AKTUALNOŚCI

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

27 czerwca 2014 r. zakończyliśmy kolejny rok szkolny. Uroczystość rozpoczęliśmy od mszy św. w kaplicy szkolnej. Następnie klasa I Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych z wychowawczynią Panią Agnieszką Radzik zaprosiła Dyrekcję, Grono Pedagogiczne, Rodziców i Uczniów na program artystyczny zatytułowany "Szkoła na co dzień". Zobaczyliśmy, jak wygląda typowy szkolny dzień z życia ucznia. Później pożegnaliśmy odchodzącego z naszej szkoły ks. Krzysztofa Waśko, któremu podziękowaliśmy za trud, życzliwość i gotowość do pomocy w każdej chwili.
Usłyszeliśmy tego dnia wiele serdecznych życzeń i podziękowań, przemawiali przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców i oczywiście Dyrekcja, która wręczyła świadectwa i nagrody książkowe wyróżnionym uczniom. Uroczystość zakończyliśmy spotkaniem z wychowawcami.
Udanych wakacji i do zobaczenia w nowym roku szkolnym!
Tekst: mgr Justyna Bogusz

GALERIA ZDJĘĆ

Konferencja pt. "Czysta Małopolska - Czysta Polska"

W dniu 16.06.2014 r. nasza szkoła wzięła udział w konferencji pt. "Czysta Małopolska - Czysta Polska", podsumowującej przedsięwzięcia realizowane w ramach projektu.
Celem tej konferencji było upowszechnianie działań, jakie szkoły podejmują na rzecz zwiększenia świadomości i kształtowania proekologicznych zachowań dzieci i młodzieży. Konferencję, którą obecnością zaszczycił Małopolski Kurator Oświaty Pan Aleksander Palczewski uświetniły wystąpienia dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 32 w Tarnowie oraz chóru "Borzęcińskie Słowiki".
Po muzyczno - tanecznym wstępie miał miejsce wykład Pana Jerzego Zawartka Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego nt. Parków Krajobrazowych w Polsce. Następnie pracownicy Straży Granicznej w Tarnowie, przedstawili zgromadzonym zadania tej jednostki oraz zademonstrowali sprzęt jakim posługują się w swojej pracy.
Kolejnym punktem konferencji były prezentacje multimedialne dwóch placówek szkolnych: Szkoły Podstawowej z Gwoźdźca oraz Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych. Działania ekologiczne prowadzone na terenie naszej szkoły przedstawiła mgr inż. Bożena Sokoła.
Na zakończenie Pani Dyrektor Urszula Blicharz podsumowała konkursy zorganizowane w ramach projektu, a Pan Kurator wręczył dyplomy i nagrody wyróżnionym uczestnikom. Prace konkursowe można było podziwiać na przygotowanej na tę okoliczność wystawie.
Tekst: mgr Bożena Sokoła

GALERIA ZDJĘĆ

Działania ekologiczne w ZSEO
- prezentacja w pdf

PIERWSZE SERDUSZKA EMPATII ROZDANE...

II Gala Empatii zorganizowana przez Centrum Wolontariatu "Empatia" oraz Fundację "Kromka chleba" zgromadziła 3 czerwca 2014 r. w auli Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie wszystkich, którzy w szczególny sposób w ostatnim roku przyczynili się do zbiórki środków na budowę tarnowskiego Hospicjum Via Spei.

W obecności znamienitych Gości - Pani Wiceprezydent Krystyny Latały, Pani Prezes Fundacji "Kromka chleba" Anny Czech, Pani Wizytator Delegatury Kuratorium Hanny Skalskiej oraz Jego Ekscelencji Biskupa Stanisława Salaterskiego została podsumowana II akcja charytatywna "Złotówka na budowę hospicjum". Na symbolicznym czeku przekazano 13 685,01 zł.

W akcji wzięło udział 171 szkół i przedszkoli powiatu tarnowskiego. Dyrektorzy oraz Wolontariusze najbardziej zaangażowanych placówek oświatowych odebrali z rąk Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych Jerzego Sokoły brązowe serduszka "Empatii". Tym symbolem czynienia dobra zostało uhonorowanych: 10 szkół z Tarnowa, 10 szkół z regionu, 5 przedszkoli oraz 5 placówek wyróżniających się działaniami wolontariackimi. Były też dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Fundację "Kromka chleba". Wszyscy zebrani mieli okazję oglądnąć prezentacje Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie oraz Zespołu Szkół w Tuchowie - placówek, które podczas II-ej akcji zebrały najwięcej środków na rzecz budowy hospicjum.

Przez ostatni rok akcję wspierali ponadto Proboszczowie parafii dekanatu tarnowskiego, którym osobiście podziękował Biskup Tarnowski.

Nie zabrakło również dyplomów i podziękowań dla Nauczycieli "Empatii". To właśnie Oni podczas akcji nie szczędząc czasu i energii, dotarli z puszkami do wszystkich szkół i przedszkoli powiatu tarnowskiego. Warto wspomnieć, że grupa nauczycieli aktywnie pracujących w wolontariacie liczy ponad 30 osób. Złote serduszko "Empatii" za 8 lat szczególnego zaangażowania w pracę wolontariacką otrzymał Nauczyciel Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych - Jacek Bednarz. Natomiast komplet trzech serduszek: brązowe, srebrne i złote - otrzymała za całokształt działań w Centrum Wolontariatu "Empatia" - wicedyrektor ZSEO Alicja Czerwińska-Franek.

Niewątpliwą satysfakcję z niesienia bezinteresownej pomocy mieli Wolontariusze "Empatii". Dla 10-ciu najlepszych Fundacja "Kromka chleba" przygotowała upominki. Uczeń klasy 2 Technikum Architektury Krajobrazu - Artur Sosnowski za 227 godzin pracy wolontariackiej odebrał z rąk Pani Prezes Anny Czech rower.

Galę Empatii zakończył koncert w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie.

Centrum Wolontariatu "Empatia" dziękując wszystkim za udział w akcji, zaprasza do kolejnej edycji za rok. Pamiętajmy, że nikt nie powinien pozostawać obojętnym wobec potrzeb ludzi szczególnie chorych i cierpiących.
Tekst: mgr Alicja Czerwińska-Franek

NAJLEPSI WOLONTARUIUSZE ZSE-O
Placówki oświatowe, którym przyznano Brązowe Serduszka "Empatii"
Placówki oświatowe, które wzięły udział w II-ej akcji charytatywnej ,,Złotówka na budowę Hospicjum Via Spei"
GALERIA ZDJĘĆ

GOŚĆ MIESIĄCA - ks. dr Stanisław Salaterski - biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej

3 czerwca Gościem Miesiąca w ZSEO był ks. dr Stanisław Salaterski - biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej, który święcenia prezbiteratu przyjął z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza, w dniu 31 maja 1981 roku, w katedrze tarnowskiej. W latach 1981-1984 był wikariuszem parafii Muszyna. W latach 1984-1988 odbył specjalistyczne studia z historii Kościoła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które ukończył doktoratem. Od lipca 1988 do września 1989 pracował duszpastersko jako wikariusz w parafii katedralnej w Tarnowie, a następnie przez trzy miesiące jako wikariusz w parafii św. Kazimierza w Nowym Sączu. Początkiem roku 1990 podjął funkcje diecezjalnego duszpasterza młodzieży i diecezjalnego duszpasterza harcerstwa. W latach 1991-1993 był asystentem w katedrze historii nowożytnej ks. prof. Bolesław Kumora w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W roku 1993 powrócił do diecezji i został mianowany diecezjalnym referentem duszpasterstwa młodzieży, koordynatorem duszpasterstwa młodzieży specjalnej troski i członkiem Rady Programowej Diecezjalnego Radia "Dobra Nowina". W roku 1994 otrzymał nominację na asystenta kościelnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Tarnowskiej. W latach 1994-1997 był wikariuszem biskupim do spraw młodzieży, w latach 1995-2003 sprawował obowiązki asystenta kościelnego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Tarnowie, a w latach 1998-2006 obowiązki diecezjalnego duszpasterza rzemieślników. W 1994 roku został wykładowcą historii Kościoła i adiunktem w Instytucie Teologicznym w Tarnowie. Od kwietnia 1995 pełnił urząd proboszcza parafii katedralnej w Tarnowie, a od roku 1998 jest dziekanem dekanatu Tarnów-Południe i członkiem Zarządu Fundacji im. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza. Ponadto jest członkiem Kolegium Konsultorów i Rady Kapłańskiej. Od roku 2013 jest też kapelanem Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego w Tarnowie. W roku 2008 Ojciec Święty Benedykt XVI obdarzył ks. Stanisława godnością Kapelana Jego Świątobliwości. Wcześniej bo w roku 1995 został mianowany przez biskupa tarnowskiego Józefa Życińskiego Kanonikiem Gremialnym Kapituły Katedralnej w Tarnowie. Od 2013 r. był Dziekanem tejże Kapituły. 14 grudnia 2013 r. Ojciec Święty Franciszek mianował ks. dr. Stanisława Salaterskiego, proboszcza parafii katedralnej w Tarnowie, biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej przydzielając mu stolicę tytularną Tigillava. 25 stycznia 2014 r. w katedrze tarnowskiej ks. Stanisław Salaterski przyjął sakrę biskupią.
/źródło: http://www.diecezja.tarnow.pl/
Tekst: mgr Justyna Bogusz

