Kontrast
A+ A+ A+
Facebook

Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych

im. Tadeusza Kościuszki

w Tarnowie ul. Sanguszków 28
Technikum nr 9      Branżowa Szkoła I stopnia nr 7
Godło Polska

Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych jest szkołą z 137 letnią tradycją. W skład Szkoły wchodzi Technikum Nr 9 oraz Branżowa Szkoła I stopnia Nr 7.

Naszym patronem jest Tadeusz Kościuszko – postać z panteonu polskich bohaterów narodowych. Generał, fortyfikator, uczestnik walk o niepodległość Stanów Zjednoczonych oraz Naczelny Dowódca insurekcji kościuszkowskiej.

Nasi absolwenci pracują w różnorodnych branżach zawodowych, są cenni dla pracodawców ze względu na swoje umiejętności i kompetencje zawodowe.

Technikum Nr 9


1. Technik ekonomista (331403)

Numery i nazwy kwalifikacji:

1. Kwalifikacja AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
2. Kwalifikacja AU.36 Prowadzenie rachunkowości

Rozszerzenia:

- matematyka,
- wiedza o społeczeństwie

Zawód technika ekonomisty stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych.

Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach. Oczekiwania pracodawców nakierowane są na praktyczne umiejętności związanych między innymi z polityką zatrudnienia, naliczaniem wynagrodzeń, rozliczaniem ubezpieczeń i podatków, księgowością, obrotem pieniężnym, zaopatrzeniem, sprzedażą, gospodarką magazynową, rozliczaniem produkcji, wykonywaniem prac biurowych.

Istnieje konieczność posługiwania się nowoczesną technologią oraz korzystania z użytkowych programów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, zarządzania magazynem. Analiza ofert pracy wykazała, że wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie księgowości, finansów, obsługi sprzedaży i marketingu.

2. Technik architektury krajobrazu (314202)

Numery i nazwy kwalifikacji:

1. Kwalifikacja RL.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
2. Kwalifikacja RL.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Rozszerzenia:

- biologia,
- język angielski

Architektura krajobrazu jest dynamicznie rozwijającym się obszarem związanym z kształtowaniem życiowej przestrzeni człowieka za pomocą szaty roślinnej, elementów wodnych i architektonicznych oraz z uwzględnieniem rozmaitych czynników, które tworzą charakter otaczającego krajobrazu.

Technicy architektury krajobrazu należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych specjalistów w zawodzie, których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia obrotów firm prowadzących działalność w zakresie architektury krajobrazu. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własną jednoosobową firmę w branży architektury krajobrazu.

Absolwent w zawodzie technika architektury krajobrazu znajdzie pracę zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, jednostkach realizacyjnych i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, jednostkach administracji samorządowej w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni, w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody, u właścicieli obiektów krajobrazowych, w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych oraz w szkolnictwie zawodowym /po ukończeniu studiów i specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

3. Technik hotelarstwa (422402)

Numery i nazwy kwalifikacji:

1. Kwalifikacja TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji
2. Kwalifikacja TG.13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Rozszerzenia:

- geografia,
- język angielski

Przedmioty uzupełniające:

- historia i społeczeństwo

Technik hotelarstwa planuje, organizuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi hotelarskie w obiekcie hotelarskim i innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie.

Przyjmuje rezerwację usług, ustala zakres zamówionych usług, sposób ich świadczenia oraz formę zapłaty. Przyjmuje gości w obiekcie, kompleksowo ich obsługuje w trakcie pobytu, wykwaterowuje z obiektu, rozlicza koszty pobytu gości oraz przyjmuje należność. Obsługuje również gości o specjalnym znaczeniu – typu VIP, CIP, gości niepełnosprawnych. Organizuje i oferuje usługi dodatkowe: konferencyjne, turystyczne, rekreacyjno-sportowe, typu Wellness i SPA oraz okolicznościowe na specjalne zamówienie. Współpracuje z innymi podmiotami oferującymi usługi hotelarskie, analizuje oferty konkurencji, obserwuje rynek hotelarski oraz zbiera opinie o preferencjach gości.

