Kontrast
A+ A+ A+
Facebook

Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych

im. Tadeusza Kościuszki

w Tarnowie ul. Sanguszków 28
Technikum nr 9      Branżowa Szkoła I stopnia nr 7
Godło Polska

Kalendarz 2018/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego 3 września 2018r.(poniedziałek)
Zakończenie roku szkolnego 21 czerwca 2019r.(piątek)
Zimowa przerwa świąteczna 22-31 grudnia 2018r.
Ferie zimowe 14 stycznia - 27 stycznia 2019 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia - 23 kwietnia 2019r.
Zakończenie zajęć w klasach maturalnych: IV TŻa, IV TŻb, IV TAO, IV THT, IV TE 26 kwietnia 2019r.
Podział roku szkolnego na semestry dla klas maturalnych: Okres I 03 września - 07 grudnia 2018r.
Podział roku szkolnego na semestry dla klas maturalnych: Okres II 10 grudnia - 26 kwietnia 2019r.
Podział roku szkolnego na semestry dla klas I - III: Okres I 03 września - 11 stycznia 2019r.
Podział roku szkolnego na semestry dla klas I - III: Okres II 28 stycznia - 23 czerwca 2019r.
Egzamin maturalny 6 maja 2019 r. - język polski
7 maja 2019 r. - matematyka
8 maja 2019 r. - angielski
9 maja - 25 maja 2019 r. - egzaminy ustne
Egzamin maturalny poprawkowy 20 sierpnia 2019 r.- część pisemna
20 - 21 sierpnia 2019 r. - część ustna
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (nowy) ustali CKE
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (stary) ustali CKE
Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
a) w dniach, w których przeprowadzana jest pisemna część egzaminu maturalnego z języka polskiego, matematyki i języka obcego
b) w dniu, w którym przeprowadzany jest etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w technikum
c) Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
6 maja 2019 r. - j. polski
7 maja 2019 r. - matematyka
8 maja 2019 r. - angielski
- ustali CKE
2. 11.2018 i 2.05.2019
Konferencje klasyfikacyjne 6 grudnia 2018 r.- po I okresie w klasach maturalnych
9 stycznia 2019 r. - po I okresie w klasach I - III
22 kwietnia 2019 r. - po II okresie w klasach maturalnych
17 czerwca 2019 r. - po II okresie w klasach I - III
Zebrania z rodzicami 12 września 2018 r. - informacyjne- nowy rok szkolny
13 listopada 2018 r.
10 stycznia 2019 r.
12 marca 2019 r.
maj/czerwiec 2018 r.(do ustalenia przez wychowawców i rodziców- - informujące o przewidywanych ocenach rocznych
do góry