GALERIA ZDJĘĆ
POLSKA BIEGA 2014 - X Bieg Sanguszków w Tarnowie

W ramach X edycji ogólnopolskiej akcji POLSKA BIEGA 2014 po raz szósty PTG Sokół - Świat Pracy w Tarnowie zorganizowało w Parku Sanguszków masowy bieg z cyklu "Bieg Sanguszków". Zawody tradycyjnie rozpoczęła rozgrzewka, którą poprowadziła nasza utytułowana i zasłużona maratonka Barbara Prymakowska. Następnie odbyły się biegi dziewcząt i chłopców - na dystansach od 1 do 2 km w zależności od kategorii wiekowej oraz marsz Nordic Walking w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn. Odbyły się również zawody w kategorii BIEG RODZINNY. Podczas rywalizacji nad zdrowiem i bezpieczeństwem zawodników czuwali ratownicy medyczni oraz panie pielęgniarki z CenterMedu, który równocześnie prowadził badania poziomu cukru we krwi oraz poziomu ciśnienia tętniczego pod hasłem: "Ucieknij przed Cukrzycą". Organizacyjnie zawody licznie wspomagali nauczyciele oraz młodzież z Zespołu Szkół Ekonomiczno - Ogrodniczych w Tarnowie. Trasa zawodów była wytyczona wzdłuż alei zabytkowego Parku Sanguszków, obiektów sportowych oraz lotniska. W przeciwieństwie do ubiegłorocznej edycji tym razem podczas zawodów towarzyszyła nam słoneczna i ciepła pogoda. W rywalizacji łącznie udział wzięło około 160 uczestników, a w konkurencji biegu głównego OPEN na dystansie 6 km wystartowało 67 biegaczy co jest nowym rekordem frekwencji.

W kategorii open mężczyzn zwyciężył Grzegorz Czyż przed Jarosławem Makowcem i Dariuszem Jamro. Wśród pań najlepsza okazała się Monika Smutek przed Ewą Fogel i Katarzyną Czekaj. W biegu dziewcząt w kategorii szkoły podstawowe najszybsza była Julia Świętochowska przed Magdaleną Pokorną. W kategorii dziewcząt z gimnazjum zwyciężyła Jowita Nowak przed Izabelą Skalak. W kategorii dziewcząt ze szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyła Monika Sakłak przed Ewą Lipińską. Zwycięzcą chłopców w kategorii szkoły podstawowe został Kamil Michałek przed Kacprem Pawińskim. W kategorii chłopców z gimnazjum zwyciężył Krystian Mleczko przed Mariuszem Stachem, a w kategorii chłopców ze szkół ponadgimnazjalnych zwyciężył Konrad Kowalik przed Michałem Mytnikiem. Zwycięzcami biegu rodzinnego zostali Julia i Arkadiusz Świętochowscy - serdecznie gratulujemy!!! Oprócz konkurencji biegowych odbyła się ambitna rywalizacja w marszu nordic walking, który wśród mężczyzn wygrał Wiktor Wróblewski przed Jackiem Szczebakiem, a wśród pań zwyciężyła Rozalia Kołodziej przed Lucyną Przybyło.

Projekt zawodów został współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa, Urzędu Gminy Tarnowa oraz prywatnych sponsorów. Dekoracji zwycięzców dokonywali: dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Tarnowa Pan Marek Baran, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno - Ogrodniczych w Tarnowie Pan mgr inż. Jerzy Sokoła oraz prezes Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół - Świat Pracy Pan Andrzej Olejnik. Koordynatorem całej imprezy był Maciej Pokorny trener biegania oraz nauczyciel wychowania fizycznego w ZSEO Tarnów.
mgr Maciej Pokorny

WYNIKI
WYNIKI
GALERIA ZDJĘĆ

GOŚĆ MIESIĄCA - PAN MACIEJ DZIDUSZKO - przedstawiciel handlowy Toyota Cobos - Tarnów Zgłobice

21 maja 2014 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie zorganizowano seminarium na temat "Napędy hybrydowe - HYBRYD SYNERGY DRIVE". W ramach tego seminarium odbył się wykład na temat napędów hybrydowych, który przeprowadził przedstawiciel handlowy firmy Toyota Cobos - Tarnów Zgłobice Maciej Dziduszko. Przed szkoła, na południowym tarasie zorganizowano prezentację samochodu Toyota Yaris Hybrid. Po pokazie odbyły się jazdy próbne cieszące się powodzeniem wśród uczniów.

Napędy hybrydowe - HYBRYD SYNERGY DRIVE
Od ponad 16 lat TOYOTA oferuje auta wyposażone w technologię HYBRYD SYNERGY DRIVE . Auta hybrydowe są dowodem na to, że postęp techniczny może iść w parze z troską o ochronę środowiska naturalnego.
Napęd hybrydowy Toyoty składa się z silnika spalinowego połączonego z silnikiem elektrycznym, który wspomaga pracę tradycyjnej jednostki napędowej, zapewniając lepsze osiągi i mniejsze spalanie. Układ hybrydowy polega na współdziałaniu silnika spalinowego z silnikiem elektrycznym. Ich współpraca odbywa się automatycznie, czyli oba systemy same wiedzą, kiedy i z jaką mocą mają pracować.
Silnik elektryczny odzyskuje energię powstającą podczas hamowania oraz jest w stanie przekazywać nadwyżki energii powstałe podczas jazdy ze stałą prędkością i magazynować je w baterii pojazdu do czasu powtórnego wykorzystania.. Dwa źródła energii pracują w synergii, uzupełniając i oferując lepszą dynamikę i większą oszczędność od tej, którą mogłyby dawać podczas indywidualnej pracy.
Posiadanie auta z napędem hybrydowym to ekologia i oszczędność.
Tekst: mgr inż. Jerzy Sokoła

GALERIA ZDJĘĆ


DNI OTWARTE

W dniach 28 - 30 kwietnia 2014 r. odbyły się w ZSEO Dni Otwarte. Gimnazjalistów odwiedzających naszą szkołę witali przy specjalnie przygotowanym stoisku uczniowie ZSEO, którzy oprowadzali ich po szkole, udzielali informacji i odpowiadali na wszelkie pytania oraz wręczali materiały promujące ZSEO. Nasi młodzi Goście mieli możliwość obejrzenia przygotowanej przez Panią Elżbietę Rejkowską-Nicpoń i klasę 1TH lekcji otwartej z matematyki pt: "TALES - człowiek cienia", która przybliżyła młodzieży postać i dokonania Pierwszego Matematyka Historii. Gimnazjaliści mogli ponadto wziąć udział w przygotowanych dla nich przez nauczycieli wychowania fizycznego konkursach sportowych: Nordic Walking oraz Boule. Odbyło się również uroczyste podsumowanie I Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego dla uczniów gimnazjów "CZTERY PORY ROKU W LESIE, PARKU I OGRODZIE" podczas którego wręczono laureatom nagrody oraz otwarto wystawę pokonkursową. I miejsce w konkursie otrzymała Emilia Częczek z Publicznego Gimnazjum im. Rodzin Męcińskich i Zborowskich w Łęgu Tarnowskim, II miejsce - Marta Zegar z Zespółu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej i Gimnazjum w Szynwałdzie, a miejsce III - Anna Starzec z Gimnazjum nr 11 im. Brandstaettera w Tarnowie. Gratulujemy!
Tekst: mgr Justyna Bogusz

GALERIA ZDJĘĆ

GALERIA PRAC
I Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego dla uczniów gimnazjów
"CZTERY PORY ROKU W LESIE, PARKU I OGRODZIE"POŻEGNANIE MATURZYSTÓW

25 kwietnia 2014 r. pożegnaliśmy tegorocznych maturzystów. Uroczystość rozpoczęliśmy od mszy św., która odbyła się w szkolnej kaplicy. Następnie klasa 3TH zaprezentowała krótki program artystyczny zatytułowany "Marsjanie podróżują". Zobaczyliśmy jak przybysze z innej planety oceniają naszą ziemską szkołę. Uczniowie klasy trzeciej przekazali ponadto swoim starszym kolegom wskazówki, sentencje i przesłania wypowiedziane przez ludzi sławnych i wielkich. Życzyli, by stały się one dla nich życiowym drogowskazem. Następnie głos zabrali przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców i klas czwartych. Wiele ciepłych słów skierował do maturzystów Pan Dyrektor, który tę ostatnią w murach ZSEO lekcję zakończył wręczeniem absolwentom świadectw i nagród.
Tekst: mgr Justyna Bogusz