Badania rynku wskazują, że kondycja branży hotelarskiej w Polsce jest coraz lepsza. W ostatnich latach obserwujemy wzrost zainteresowania rodzimych  oraz międzynarodowych sieci hotelowych polskim rynkiem, szczególnie w segmencie hoteli ekonomicznych. Inwestycje hotelarskie oddają także inwestorzy indywidualni.

Poprawiają się również ekonomiczne wyniki w branży. Powoli, ale sukcesywnie rośnie liczba udzielonych noclegów oraz stopień wykorzystania miejsc noclegowych hoteli, z usług których korzystają przede wszystkim turyści zagraniczni oraz klienci instytucjonalni.

W strukturze popytu zauważa się wzrost udziału gości krajowych. Polska odzyskuje miano recepcji turystycznej z liczącą się bazą noclegową.

4. Technik obsługi turystycznej (422103)

Numery i nazwy kwalifikacji:

1. Kwalifikacja TG.14 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
2. Kwalifikacja TG.15 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

Rozszerzenia:

- geografia,
- język angielski

Przedmioty uzupełniające:

- historia i społeczeństwo

Technik obsługi turystycznej organizuje działalność turystyczną; przygotowuje, sprzedaje, realizuje i rozlicza imprezy i usługi turystyczne; udziela informacji turystycznej; obsługuje klientów korzystających z usług turystycznych, np. przewodnickich, pilotażu, noclegowych; obsługuje konferencje, kongresy; prowadzi dokumentację związaną z organizacją imprez i usług turystycznych oraz obsługą klientów; prowadzi działania marketingowe na rzecz turystyki.

Zawód technik obsługi turystycznej wymaga umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii, obsługi programów komputerowych, realizowania zadań w systemach rezerwacyjnych oraz wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Technik obsługi turystycznej zatrudnienie może znaleźć w biurach podróży, jednostkach obsługi ruchu turystycznego, placówkach informacji turystycznej, administracji rządowej i samorządowej, obiektach noclegowych, biurach organizatorów kongresów i konferencji.

Znaczenie interdyscyplinarnej turystyki jako sektora gospodarki wciąż wzrasta. Prognozy Instytutu Turystyki dotyczące ruchu turystycznego na świecie wskazują na dynamiczny rozwój branży turystycznej jako sektora gospodarki oraz wzrost udziału turystyki w zatrudnieniu.

W dynamicznym rozwoju turystyki zauważalne są trendy związane ze zmianami demograficznymi, ze wzrastającą świadomością i edukacją, trendy dotyczące zdrowia czy informacji. Turystyka stała się też nieodłącznym elementem życia społecznego.

5. Technik żywienia i usług gastronomicznych (343404)

Numery i nazwy kwalifikacji:

1. Kwalifikacja TG.7 Sporządzanie potraw i napojów
2. Kwalifikacja TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Rozszerzenia:

- chemia,
- język angielski

Przedmioty uzupełniające:

- historia i społeczeństwo

Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do sporządzania potraw  i napojów. Posiada te same umiejętności, które potrzebne są w pracy kucharza. Ponadto wykonuje zadania zawodowe związane z planowaniem i ocenianiem żywienia, organizowaniem i wykonywaniem usług.  Swoje zadania zawodowe wykonuje w macierzystym zakładzie lub oferuje usługi cateringowe. Przestrzega zasad racjonalnego żywienia. Stosuje nowe trendy w żywieniu, stale się kształci. Jest otwarty na nowości i kreatywny w działaniu poprzez nowoczesne dekoracje potraw, aranżację stołów i sal. Potrafi pracować pod presją czasu, współpracować w zespole i zarządzać zasobami ludzkimi. Miejscem pracy technika żywienia i usług gastronomicznych są  zakłady gastronomiczne typu zamkniętego i otwartego. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą.

Rynek usług gastronomicznych rozwija się stale, ponieważ w Polsce w dalszym ciągu ilość zakładów jest dużo niższa, niż w społeczeństwie zachodnim. Dlatego będą tworzyć się nowe miejsca pracy dla technika żywienia i usług gastronomicznych.

