Kontrast
A+ A+ A+
Facebook

Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych

im. Tadeusza Kościuszki

w Tarnowie ul. Sanguszków 28
Technikum nr 9 Branżowa Szkoła I stopnia nr 7
Godło Polska

Pedagog

Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

PEDAGOG (terapeuta pedagogiczny, socjoterapeuta)
mgr Ewa Matejska

poniedziałek: 11.00 - 14.00
środa: 7.00 - 15.00

Porady i wsparcie dla uczniów, nauczycieli, rodziców. Indywidualna pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomoc w uzyskaniu pomocy materialnej, zajęcia profilaktyczne dla uczniów, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, współpraca z instytucjami pomocowymi.

Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość zmiany terminu spotkań.

 

PSYCHOLOG

mgr Karolina Zając-Feledyn

poniedziałek: 13.00 -16.00
wtorek: 7.00 - 11.00
czwartek: 7.00-11.00

Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość zmiany terminu spotkań.


Rusza nabór wniosków o stypendium prezydenta miasta Tarnowa dla uzdolnionych dzieci i młodzieży za rok szkolny 2017/2018


Wyprawka szkolna 2018/2019

Od 20 września do 28 września 2018 r. można składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna". Wnioski należy składać u Pedagoga szkolnego.


Stypendium Szkolne 2018/2019

Do 17 września można składać do Pedagoga szkolnego wnioski o stypendium szkolne. Od 1 października kryterium dochodowe na jedną osobę w rodzinie wynosi 528,00 zł. W przypadkach losowych można składać wniosek o zasiłek szkolny.
Procedura "NIEBIESKIEJ KARTY"
W Zespole Szkól Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie

W dniu 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zakłada ona m.in. opracowanie jednolitej procedury działań interwencyjnych w stosunku do rodzin, w których występuje zjawisko przemocy.

Z uwagi na wieloaspektowość tego zjawiska procedura ta obejmuje działania interdyscyplinarne prowadzone przez określone instytucje i służby: policję, pomoc społeczną, gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, ochronę zdrowia, oświatę, a także instytucje wymiaru sprawiedliwości.

Wymienione podmioty, w tym szkoły i placówki oświatowe, zobowiązane są - na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. - do stosowania procedury "Niebieskie Karty".


do góry