GALERIA ZDJĘĆ

WIELKANOC

Tuż przed Wielkanocą klasa 3TEH wraz z wychowawczynią Panią Agnieszką Drelicharz zadbała, by wszyscy uczniowie i nauczyciele ZSEO poczuli się świątecznie. Zorganizowany został kiermasz ozdób wielkanocnych oraz konkurs stroików, który zwyciężyła klasa 1TOT. Klasa gospodarująca szkołą zaprezentowała ponadto, jak powinno wyglądać prawdziwe, wielkanocne śniadanie. Nie zapomniano również o życzeniach. Otrzymali je wszyscy - uczniowie, rodzice oraz nauczyciele - nawet Ci emerytowani.
Tekst: mgr Justyna Bogusz


II miejsce w eliminacjach okręgowych XXXVIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

W dniach 11-12 kwietnia 2014 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w eliminacjach okręgowych XXXVIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, które odbywały się w Żarnowcu. Reprezentowali szkołę w następujących blokach:
- architektura krajobrazu - Jakub Słowik kl. IV TAK
- ogrodnictwo - Konrad Duda kl. III TO
- żywienie człowieka i gospodarstwo domowe - Kamil Kipiela kl. III TŻ
- Przemysław Wierzbicki kl. IV TŻ
Laureatem w eliminacjach okręgowych został Przemysław Wierzbicki, który uzyskał 100 punktów i będzie reprezentował szkołę na eliminacjach centralnych.
Tekst: mgr inż. Bogumiła Michałek

Dyplom
Gratulacje


DNI OTWARTE

Zespół Szkół Ekonomiczno Ogrodniczych w Tarnowie
serdecznie zaprasza gimnazjalistów
na Dni Otwarte
w dniach 28 - 30 kwietnia 2014 roku

Program:


"VIII Forum Europejskie Szkół Ziemi Tarnowskiej"

7 kwietnia 2014 r. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych odbyło się VIII Forum Europejskie Szkół Ziemi Tarnowskiej. Po raz kolejny spotkaliśmy się, by sprawdzić wiedzę z zakresu historii i bieżących spraw Unii Europejskiej, a także umiejętność posługiwania się językiem angielskim. Głównym celem imprezy jednak była przede wszystkim dobra zabawa. Forum rozpoczął Pan Dyrektor Jerzy Sokoła, który przywitał wszystkich uczestników i pogratulował im wiedzy i odwagi. Zwrócono ponadto uwagę, że aby uświetnić rocznicowe obchody wstąpienia Polski do Unii Europejskiej zaplanowano wiele imprez, konferencji na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, a VIII Forum wpisuje się w te uroczystości. Przypomniano również, że główną nagrodą w konkursie jest wyjazd do Brukseli, co niewątpliwie zmotywowało uczestników do wytężonej pracy umysłowej. W tym roku w rywalizacji wzięło udział około 40 uczniów. Zmagali się oni z testem obejmującym 30 pytań, w tym 5 w języku obcym. Następnie asystent Posła do Parlamentu Europejskiego - Pan Filip Mosoczy przybliżył zebranym informacje dotyczące genezy Parlamentu Europejskiego. Dodatkową atrakcją Forum był Festiwal Europejski. Klasy pierwsze i drugie prezentowały wybrane państwa Europy. Po krótkiej przerwie nastąpiło ogłoszenie wyników. Laureaci VIII Forum Szkół Ziemi Tarnowskiej:

Miejsce I - Michał Krakowski (I LO w Tarnowie)
Miejsce II - Dawid Wietecha (I LO w Tarnowie)
Miejsce III - Kinga Sak (III LO w Tarnowie)

Najlepszym uczniem ZSEO okazała się zaś Agnieszka Michoń z klasy III TE.

Wyniki Festiwalu Europejskiego:

Miejsce I - klasa 2 TAK
Miejsce II - klasa 1 TH
Miejsce III - klasa 1 TŻ

Patronat nad konkursem wiedzy o Unii Europejskiej objęli: Poseł do Parlamentu Europejskiego Pan Czesław Siekierski, V-ce Prezydent Miasta Tarnowa Pan Henryk Słomka-Narożański oraz Starosta Tarnowski Pan Roman Łucarz.
Tekst: mgr Justyna Bogusz

GALERIA ZDJĘĆ

TARGI EDUKACYJNE

4, 10 i 11 kwietnia 2014 r. odbyły się w Pałacu Młodzieży i budynku OHP w Tarnowie Targi Edukacyjne. Wzięli w nich udział nauczyciele i uczniowie ZSEO, którzy namawiali gimnazjalistów do wyboru naszej szkoły. Zachęcić miały ich: prezentacja i film promujące szkołę, stoisko ukazujące specyfikę kierunków kształcenia i podkreślające wszystkie walory ZSEO oraz przede wszystkim dobre opinie uczniów naszej szkoły.
Tekst: mgr Justyna Bogusz

GALERIA ZDJĘĆ

GOŚĆ MIESIĄCA - Pan Prof. dr hab. Bogusław Dunaj

4 kwietnia 2014 r. Gościem Miesiąca w naszej szkole był Pan Prof. dr hab. Bogusław Dunaj - wybitny polski językoznawca, badacz języka staropolskiego i współczesnego, wychowawca wielu pokoleń polonistów oraz autor ok. 200 publikacji językoznawczych. Profesor wspiera swą wiedzą i kompetencjami polskie instytucje zajmujące się krzewieniem kultury języka polskiego. Od wielu lat jest członkiem Komitetu Językoznawstwa przy PAN w Warszawie. Współredaguje wydawane przez Akademię pismo "Onomastica", jest też członkiem Rady Języka Polskiego i prezesem Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Profesor "krzewi rozumną miłość języka polskiego" także wśród młodzieży szkolnej, patronując organizowanym cyklicznie w placówkach oświatowych dyktandom ortograficznym.
Tekst: mgr Justyna Bogusz

GALERIA ZDJĘĆ

XV Dyktando Ortograficzne "O złote pióro" i VI Tarnowski Turniej Ortograficzny

4 kwietnia 2014 r. w już po raz piętnasty odbyło się Regionalne Dyktando Ortograficzne "O złote pióro". Chętnych do sprawdzenia swoich umiejętności ortograficznych nie brakowało. Impreza przyciągnęła miłośników poprawnego pisania również z innych województw. W tym roku obok tradycyjnych kategorii "uczeń" i "dorosły" pojawiła się kategoria "student". Tekst przygotowany przez językoznawcę z Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Bogusława Dunaj pt. "Pożytki ze zdrowej żywności" okazał się trudny. Wierszowana historyjka o masarzu pół-Azjacie z Naddnieprza zawierała bardzo dużo pułapek ortograficznych. Podobnie jak przez 14 ostatnich lat, nikomu nie udało się napisać dyktanda bezbłędnie. Najlepszy wynik - 3 błędy osiągnął P. Maciej Kajzer z Bystrej Śląskiej (kategoria "dorosły"). Zwycięzcy tradycyjnie zostali uhonorowani piórami.
Jubileuszowe dyktando stało się okazją do podsumowań. W piętnastu edycjach wzięło udział 1380 osób. Złote pióro 12 razy zdobyli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i 3 razy uczniowie gimnazjum. Kobiety lepiej radzą sobie z ortografią od mężczyzn, bowiem w obydwu kategoriach panie zdobyły aż osiemnaście złotych piór, podczas gdy panowie zdobyli ich tylko dziesięć.
Niewątpliwą atrakcją dla uczestników dyktanda oraz gości okazała się jubileuszowa wystawa wszystkich dotychczasowych tekstów dyktand oraz zdjęć od 2000-ego roku.
Był też czas na zaprezentowanie postaci i dorobku naukowego prof. B. Dunaja. Na okoliczność jubileuszu Pan Profesor oraz pomysłodawczyni i organizatorka tarnowskiego dyktanda - Alicja Czerwińska-Franek - wicedyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie - otrzymali pamiątkowe puchary z wizerunkiem złotego pióra.
Imprezą towarzyszącą jest Tarnowski Turniej Ortograficzny, który w tym roku odbył się już po raz szósty. W historii turnieju dominującą pozycję uzyskał Urząd Miasta Tarnowa, którego drużyna aż trzykrotnie była triumfatorem. W pozostałych edycjach zwyciężały drużyny: Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz Starostwa Powiatowego.
Patroni imprezy: Urząd Miasta Tarnowa, Starostwo Powiatowe, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie.

