIPIEC 2021

 

L.p.

Data

Dzień tygodnia

Wydarzenie

Uwagi

 

 

 

 

 

 

SIERPIEŃ 2021

 

L.p.

Data

Dzień tygodnia

Wydarzenie

Uwagi

1.

24 sierpnia

wtorek

egzamin maturalny poprawkowy

 

 

23,24 sierpnia

poniedziałek-wtorek

egzamin maturalny poprawkowy ustny

 

2.

25 sierpnia -

27 sierpnia

środa - piątek

egzaminy poprawkowe

 

3.

30 sierpnia

poniedziałek

konferencja plenarna cz. II

 

 

4.

31 sierpnia

poniedziałek

zakończenie ferii letnich dla uczniów

 

 

 

 

 

 

 

do góry