POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

PEDAGOG (terapeuta pedagogiczny, socjoterapeuta)
Ewa Matejska
poniedziałek:8.30 - 13.30
środa: 9:00 - 16:00

Porady i wsparcie dla uczniów, nauczycieli, rodziców. Indywidualna pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomoc w uzyskaniu pomocy materialnej, zajęcia profilaktyczne dla uczniów, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, współpraca z instytucjami pomocowymi;

PSYCHOLOG
Karolina Zając-Feledyn
poniedziałek:12.30 - 16.30
wtorek: 7.10 - 11.10
czwartek: 7.10 - 11.10

Psycholog szkolny Karolina Zając-Feledyn zaprasza do zapisywania się na kółko psychologiczne "Psyche". Skierowane jest do uczniów zainteresowanych tematyką psychologiczną, pragnących dowiedzieć się więcej o motywach ludzkich zachowań, poznać wybrane teorie psychologiczne, ciekawe postacie ze świata psychologii, rozbudzić w sobie twórcze myślenie, doświadczyć technik relaksacyjnych. Uczniowie mogą zaproponować także tematy, które chcieliby poruszyć na kółku.
Jeśli jesteś osobą z otwartym umysłem, lubiącą dyskutować, analizować różne kwestie- kółko psychologiczne jest idealne dla Ciebie.
Zapraszam :
Zgłoszenia proszę kierować do psychologa- pokój 201


GDZIE SZUKAĆ POMOCY?Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość zmiany terminu spotkań.
PROCEDURA "NIEBIESKIE KARTY"
W Zespole Szkól Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie


W dniu 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zakłada ona m.in. opracowanie jednolitej procedury działań interwencyjnych w stosunku do rodzin, w których występuje zjawisko przemocy. Z uwagi na wieloaspektowość tego zjawiska procedura ta obejmuje działania interdyscyplinarne prowadzone przez określone instytucje i służby: policję, pomoc społeczną, gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, ochronę zdrowia, oświatę, a także instytucje wymiaru sprawiedliwości. Wymienione podmioty, w tym szkoły i placówki oświatowe, zobowiązane są - na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. - do stosowania procedury "Niebieskie Karty".

PROCEDURA "NIEBIESKIE KARTY" W ZSE-O

PROCEDURA "NIEBIESKIE KARTY" W OŚWIACIE