Laureaci XV-ego Dyktanda Ortograficznego "O złote pióro"

Kategoria "uczeń"

I miejsce - Szymon Rój - IV LO Tarnów
II miejsce - Daniel Golec - Publiczne Gimnazjum w Żabnie
III miejsce - Aleksandra Kowalczyk - III LO Tarnów

Kategoria "student"

I miejsce - Agnieszka Seweryn - Uniwersytet Jagielloński - Kraków
II miejsce - Katarzyna Smoła - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa - Tarnów
III miejsce - Katarzyna Iwaniec - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa - Tarnów

Kategoria "dorosły"

I miejsce - Maciej Kajzer - Bystra Śląska
II miejsce - Piotr Schabowski - Tarnów
III miejsce - Barbara Frankowicz - Szpunar - Tarnów

Laureaci VI-ego Tarnowskiego Turnieju Ortograficznego

I miejsce - Urząd Miasta Tarnowa
II miejsce - Starostwo Powiatowe
III miejsce - Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie
Tekst: mgr Alicja Czerwińska-Franek

TEKST DYKTANDA
GALERIA ZDJĘĆ

GOŚĆ MIESIĄCA - PAN TOMASZ KOZIOŁ

31 marca 2014 r. Gościem Miesiąca w naszej szkole był Pan Tomasz Kozioł - kardiolog, Prezes Izby Lekarskiej i sportowiec. Pan Kozioł zachęcał do dbania o nasze serca poprzez wysiłek fizyczny, zdrowe odżywianie i wystrzeganie się palenia papierosów, picia alkoholu. Pan Doktor zwracał uwagę, że sport jest doskonałym sposobem na relaks, że powinno się ćwiczyć co najmniej 4 razy w tygodniu i że zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego powinny zdarzać się sporadycznie, gdyż wysiłek fizyczny może zaszkodzić jedynie w przypadkach ciężkich schorzeń. Prelekcja Pana Doktora wywołała dyskusję, pytano m.in. o to, jak poradzić sobie w sytuacji, gdy dostaje się zawału serca oraz co jest najtrudniejsze w pracy lekarza.
Tekst: mgr Justyna Bogusz

GALERIA ZDJĘĆ

Konferencja
"Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem"

27 marca b.r. ZSEO wziął udział w odbywającej się w gmachu Urzędu Miasta konferencji Upowszechnianie zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Spotkanie to zorganizowane przez Kuratorium Oświaty w Krakowie skierowane było do dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów, młodzieży i miało na celu zwrócenie uwagi na konieczność systematycznych działań związanych z profilaktyką antynowotworową w odniesieniu do osób indywidualnych i placówek oświatowych. Prezentowano także działania w tym zakresie podejmowane przez szkoły małopolskie. Szczególną wagę na tym spotkaniu miał wykład prof. dr hab. n. med. Leszka Kołodziejskiego pt. Edukacja-efektywna broń w walce z rakiem.
ZSEO podzielił się z uczestnikami konferencji bogatym programem inicjatyw dotyczących promocji zdrowia i walki z rakiem, które systematycznie są realizowane przez nauczycieli i młodzież pod patronatem Dyrekcji szkoły.
Pani Dyrektor Alicja Czerwińska Franek przedstawiła gościom spotkania sprawozdanie zilustrowane prezentacją multimedialną a dowodem na to, że w ZSEO promocja zdrowia to_radość ze wspólnych przedsięwzięć i burza pomysłów -był zaprezentowany w auli spektakl teatralny Od rana mam dobry humor, który przygotowała także Pani mgr Alicja Czerwińska Franek.
Szczególną satysfakcją dla szkoły było otrzymanie certyfikatu Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem przy równoczesnym uznaniu ZSEO za placówkę wyróżniającą się systematycznymi i ciągłymi działaniami w tym zakresie. Dyplomami i nagrodami rzeczowymi uhonorowano nie tylko Pana Dyrektora mgr inż. Jerzego Sokołę i Panią Dyrektor mgr Alicję Czerwińską Franek ale też wyróżniających się nauczycieli-Panią mgr inż. Bogumiłę Michałek i Pana mgr Macieja Pokornego.
Zaangażowanie ZSEO w promocję zdrowia podkreślił także zdrowy poczęstunek podawany gościom w czasie przerwy, przygotowany przez młodzież pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów zawodowych w zakresie żywienia. Było też coś dla oka -pięknie udekorowany stylizowanymi potrawami stół pokazowy i wystawka prac plastycznych uczniów.
Pozostaje życzyć całej społeczności ZSEO zdrowia i jeszcze raz zdrowia, bo przecież na ten cenny dar solidnie sobie zapracowuje.
Tekst: mgr Agnieszka Klugiewicz

GALERIA ZDJĘĆ
Realizacja zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem w ZSEO

II akcja charytatywna
"Złotówka na budowę Hospicjum Via Spei w Tarnowie"

Centrum Wolontariatu "Empatia" działające w Zespole Szkól Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie oraz Fundacja "Kromka chleba" zapraszają w dniach 20 marca - 11 kwietnia 2014 r. do udziału w II -ej akcji charytatywnej "Złotówka na budowę Hospicjum Via Spei w Tarnowie"

Celem tego przedsięwzięcia jest zebranie środków na budowę pierwszego stacjonarnego hospicjum w Tarnowie. Zapraszamy do współpracy Dyrekcję, Nauczycieli, Uczniów, Rodziców i Partnerów placówek powiatu tarnowskiego. Jesteśmy przekonani, że wobec wielu inicjatyw podejmowanych na rzecz hospicjum, placówki oświatowe również nie powinny pozostać obojętne. Każda pomoc będzie gestem solidarności w czynieniu dobra, ale przede wszystkim ważnym elementem wychowania dzieci i młodzieży.

Akcję wspiera:
Jego Ekscelencja Biskup Tarnowski Andrzej Jeż Kuratorium Oświaty w Krakowie - Delegatura w Tarnowie

Do Państwa placówki przybędzie przedstawiciel CW "Empatia", który przekaże zaplombowaną puszkę wolontariacką. Po przeprowadzonej akcji charytatywnej puszka, w umówionym terminie, zostanie odebrana przez tego samego przedstawiciela.

Placówki, które włączą się do akcji zostaną zaproszone na II-gą Galę Empatii, podczas której otrzymają pamiątkowe certyfikaty. Spotkanie podsumowujące pracę wolontariacką odbędzie się w czerwcu 2014 r.

Lider "Empatii"
Alicja Czerwińska-Franek

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać:
empatia.zseo@o2.pl
zseo_tarnow@o2.pl
tel. (14) 688 84 04


Pismo Kuratorium Oswiaty
Pismo Fundacja "Kromka chleba"
Zezwolenie na zbiórkę wydane przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie
Zezwolenie na zbiórkę wydane przez Urząd Miasta Tarnowa


Prelekcja pt "Działania ekologiczne - narażenie na substancje rakotwórcze"

W dniu 21.03.2014 r. o godz. 11.00 w auli szkolnej w ramach realizacji programu "Szkoła promująca zdrowie", odbyła się prelekcja pt. "Działania ekologiczne - narażenie na substancje rakotwórcze".
W prelekcji zwrócono uwagę na szkodliwość substancji rakotwórczych, głównie metali ciężkich i na zdrowie człowieka. Sklasyfikowano czynniki rakotwórcze i źródła ich emisji. Podkreślono wzrost zachorowalności na nowotwory płuc, wątroby, nerek, narządów rodnych zajmujących drugie miejsce w rankingu chorób w Polsce.
Zachęcano młodzież do stosowania zasad zdrowego stylu życia, przestrzegania Dekalogu Zdrowego Żywienia, stosowania żywności ekologicznej, pozbawionej konserwantów, życia bezstresowego oraz do codziennej aktywności ruchowej.
Głównym celem prelekcji było zachęcanie młodzieży do samodzielnych działań ekologicznych w szkole i środowisku lokalnym oraz dbałość o czystość otaczającego środowiska. Do udziału w akcjach zbiórki i segregacji odpadów z przeznaczeniem na recycling. Podkreślono istotę termicznego spalania surowców wtórnych, których niewłaściwe spalanie jest przyczyną zanieczyszczeń środowiska w substancje rakotwórcze głównie metale ciężkie.
Zaakcentowano problem nałogów wśród młodzieży, podkreślając szkodliwość palenia ze względu na dużą zawartość substancji toksycznych (4000 tysiące w tym 40 substancji rakotwórczych).
Na podsumowanie prezentacji przeprowadzono krótki konkurs wśród młodzieży z zakresu wpływu substancji rakotwórczych na zdrowie człowieka. Młodzież chętnie brała udział w konkursie, najbardziej aktywni zostali wyróżnieni zdrową żywnością: owocami, sałatkami i symbolicznymi kanapkami. Młodzież w skupieniu i zainteresowaniu uczestniczyła w spotkaniu.
Prelekcję i prezentację wzbogacono wystawą ekologiczną pt. "Czyste środowisko - zdrowe życie", w której ukazano pozytywne działania ekologiczne chroniące środowisko przed zagrożeniem życia. Treści zawarte w wystawie były nawiązaniem i uzupełnieniem prelekcji.
Tekst: mgr inż. Bożena Sokoła

GALERIA ZDJĘĆ

ZEBRANIE Z RODZICAMI

Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych zarządza zebranie z Rodzicami w dniu 17 marca 2014 roku (poniedziałek), wg następującego porządku:

16.00 - 17.00 spotkanie Rodziców klas maturalnych w auli szkolnej poświecone organizacji egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Omówione zostaną również zasady planowania kariery zawodowej
17.00 - 18.00 spotkania Rodziców z Wychowawcami w salach wg harmonogramu
17.30 - 18.30 konsultacje indywidualne Rodziców z nauczycielami
18.00 - 18.30 spotkanie Rady Rodziców z Dyrekcją Szkoły


XV DYKTANDO ORTOGRAFICZNE "O złote pióro"

Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie oraz Urząd Miasta Tarnowa zapraszają UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH oraz OSOBY DOROSŁE do udziału w XV-tym Dyktandzie Ortograficznym "O złote pióro". Imprezie patronuje Prezydent Miasta Tarnowa. Autorem tekstu dyktanda oraz przewodniczącym jury konkursowego będzie prof. dr hab. Bogusław Dunaj. Termin: 4 kwietnia 2014 r. godz. 10.00 w Zespole Szkół Ekonomiczno - Ogrodniczych w Tarnowie ul. Sanguszków 28. Zgłoszenia uczestnictwa do dnia 28 marca 2014 r.