Ludzie częściej przemieszczają się, odpoczywają i oczekują na pełną obsługę dotyczącą wyżywienia.  Pracę w gastronomii jest stosunkowo łatwo znaleźć. Ciągle są dostępne oferty pracy w kraju, jak i zagranicą.

Osoba będąca z wykształcenia technikiem żywienia i usług gastronomicznych może także prowadzić własną firmę.

6. Technik florysta i aranżacji wnętrz

Eksperyment pedagogiczny pod patronatem Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Numery i nazwy kwalifikacji:

1. Kwalifikacja R.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych  
2. Kwalifikacja B.AW1 Wykonywanie i realizacja projektów aranżacji wnętrz.

Zawód florysty to stosunkowo nowy kierunek na rynku pracy, charakteryzujący się szerokimi możliwościami. Świadczy o tym chociażby fakt, iż rośliny zarówno w formie kompozycji florystycznych jak i aranżacji z kwiatów doniczkowych pojawiają się obecnie w niemal każdej restauracji, instytucji, biurze, hotelu czy centrum handlowym.

Coraz więcej przedsiębiorstw z różnych branż dba o przyjazne warunki w swoich pomieszczeniach.

Świeże kwiaty o odpowiednio dobranej kolorystyce będą  korzystnie wpływać na nastrój kontrahentów. Zastosowanie kwiatów będzie również podkreślać charakter danego miejsca bądź uroczystości. Potrzebni są więc specjaliści, którzy wiedzą, jakie konkretnie kwiaty i rośliny sprawdzą się w danym przypadku.  Zawód ten zostanie wzbogacony o elementy aranżacji wnętrz co znacząco wpłynie na podniesienie kwalifikacji naszego absolwenta. Umożliwi dopasowanie się do potrzeb rynku, szczególnie w branży dekoratorskiej związanej z uroczystościami ślubnymi.

Absolwent szkoły będzie posiadał wiedzę i umiejętności przydatne w prowadzeniu własnej firmy florystycznej, a opanowanie zawodowego języka obcego pozwoli na korzystanie z obcojęzycznej literatury fachowej.

7. Technik technologii żywności (314403)

Specjalizacja CUKIERNIK

Numery i nazwy kwalifikacji:

1. Kwalifikacja TG.04. Produkcja wyrobów cukierniczych
2. Kwalifikacja TG.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych.

Potrzebę kształcenia na kierunku technik technologii żywności z kwalifikacją TG.04 produkcja wyrobów cukierniczych  zgłaszają zarówno do dyrekcji szkoły i nauczycieli właściciele lokalnych cukierni i piekarni. Potwierdza to również opracowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie „Barometr zawodów 2018”, który stanowi prognozę zapotrzebowania na regionalnych i lokalnych rynkach pracy województwa małopolskiego. Zawarte w raporcie informacje pokazały, że zawód cukiernik jest zaliczony do zawodów niszowych. Rozwijająca się prężnie branża spożywcza stwarza szansę absolwentom tego kierunku na znalezienie pracy w branży.  

Jako technik technologii żywności absolwent znajdzie zatrudnienie w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego różnych branż np. cukierniczej, piekarskiej, mięsnej, mleczarskiej; w instytucjach zajmujących się badaniem i oceną żywności i laboratoriach analizy żywności; w placówkach handlowych prowadzących sprzedaż artykułów spożywczych; w firmach zajmujących się przechowaniem i dystrybucją żywności; w zakładach żywienia zbiorowego, w ośrodkach turystyczno-wypoczynkowych; może prowadzić własną działalność gospodarczą w branży spożywczej.

Ponadto technik technologii żywności wzbogaci naszą ofertę edukacyjną a uczniom pozwoli zdobyć wiedze i umiejętności, które  pomogą im w znalezieniu stabilnego i dobrze płatnego zatrudnienia.

8. Technik logistyk (333107)

Numery i nazwy kwalifikacji:

1. Kwalifikacja A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania,  
2. Kwalifikacja A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych oraz
3. Kwalifikacja A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych.

