ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018Rozpoczęcie roku szkolnego 4 września 2017r.(poniedziałek)
Zakończenie roku szkolnego 22 czerwca 2018r.(piątek)
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2017r.
Ferie zimowe 12 lutego - 25 lutego 2018 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca - 3 kwietnia 2018r.
Zakończenie zajęć w klasach maturalnych: IV THT, IV TAK, IV TŻE 27 kwietnia 2018r.
Podział roku szkolnego na semestry dla klas maturalnych: Okres I 04 września - 08 grudnia 2017r.
Podział roku szkolnego na semestry dla klas maturalnych: Okres II 11 grudnia - 27 kwietnia 2018r.
Podział roku szkolnego na semestry dla klas I - III: Okres I 4 września - 19 stycznia 2018r.
Podział roku szkolnego na semestry dla klas I - III: Okres II 22 stycznia - 22 czerwca 2018r.
Egzamin maturalny 4 maja 2018 r. - język polski
7 maja 2018 r. - matematyka
8 maja 2018 r. - angielski
5 maja - 25 maja 2018 r. - egzaminy ustne
Egzamin maturalny poprawkowy 21 sierpnia 2018 r.- część pisemna
21 - 22 sierpnia 2018 r. - część ustna
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (nowy) ustali CKE
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (stary) ustali CKE
Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
a)w dniach, w których przeprowadzana jest pisemna część egzaminu maturalnego z języka polskiego, matematyki i języka obcego
b)w dniu, w którym przeprowadzany jest etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w technikum
4 maja 2018 r. - j. polski
7 maja 2018 r. - matematyka
8 maja 2018 r. - angielski

- ustali CKE
Konferencje klasyfikacyjne 7 grudnia 2017 r.- po I okresie w klasach maturalnych
17 stycznia 2018 r. - po I okresie w klasach I - III
24 kwietnia 2018 r. - po II okresie w klasach maturalnych
18 czerwca 2018 r. - po II okresie w klasach I - III
Zebrania z rodzicami 07 września 2017 r. - informacyjne- nowy rok szkolny
13 listopada 2017 r.
23 stycznia 2018 r.
12 marca 2018 r.
maj/czerwiec 2018 r.(do ustalenia przez wychowawców i rodziców- - informujące o przewidywanych ocenach rocznych