Zaproszenie
Patronat honorowy
Karta zgłoszenia


REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Organizacja pracy szkoły w okresie rekolekcji, w dniach: 12, 13, 14 marca 2014 roku(środa, czwartek, piątek):

 • lekcje 0, 1, 2 - wg planu,
 • godz. 9.45 wyjście uczniów do kościoła p.w. Archanioła Gabriela, pod opieką nauczycieli realizujących lekcję 3-cią,
 • nauki rekolekcyjne w godz. 10.00 - 12.00,
 • po rekolekcjach uczniowie mogą uczestniczyć w konsultacjach indywidualnych lub udać się do domu.
  "REKLAMA DŹWIGNIĄ HANDLU I MANIPULACJI"

  26 lutego 2014 r. w naszej szkole odbyła się prelekcja pt: "Reklama dźwignią handlu i manipulacji" przygotowana przez panie: Magdalenę Sokołę i Dorotę Kruczek. W prelekcji wzięły udział klasy: I TOT, II TEH, II THO, III TŻO i IV TŻO. Celem prezentacji było uświadomienie uczniom siły oddziaływania reklamy i jej wpływu na kształtowanie naszych nawyków żywieniowych i podejmowania decyzji zakupu produktów w dużej mierze mających szkodliwy wpływ na nasze zdrowie i życie. Prezentacja zawierała część teoretyczną na temat reklamy oraz praktyczne jest zastosowanie w postaci jej negatywnego i pozytywnego oddziaływania. Uczniom zaprezentowano filmiki w tym zakresie. Autorki prezentacji starały się zareklamować zdrową żywność ekologiczną, podkreślić, że powinniśmy świadomie wybierać to, co jemy oraz że należy starać się wybierać produkty polskie ze względu na ich walory jakościowe i zdrowotne. Po zakończeniu prelekcji uczniowie wzięli udział w mini quizie, odpowiadając na pytania związane z prezentacją. Otrzymali nagrody - smaczne i zdrowe jabłka. Podczas prezentacji była również zorganizowana wystawa książek o tematyce żywieniowej.
  Tekst: mgr inż. Dorota Kruczek

  GALERIA ZDJĘĆ

  "HISTORIA ZIMOWYCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH"

  W dniu 24.02.2014 r. wpisując się w klimat niedawno zakończonych XXII Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi, na auli szkolnej odbył się finał konkursu "Historia Zimowych Igrzysk Olimpijskich". Każdą klasę reprezentowało dwoje uczniów, finalistów wyłonionych w eliminacjach klasowych. Zwyciężyła reprezentacja klasy 2 TEH w składzie Wojciech Kras i Dawid Ożóg, II miejsce zajęła reprezentacja klasy I TOT w składzie Przemysław Bury, Filip Wójcik, natomiast III miejsce przypadło reprezentacji klasy 4 TH w składzie Łukasz Anioł i Maciej Sikora. Zwycięzcy przyjęli dyplomy i nagrody książkowe z rąk Pani Dyrektor, która pogratulowała im wiedzy oraz skierowała podziękowania dla organizatorów konkursu pani Pauliny Snopkowskiej oraz pani Joanny Chramęgi - Muchy.
  Tekst: mgr Joanna Chramega-Mucha

  GALERIA ZDJĘĆ

  "WIEM CO JEM - WARTOŚĆ PROZDROWOTNA WARZYW I OWOCÓW"

  21 lutego 2014 r. w naszej szkole odbył się konkurs pt: "Wiem co jem - wartość prozdrowotna warzyw i owoców" zorganizowany przez panie: Annę Hołdę i Dorotę Kruczek. W konkursie wzięły udział trzyosobowe zespoły przedstawicieli wszystkich klas pierwszych, drugich i trzecich (łącznie 39 uczniów). Konkurs składał się z trzech etapów i dodatkowej konkurencji na najciekawsze przebranie w kategorii owoc/warzywo. Etap I obejmował test dotyczący wiedzy z zakresu zawartości cennych składników odżywczych i zdrowotnych warzyw i owoców, etap II zaś pytania otwarte dotyczące poszczególnych warzyw i owoców i ich wartości prozdrowotnej. Każda z drużyn losowała po trzy pytania z tego zakresu. Etap III polegał na ocenie organoleptycznej - uczniowie rozpoznawali z zasłoniętymi oczami warzywa i owoce po kształcie (jedna kategoria), zapachu i smaku (druga kategoria). Warzywa i owoce do tej kategorii zostały dobrane pod kątem ich oddziaływania na nasz organizm. Znalazły się tam m.in. granat, który wykazuje działanie antyrakowe i wyciąg z tego owocu jest wykorzystywany w schorzeniach prostaty, marchewka, która zawiera cenną dla wzroku wit. A oraz jest ogólnie bogata w makro- i mikroelementy. I miejsce w konkursie zajęła klasa II THO, II miejsce - klasa III TEH, a III - klasa I TE. W kategorii najciekawsze przebranie, odpowiednio I miejsce - klasa II THO (przebranie za marchewkę + dołączona informacja o wartości zdrowotnej tego warzywa), II miejsce - klasa I TE ( przebranie za pomidora), a trzecie - klasa II TEH (przebranie za śliwkę). Po zakończonym konkursie uczniowie mieli możliwość degustacji warzyw i owoców, które " wzięły udział" w konkursie. Uczniowie w nagrodę otrzymali dyplomy i bardzo zdrowe i smaczne prezenty w postaci owoców i warzyw. Każdy z uczestników otrzymał również nagrodę pocieszenia - jabłko z naszych polskich sadów.
  Tekst: mgr inż. Dorota Kruczek

  GALERIA ZDJĘĆ

  "CZTERY PORY ROKU W LESIE, PARKU I OGRODZIE"

  I Międzyszkolny Konkurs Plastyczny dla uczniów gimnazjów [Więcej]


  LICEALIADA W KOSZYKÓWCE CHŁOPCÓW - ZSEO VICE/MISTRZEM TARNOWA!!!

  Reprezentacja ZSEO osiągnęła historyczny sukces zajmując II miejsce podczas finału Mistrzostw Tarnowa w piłce koszykowe chłopców rozgrywanego w dniu 30.01.2014 roku w hali sportowej ZSO Nr 2 - IV LO. Nasi chłopcy awansowali do finału po zajęciu I miejsca w grupie eliminacyjnej w dniu 23.01.2014 r. Naszą szkołę reprezentowali chłopcy w następującym składzie: Rafał Balasa kl. 2TEH (kapitan zespołu), Wojciech Kras kl.2TEH, Robert Nytko kl.3TH, Jakub Sysak kl. 2TAK, Maciej Wach kl. 2 TAK, Daniel Kargul kl. 1TAK, Jakub Liszka kl. 1TŻ, Maciej Czosnyka kl. 1TE, Nils Drabik kl. 1TE, Jan Ochoński kl. 1TE Wyniki zawodów: I miejsce - IV LO, II miejsce - ZSEO, III miejsce - VI LO, IV miejsce - ZSB, V miejsce - I LO, VI miejsce - V LO. Opiekunem zespołu był mgr Maciej Pokorny.
  Tekst: mgr Maciej Pokorny

  GALERIA ZDJĘĆ

  LICEALIADA W KOSZYKÓWCE DZIEWCZĄT - ZSEO VICE/MISTRZEM TARNOWA!!!