Na kandydatów, którzy chcą rozpocząć karierę w tej branży czeka wiele różnorodnych stanowisk. Technicy logistycy zatrudniani są w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych itp. Najczęściej pracują jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy, przedstawiciele handlowi, magazynierzy. Mogą pracować także jako specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów, czy zarządzania centrum dystrybucyjnym, a także jako administratorzy taboru i organizatorzy transportu.

Logistycy projektują, organizują i odpowiadają za efektywność działania systemów dystrybucji, transportu i komunikacji. Jako pracownicy średniego szczebla wykonują szereg zadań o charakterze zarówno operacyjnym, jak i kierowniczym. Analiza ofert pracy przedstawianych przez pracodawców wskazuje rosnące zapotrzebowanie na techników logistyków, specjalistów sprzedaży i obsługi klienta. Stanowiska logistyczne tworzone są w zasadzie w większości przedsiębiorstw, zarówno produkcyjnych,jak i usługowych.

Logistyka jest jedną z najszybciej rozwijających się sfer działalności gospodarczej w naszym kraju, Europie, jak i na świecie. Na podstawie obserwacji rynku, większość nowo powstających miejsc pracy związana jest właśnie z tą sferą. Powstają nowe sieci handlowe, przedsiębiorstwa przemysłowe, dystrybucyjne i transportowo-spedycyjne. Wiąże się to z zapotrzebowaniem na ludzi dysponujących rzetelnym przygotowaniem do wykonywania pracy.


Trzyletnia Branżowa Szkoła I stopnia nr 7

Idziesz do szkoły zawodowej? Zobacz jakie kierunki masz do wyboru:

 • Ogrodnik
 • Rolnik
 • Pszczelarz

Będziesz uczył się przedmiotów ogólnokształcących oraz przedmiotów zawodowych. Praktyki u pracodawców będą bardzo istotnym elementem nauczania. Po trzech latach kształcenia otrzymasz świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia i będziesz mógł kontynuować naukę w planowanej Branżowej Szkole II stopnia.

1. Ogrodnik

 • Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych.

Przygotujemy Cię do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania prac związanych z zakładaniem i pielęgnacją upraw sadowniczych, warzywnych, roślin przyprawowych, roślin ozdobnych oraz grzybów jadalnych;
 •  wykonywania prac związanych ze zbiorem, przechowywaniem i sprzedażą plonów ogrodniczych;
 •  prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).

2. Rolnik

 • Prowadzenie produkcji rolniczej.

Przygotujemy Cię do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 • prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 • prowadzenia sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich;
 • obliczania opłacalności produkcji rolniczej.

3. Pszczelarz

 • Prowadzenie produkcji pszczelarskiej.

Przygotujemy Cię do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • prowadzenia pasieki metodami tradycyjnymi i ekologicznymi;
 • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 • prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej i pszczelarskiej;
 • prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i pszczelarskich.

Szkolnictwo zawodowe przeżywa od kilku lat prawdziwy renesans. Okazało się, że szkoła zawodowa, która kiedyś kojarzyła się ze szkołą ostatniego wyboru, daje uczniom często większą szansę na pracę, niż ukończenie liceum ogólnokształcącego. Ta świadomość wzrosła do tego stopnia, że w roku 2015 po raz pierwszy w historii, większa liczba gimnazjalistów wybrała szkoły zawodowe.

Już po trzyletniej szkole branżowej I stopnia uczniowie będą mogli rozpocząć pracę w zawodzie. Drugi stopień jest dla tych, którzy chcą uzyskać tytuł technika i zdać maturę. Do tej pory szkoła zawodowa nie oferowała możliwości zdawania egzaminu dojrzałości, który otwiera dla absolwentów także drogę na uczelnie wyższe.
 
Każdy kandydat do naszej Szkoły musi pozytywnie przejść badania medycyny pracy. W sekretariacie otrzymasz skierowanie na badania i będziesz musiał je wykonać w wyznaczonym terminie.  

Jeśli masz jeszcze jakieś pytania skontaktuj się z sekretariatem szkoły (tel. 14 6888404) lub na Facebooku.

do góry