ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017
Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2016r.(czwartek)
Zakończenie roku szkolnego 23 czerwca 2017r.(piątek)
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2016r.
Ferie zimowe 30 stycznia - 12 lutego 2017 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 13 - 18 kwietnia 2017r.
Zakończenie zajęć w klasach maturalnych: IV TE, IV TAK, IV TH, IV TŻ, IV TOT 28 kwietnia 2017r.
Podział roku szkolnego na semestry dla klas maturalnych: Semestr I 1 września - 09 grudnia 2016r.
Podział roku szkolnego na semestry dla klas maturalnych: Semestr II 12 grudnia - 28 kwietnia 2017r.
Podział roku szkolnego na semestry dla klas I - III: Semestr I 1 września - 27 stycznia 2017r.
Podział roku szkolnego na semestry dla klas I - III: Semestr II 13 lutego - 23 czerwca 2017r.
Egzamin maturalny 4 maja 2017 r. - język polski
5 maja 2017 r. - matematyka
8 maja 2017 r. - angielski
4 maja - 26 maja 2017 r. - egzaminy ustne
Egzamin maturalny poprawkowy 22 sierpnia 2017 r.- część pisemna
23 - 25 sierpnia 2017 r. - część ustna
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (nowy) 06 października 2016 r. - etap pisemny

06 września - 17 października 2016 r. - etap praktyczny
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (stary) ustali CKE
Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
a)w dniach, w których przeprowadzana jest pisemna część egzaminu maturalnego z języka polskiego, matematyki i języka obcego
b)w dniu, w którym przeprowadzany jest etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w technikum
4 maja 2016 r. - j. polski
5 maja 2015 r. - matematyka
8 maja 2015 r. - angielski
Konferencje klasyfikacyjne 7 grudnia 2016 r.- po I okresie w klasach maturalnych
24 stycznia 2017 r. - po I okresie w klasach I - III
20 kwietnia 2017 r. - po II okresie w klasach maturalnych
19 czerwca 2017 r. - po II okresie w klasach I - III
Zebrania z rodzicami 07 września 2016 r. (środa)- informacyjne- nowy rok szkolny
29 listopada 2016 r. (wtorek) - informujące o wynikach nauczania w I okresie
12 grudnia 2016 r. (poniedziałek) - informujące o wynikach nauczania po I okresie w klasach maturalnych
26 stycznia 2017 r. (czwartek)- informujące o wynikach nauczania po I okresie w klasach I - III
20 marca 2017 r. (poniedziałek)- informujące o wynikach nauczania w II okresie
maj/czerwiec 2017 r.(do ustalenia przez wychowawców i rodziców- - informujące o przewidywanych ocenach rocznych