  Reprezentacja ZSEO osiągnęła historyczny sukces zajmując II miejsce podczas finału Mistrzostw Tarnowa w piłce koszykowe dziewcząt rozgrywanego w dniu 28.01.2014 roku w hali sportowej PM.
  Nasze dziewczęta awansowały do finału po zajęciu I miejsca w grupie eliminacyjnej w dniu 15.01.2014 r.
  Naszą szkołę reprezentowały dziewczęta w następującym składzie: Justyna Mucha kl. 2 THO, Angelika Zięciowska kl.2THO, Izabela Nędza kl.3TEH, Klaudia Krydka kl. 3TEH, Klaudia Przybyłowicz kl.2TAK, Rozalia Kołodziej kl.2TŻ, Natalia Witek kl.2TŻ, Justyna Wałaszek kl. 1TE, Natalia Sroka kl.1TOT, Karolina Mikosińska kl.1TŻ, Oliwia Juszczyk kl.1TH.
  Wyniki zawodów: I miejsce - III LO, II miejsce - ZSEO, III miejsce - I LO, IV miejsce - IV LO, V miejsce - II LO, VI miejsce - ZSPlast. Opiekunem zespołu był mgr Maciej Pokorny.
  Tekst: mgr Maciej Pokorny

  GALERIA ZDJĘĆ

  KONKURS POMPEK

  W dniu 28 stycznia 2014 roku, w ramach akcji ZSEO - szkoła promująca zdrowie klasa II TEH zorganizowała "Konkurs Pompek", który odbył się na dużej przerwie w auli szkolnej. Konkurs odbył się w kategorii dziewcząt i chłopców. W jury zasiedli: Pani Wicedyrektor mgr Alicja Czerwińska-Franek, Pani mgr inż. Elżbieta Radwańska, Pani mgr inż. Anna Górkowska, Pani mgr Joanna Chramęga - Mucha i Pan mgr inż. Andrzej Nicpoń Wyniki są następujące:

  Kategoria dziewcząt:
  I miejsce Aneta Hebda z klasy III TH - 54 pompki
  II miejsce Jadwiga Pacocha z klasy II TEH - 53 pompki
  III miejsce Katarzyna Krzanowska z klasy IV TAK - 46 pompek

  Kategoria chłopców:
  I miejsce Mariusz Flis z klasy II TEH - 156 pompek
  II miejsce Piotr Orlik z klasy IV TŻ - 139 pompek
  III miejsce Konrad Czaja z klasy II TEH - 120 pompek

  Uczestnicy i zwycięzcy zostali uhonorowani gromkimi brawami, pucharami i dyplomami.

  Gratulujemy kondycji fizycznej!
  Tekst: mgr inż. Anna Górkowska

  GALERIA ZDJĘĆ

  KONKURS MASEK KARNAWAŁOWYCH

  W dniu 28 stycznia 2014 roku, klasa II TEH zorganizowała w ramach gospodarowania szkołą "Konkurs masek karnawałowych". Jury w składzie: Pani Wicedyrektor mgr Alicja Czerwińska-Franek, Pani mgr inż. Elżbieta Radwańska, Pani mgr inż. Anna Górkowska, Pani mgr Joanna Chramęga - Mucha dokonało oceny prac. Wyniki tego konkursu są następujące:

  I miejsce klasa I TAK
  II miejsce klasa I TOT
  III miejsce klasa III TEH

  Zwycięzcy zostali uhonorowani słodyczami. Gratulujemy!
  Tekst: mgr inż. Anna Górkowska

  GALERIA ZDJĘĆ

  NOWOROCZNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ

  W dniu, 22.01.2014r. w Hali Widowiskowo - Sportowej Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Krupniczej, odbył się "Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej", którego celem było promowanie zdrowego trybu życia, a także aktywnego spędzania wolnego czasu. Turniej zorganizowany był przez Młodzieżową Radę Miejską i brało w nim udział 12 zespołów. Zespół Szkół Ekonomiczno - Ogrodniczych reprezentowała grupa w składzie:
  Oliwia Sawczak,
  Monika Zabawa,
  Patrycja Kloch,
  Jakub Drobot,
  Wojciech Kras
  Wiktor Wróblewski
  Opiekę sprawowała Pani mgr Małgorzata Kowal Reprezentacja szkoły zajęła IV miejsce
  Tekst: mgr Małgorzata Kowal

  GALERIA ZDJĘĆ

  WYSTAWA "POLSCY MEDALIŚCI IGRZYSK OLIMPIJSKICH"

  Od 21 grudnia uczniowie i nauczyciele ZSEO mają możliwość oglądania wystawy poświęconej polskim złotym medalistom Igrzysk Olimpijskich 2000 - 2014. D zięki ekspozycji możemy zapoznać się z informacjami na temat historii igrzysk, symbolami z nimi związanymi oraz osiągnięciami naszych sportowców. Wystawa udowadnia, że sport daje szansę na zdrowie, sławę i sukces! Jej przygotowaniem zajęły się klasy 2THO i 1TOT wraz z wychowawczyniami Panią Agnieszką Porębą i Panią Justyną Bogusz.
  Tekst: mgr Justyna Bogusz

  GALERIA ZDJĘĆ

  GOŚĆ MIESIĄCA - PANI KATARZYNA CHROBAK

  20 lutego w ramach inicjatywy Gość Miesiąca uczniowie i nauczyciele ZSEO mieli możliwość spotkać się z Panią Katarzyną Chrobak - dogoterapeutą. Pani Chrobak jest magistrem pedagogiki specjalnej, terapeutą, psychologiem, instruktorem szkolenia psów, hodowcą. Na co dzień pracuje jako pedagog specjalny w klasie integracyjnej w Szkole Podstawowej nr 9 w Tarnowie. Od 2005 r. prowadzi zajęcia edukacyjne i terapeutyczne z udziałem psów w wielu placówkach oświatowych powiatu tarnowskiego.

  Nasz Gość przygotował niezwykle interesującą prezentację, podczas której zaprezentował historię i klasyfikację rasową psów. Pani Katarzyna Chrobak przekonywała nas jak bardzo oddane i pomocne potrafią być psy. Zaprezentowała szereg zawodów i sytuacji, w których zwierzęta te służą ludziom. Wraz z naszym Gościem do ZSEO przybyli jej milusińscy - Iskra i Frajda, które wzbudzały nie lada zainteresowanie. Pani Chrobak pokazała nam, jak należy pracować z psami. Dzięki naszemu Gościowi mogliśmy się przekonać, jak wielkim przywiązaniem i oddaniem pies może darzyć swojego pana i jak wiele człowiek jest mu winien miłości.
  Tekst: mgr Justyna Bogusz

  GALERIA ZDJĘĆ

  KONKURSY

  Początek 2014 roku obfitował w naszej szkole w liczne konkursy.
  10 stycznia odbył się konkurs polegający na układaniu kostki Rubika.
  Najszybciej zrobili to: Daniel Kargul z klasy 1TAK (I miejsce) oraz Krystian Rzepka i Konrad Czaja z klasy 2TEH (II i III miejsce).

  18 stycznia natomiast miał miejsce konkurs żonglerki piłką. Uczestnicy rywalizowali w kategoriach: ilość odbić oraz styl i atrakcyjność pokazu. W obu najlepszy okazał się Przemysław Bury z klasy 1TOT.
  Tekst: mgr Justyna Bogusz

  GALERIA ZDJĘĆ

  GOŚĆ MIESIĄCA STYCZNIA

  Dn. 14 stycznia b.r. odbyło się w auli szkolnej spotkanie z kolejnym Gościem Miesiąca. Tym razem młodzież ZSEO mogła poznać Barbarę Prymakowską-niezwykłą indywidualność wśród tarnowskich sportsmenów, zwyciężczynię wielu biegów maratońskich w Polsce i za granicą, zdobywczynię Mont Blanc.
  Barbara Prymakowska opowiadała uczniom o swojej trwającej do dziś fascynacji bieganiem, którym, choć przez wiele lat uczyła w szkole wychowania fizycznego, na dobre zajęła się dopiero około pięćdziesiątego roku życia. Przekonywała młodych ludzi, że sport jest istotnym czynnikiem dla zachowania zdrowia a na jego uprawianie nigdy nie jest za późno. Dowodem na to był również zaprezentowany przez naszego Gościa pokaz multimedialny o wyprawie na Mont Blanc, którą Barbara Prymakowska odbyła z powodzeniem po 65 roku życia.
  Po barwnie i przekonująco przedstawionych opowieściach na temat roli sportu w życiu człowieka czekamy z niecierpliwością na sukcesy naszych szkolnych zawodników.
  Tekst: mgr Agnieszka Klugiewicz

  GALERIA ZDJĘĆ

  STUDNIÓWKA 2014

  11 stycznia 2014 r. tegoroczni maturzyści wraz z Dyrekcją i Nauczycielami ZSEO spotkali się w restauracji Taurus na balu studniówkowym. Ten uroczysty wieczór pełen był miłych słów, życzeń oraz wspomnień. Nieodłącznym towarzyszem była również niezwykła atmosfera. W sposób szczególny przeżywali ten dzień uczniowie klas czwartych wraz z wychowawcami:
  KLASA IV TE - wychowawca Pan Andrzej Nicpoń;
  KLASA IV TAK - wychowawczyni Pani Paulina Snopkowska;
  KLASA IV TŻO - wychowawczyni Pani Bogumiła Michałek;
  KLASA IV TH - wychowawca Pan Kamil Ziobroń.
  Tekst: mgr Justyna Bogusz

