POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

PEDAGOG (terapeuta pedagogiczny, socjoterapeuta)
mgr Ewa Matejska
poniedziałek:7.00 - 15.00
środa:7.00 - 16.00
piątek: 7.00 - 12.00

Porady i wsparcie dla uczniów, nauczycieli, rodziców. Indywidualna pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomoc w uzyskaniu pomocy materialnej, zajęcia profilaktyczne dla uczniów, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, współpraca z instytucjami pomocowymi.

Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość zmiany terminu spotkań.


RUSZA NABÓR WNIOSKÓW O STYPENDIUM
PREZYDENTA MIASTA TARNOWA
DLA UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
ZA ROK SZKOLNY 2017/2018

więcej informacji o stypendium


WYPRAWKA SZKOLNA 2018/2019

Od 20 września do 28 września 2018 r. można składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna". Wnioski należy składać u Pedagoga szkolnego.

Więcej o Programie "Wyprawka szkolna"
Wzór wniosku
Oświadczenie o zakupie podręczników
Potwierdzenie zakupów


STYPENDIUM SZKOLNE 2018/2019

Do 17 września można składać do Pedagoga szkolnego wnioski o stypendium szkolne. Od 1 października kryterium dochodowe na jedną osobę w rodzinie wynosi 528,00 zł. W przypadkach losowych można składać wniosek o zasiłek szkolny.

Wniosek o stypendium szkolne
Wniosek o zasiłek szkolny


ZAPROSZENIE NA WARSZTATY GRUPOWE DLA MŁODZIEŻYPROCEDURA ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY
PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZSEO

SCHEMAT UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

UCZNIOWIE O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH


GDZIE JESZCZE SZUKAĆ POMOCY?

Ośrodek Poradnictwa i Terapii Rodzin w Tarnowie - NOWOŚĆ


PROCEDURA "NIEBIESKIEJ KARTY"
W Zespole Szkól Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie

W dniu 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zakłada ona m.in. opracowanie jednolitej procedury działań interwencyjnych w stosunku do rodzin, w których występuje zjawisko przemocy. Z uwagi na wieloaspektowość tego zjawiska procedura ta obejmuje działania interdyscyplinarne prowadzone przez określone instytucje i służby: policję, pomoc społeczną, gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, ochronę zdrowia, oświatę, a także instytucje wymiaru sprawiedliwości. Wymienione podmioty, w tym szkoły i placówki oświatowe, zobowiązane są - na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. - do stosowania procedury "Niebieskie Karty".

PROCEDURA "NIEBIESKIEJ KARTY" W ZSE-O


WYKAZ DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH REALIZOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

WYKAZ DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH REALIZOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017