  GALERIA ZDJĘĆ

  ZEBRANIE Z RODZICAMI

  Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych zarządza zebranie Rodziców w dniu 16 stycznia 2014 r. wg harmonogramu:

  16.00 - 16.30 spotkanie Rodziców klas I, II, III w auli szkolnej - "Uwaga - niedowaga" - jako rezultat akcji "Ile ważę"
  16.30 - 17.30 spotkania Rodziców z Wychowawcami w salach wg harmonogramu
  17.00 - 18.00 konsultacje indywidualne Rodziców z nauczycielami
  17.30 - 18.00 spotkanie Rady Rodziców z Dyrekcją Szkoły

  GALERIA ZDJĘĆ

  ŚWIĄTCZENIE W ZSE-O

  Tuż przed Bożym Narodzeniem, aby wprowadzić nas w świąteczny nastrój klasa 1TAK zaprosiła wszystkich uczniów i nauczycieli na niezwykły montaż słowno-muzyczny. Wysłuchaliśmy przepięknych wierszy i kolęd oraz obejrzeliśmy cudowne zimowe pejzaże. Nad przygotowaniem programu czuwały: Pani mgr Elżbieta Radwańska i Pani mgr Katarzyna Stasiowska oraz polonistka Pani mgr Agnieszka Klugiewicz.
  Tekst: mgr Justyna Bogusz

  GALERIA ZDJĘĆ

  WYBORY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

  W dniach 18-19 grudnia zostały przeprowadzone wybory uzupełniające do Samorządu Uczniowskiego.

  Nowy Samorząd Uczniowski tworzą :
  Przewodnicząca szkoły : Klaudia Smoła, klasa III TAK
  Zastępca : Maciej Wach, klasa II TAK
  Członkowie SU :
  1. Kościński - Turek Michał, kl. II TEH
  2. Pieprzycki Artur, kl. I TŻ
  3. Wójcik Angelika, kl. II TAK
  4. Zawisza Aleksander, kl. II THO
  5. Lisowska Angelika, kl. I TH
  6. Forysiak Iwona, kl. II TAK

  Gratulujemy!
  Tekst: mgr Joanna Chramęga-Mucha

  GALERIA ZDJĘĆ

  LICEALIADA W PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT

  Reprezentacja ZSEO zajęła wysokie VI miejsce podczas finału Mistrzostw Tarnowa w piłce siatkowej dziewcząt rozgrywanego w dniu 17.12.2013 roku w hali sportowej TOSIR. Nasze dziewczęta awansowały do finału po zajęciu II miejsca w grupie eliminacyjnej w dniu 02.12.2013 r. Naszą szkołę reprezentowały dziewczęta w następującym składzie: Ewa Prus, Joanna Kuta, Daria Barnaś, Klaudia Krydka, Oliwia Sawczak, Monika Zabawa, Kinga Przybyłowicz, Justyna Wałaszek, Katarzyna Mitera, Patrycja Kloch, Kinga Górny i Regina Tyrka. Opiekunem zespołu był mgr Maciej Pokorny.
  Tekst: mgr Maciej Pokorny

  GALERIA ZDJĘĆ

  GALA INTERNETOWEJ MŁODZIEŻOWEJ TELEWIZJI OBYWATELSKIEJ


  GALERIA ZDJĘĆ

  GOŚĆ MIESIĄCA GRUDNIA

  12 grudnia 2013 r. Gościem Miesiąca w naszej szkole była Pani Barbara Hycnar, która jest lekarzem-diabetologiem, specjalistą chorób wewnętrznych. Pani doktor zajmuje się leczeniem różnych rodzajów cukrzycy, będącej jedną ze współczesnych chorób cywilizacyjnych, a także jej powikłań. Wykład dotyczył tej właśnie choroby, jej odmian i zagrożeń z nią związanych. Pani Hycnar poświęciła ponadto część swojego wystąpienia innym chorobom związanym z zaburzeniami żywienia: anoreksji i bulimii.
  Tekst: mgr Justyna Bogusz

  GALERIA ZDJĘĆ

  Zespól Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie wyróżniony w XIV Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego

  Narodowa Rada Ekologiczna nadała Zespołowi Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie Certyfikat - wyróżnienie w kategorii: PROMOTOR EKOLOGII w czasie Gali laureatów i Wyróżnionych w XIV Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku". Gala odbyła się dniu 11 grudnia 2013 roku w gmachu Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie... [Więcej]
  Tekst: mgr inż. Jerzy Sokoła


  MIKOŁAJKI W ZSE-O

  Wraz ze zbliżającym się 6 grudnia w naszej szkole robiło się coraz bardziej czerwono! Na korytarzach pojawił się Święty Mikołaj ze Śnieżynkami, który rozdawał zdrowe prezenty - smaczne jabłka. Można było ponadto za jego pośrednictwem wręczyć upominek bliskiej osobie. W holu Kościuszkowskim natomiast na świątecznym kiermaszu można było zaopatrzyć się w przepiękne, bożonarodzeniowe drobiazgi. O zbliżających się Świętach przypominała nam klasa 1TAK z wychowawczyniami: Panią mgr Elżbietą Radwańską i Panią mgr Katarzyną Stasiowską.
  Tekst: mgr Justyna Bogusz

  GALERIA ZDJĘĆ

  MIKOŁAJKI

  4 grudnia 2013 r. z okazji zbliżających się mikołajek przedstawiciele SC Wolontariatu Empatia na czele z Panią Wicedyrektor mgr Alicją Czerwińską-Franek udali się do Szpitala Wojewódzkiego im. Świętego Łukasza w Tarnowie, by podarować pacjentom Oddziału Dziecięcego upominki w imieniu św. Mikołaja. Wolontariusze chcieli w ten sposób choć trochę umilić małym pacjentom czas, który muszą spędzać w szpitalu.
  Tekst: mgr Justyna Bogusz


  URODZINY EMPATII

  28 listopada 2013 r. obchodziliśmy pierwsze urodziny Szkolnego Centrum Wolontariatu "Empatia". Pani Wicedyrektor mgr Alicja Czerwińska-Franek podsumowała podczas spotkania miniony rok pracy. Wszyscy wyraziliśmy nadzieję, że kolejne lata będą równie owocne. Odbył się ponadto quiz wiedzy o "Empatii", który zwyciężyła Pani mgr Justyna Bogusz. Gościem specjalnym uroczystości była Pani Anna Czech - Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Świętego Łukasza w Tarnowie.
  Tekst: mgr Justyna Bogusz

  GALERIA ZDJĘĆ

  WYSTAWY

  Na przełomie listopada i grudnia 2013 r. mieliśmy możliwość oglądania dwóch wystaw. Pierwszą z nich zatytułowaną "Zdrowie mieszka w jabłku" przygotowała klasa 2 THO z Panią mgr inż. Zofią Prajsnar. Mogliśmy zobaczyć dzięki niej różne odmiany jabłek i zapoznać się z ich walorami zdrowotnymi. Drugą ekspozycję zaś zaprezentowała nam klasa 3TOT z wychowawczynią Panią mgr Renatą Kossowską. Jej celem było promowanie zdrowego stylu życia.
  Tekst: mgr Justyna Bogusz

  GALERIA ZDJĘĆ

  "Sprawdź, ile ważysz"

  W ramach programu pt. "Szkoła promująca zdrowie" klasa 3 TOT z wychowawczynią panią mgr Renatą Kossowską przeprowadziła 25 listopada 2013 r. akcję "Sprawdź, ile ważysz". Wzięli w niej udział niemalże wszyscy uczniowie ZSEO. Celem tej inicjatywy było rozpoznanie wśród młodzieży problemów z nadwagą i niedowagą. Szkolna pielęgniarka dokonała pomiarów wagi i wzrostu uczniów, a następnie przedstawiciele klasy 3 TOT obliczali wskaźnik BMI. Badania wykazały, że 47 uczniów ma problem z nadwagą, a 31 z niedowagą. 259 uczniów zaś ma prawidłowy wskaźnik BMI.
  Tekst: mgr Justyna Bogusz

  GALERIA ZDJĘĆ

  GOŚĆ MIESIĄCA LISTOPADA

  22 listopada 2013 r. gościliśmy w naszej szkole Panią Justynę Oszkandy - dietetyka, specjalistę do spraw żywienia w Centrum Dietetycznym NaturHouse w Tarnowie. Pani Oszkandy promuje zdrowy styl życia. Prowadzi liczne szkolenia i warsztaty w ramach ogólnopolskiej kampanii "Uwaga nadwaga". Podczas spotkania pytała młodzież o ich nawyki żywieniowe, o to jak według nich powinny wyglądać prawidłowe posiłki. Podkreślała, jak ogromne znaczenie dla zdrowego funkcjonowania organizmu ma właściwe odżywianie się. Pomagała ponadto skomponować zdrowy jadłospis.
  Tekst: mgr Justyna Bogusz

  GALERIA ZDJĘĆ

  Szkolny Dzień Profilaktyk zorganizowany w ramach Światowego Dnia Rzucania Palenia 21 listopada 2013 r.

  Szkolny Dzień Profilaktyki zorganizowany został przez pedagoga szkolnego Panią Barbarę Słowik przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną Sekcją Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia oraz Miejską Przychodnią Lekarskieą Nr IV Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarnowie. W programie wzięło udział 97 uczniów szkoły, uczestnicząc w projekcji filmu pt. _Nikotyna, legalny narkotyk_ Poszczególne klasy brały udział w dwóch konkursach, rywalizując o cenne nagrody sponsorowane przez PSS-E.

  Pierwszy z nich to scenka rodzajowa na temat. _Palenie, to Twój Śmiertelny wróg_. W rywalizacji tej I miejsce zajęli uczniowie klasy II THO II miejsce zajęli uczniowie klasy I TŻ III miejsce zajęli uczniowie klasy II TAK

  Drugi to turniej wiedzy _Wiem wszystko o szkodliwości palenia_. I miejsce zajęła klasa II TŻ II miejsce zajęła klasa II TAK III miejsce zdobyli uczniowie klasy II THO

  W ramach imprez towarzyszących uczniowie szkoły mieli sposobność poddać się badaniom spirometrycznym. Z możliwości tej skorzystało 68 osób. Mogli także wykonać badanie na zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Badaniu temu poddało się 36 uczniów.
  Tekst: mgr Barbara Słowik

  GALERIA ZDJĘĆ

  "KANAPKOWE PIĄTKI"

  Uczniowie klasy III Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego, pod opieką wychowawczyni Pani Jolanty Kuboń w ramach odbywanych zajęć praktycznych, przygotowują a następnie rozprowadzają podczas przerw zdrowe przekąski.
  W propozycji znajdują się:
  - kanapki popularne,
  - kanapki dekoracyjne,
  - tartinki,
  - tortowe,
  - kanapeczki jednoskładnikowe i wieloskładnikowe.
  Zachęcamy wszystkich nauczycieli oraz młodzież po sięganie po zdrowe i smaczne przekąski. Kanapeczki można skosztować w drugi i czwarty piątek miesiąca.
  Tekst: mgr inż. Jolanta Kuboń

  GALERIA ZDJĘĆ

  TURYSTYCZNY MARSZ NA ORIENTACJĘ

  Zespół Szkół Ekonomiczno - Ogrodniczych w Tarnowie oraz Szkoła Biegania i Nordic Walking PTG "Sokół - Świat Pracy" w Tarnowie zorganizowały w dniu 19.11.2013 r. Turystyczny marsz na orientację przeznaczony dla szkół miasta Tarnowa. Impreza ta propagowała czynny sposób wypoczynku i rozwijała u uczestników umiejętność poruszania się w nieznanym terenie, odporność psychiczną i fizyczną oraz wytrwałość w dążeniu do celu.
  Celem marszu była promocja zdrowego stylu życia, zachęta uczniów do ruchu i świadomej aktywności fizycznej oraz integracja uczniów szkół miasta Tarnowa. Marsz odbył się na terenie parku Sanguszków.
  Naszą szkołę reprezentowały 4 drużyny, udział wzięli ponadto goście z Zespółu Szkół Ogólnokształcących nr 4 oraz z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Tarnowie. Uczestnicy marszu choć zmęczeni to zadowoleni wyrazili chęć udziału w kolejnych marszach.
  Organizacją imprezy zajęli się nauczyciele wychowania fizycznego i PO ZSEO : M. Kowal, M. Krzemień, P. Snopkowska oraz R. Kozioł.
  Tekst: mgr Małgorzata Kowal

  GALERIA ZDJĘĆ

  SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

  W Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych realizowany jest program pt. "Szkoła promująca zdrowie", w ramach którego prowadzonych jest szereg akcji mających na celu propagowanie zdrowego stylu życia. Szczególną uwagę zwraca się na konieczność wprowadzania w codziennym życiu odpowiedniej, zbilansowanej diety. Zachęca się ponadto młodzież do aktywności fizycznej.
  Uczniowie klas Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego rozdają więc swoim kolegom ekologiczne warzywa i owoce. Pokazują ponadto, jak tworzyć zdrowe i wartościowe posiłki.

  GALERIA ZDJĘĆ

  O konieczności prowadzenia zdrowego stylu życia poinformowani zostali także rodzice podczas zebrania. Przedstawione zostały im ogólne założenia programu. Rodzice mieli też możliwość obejrzenia prezentacji promującej zdrowie. Zaproszeni zostali do włączania się w realizację propagowanego przez szkołę programu.
  Tekst: mgr Justyna Bogusz

  GALERIA ZDJĘĆ

  ZEBRANIE Z RODZICAMI

  Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych zarządza zebranie Rodziców w dniu 18 listopada 2013 r. wg harmonogramu:

  15.30 - 16.00 spotkanie Rady Rodziców z Dyrekcją Szkoły - część I
  16.00 - 16.45 spotkanie Rodziców wszystkich klas w auli szkolnej - prezentacja programu "Zdrowego stylu życia..."
  16.45 - 17.30 spotkania Rodziców z Wychowawcami w salach
  17.30 - 18.00 spotkanie Rodziców klas maturalnych w auli szkolnej
  17.30 - 18.15 konsultacje indywidualne
  17.45 - 18.15 spotkanie Rady Rodziców z Dyrekcją Szkoły - część II


  Miarą kultury człowieka, jest jego stosunek do zwierząt

  W październiku 2013 roku na odbyła się IX akcja charytatywna "Przemów ludzkim gestem" na rzecz bezdomnych zwierząt.
  W wyniku przeprowadzonej akcji zebrano:
  8 427 zł 88 gr oraz 849,5 kg karmy
  .

  W imieniu czworonożnych podopiecznych Fundacji "Zmieńmy świat"

  DZIĘKUJEMY

  wszystkim Darczyńcom Państwa placówki za dobroć, wrażliwość oraz pomoc chorym i porzuconym zwierzętom. Mamy nadzieję, że dzięki tego typu akcjom częściej będziemy pamiętać o potrzebujących istotach.

  Z wyrazami szacunku
  Centrum Wolontariatu "Empatia"

  Tekst: mgr Alicja Czerwińska-Franek

  GALERIA ZDJĘĆ

  11 LISTOPADA

  8 listopada 2013 r. zgromadziliśmy się na dużej przerwie w szkolnej auli, by uczcić zbliżające się Święto Odzyskania Niepodległości. Klasa 3TAK wraz z polonistką Panią Justyną Bogusz i wychowawczynią Panią Zdzisławą Padło przygotowała program artystyczny, dzięki któremu prześledziliśmy historię Polski od rozbiorów po wyzwolenie. Wysłuchaliśmy pięknych wierszy i pieśni patriotycznych oraz obejrzeliśmy ciekawą prezentację multimedialną. W szkole pełno było patriotycznych akcentów, dzięki czemu panował niezwykle uroczysty nastrój.
  Tekst: mgr Justyna Bogusz

  GALERIA ZDJĘĆ

  WIEŃCE

  Tuż przed uroczystością Wszystkich Świętych klasa 3TAK wraz z wychowawczynią Panią mgr inż. Zdzisławą Padło ogłosiła konkurs na najładniejszy wieniec żałobny. Zwyciężyła go klasa 3TEH . Na miejscu drugim znalazła się klasa 2THO, a na trzecim klasa 3TAK. Klasa gospodarująca szkołą zorganizowała ponadto zbiórkę zniczy, które przekazane zostały na pobliskie cmentarze. Najwięcej zniczy zebrały klasy: 1TE, 1TH i 1TOT.
  Tekst: mgr Justyna Bogusz


  Kurs florystyczny z aranżacją ogrodów

  W październiku i listopadzie odbyła się kolejna edycja kursu florystycznego z aranżacją ogrodów. W zajęciach brało udział 10 uczniów z klas 2TO, 2TAK i 3TAK. Uczniowie nabywali umiejętności z zakresu wykonywania dekoracji roślinnych na różne okazje. Pracując na różnego rodzaju materiałach wykonywali m.in. bukiety i wiązanki okolicznościowe oraz bukiety ślubne. Wykonywali także dekoracje wnętrz z kwiatów sztucznych, minichoinki i stroiki bożonarodzeniowe oraz wielkanocne. Druga część kursu to nauka obsługi programu do projektowania ogrodów - Garden Composer. Efektem tej części kursu buło samodzielne zaprojektowanie rekreacyjnego ogrodu wiejskiego. Zajęcia prowadzili nauczyciel ZSEO Iwona Kapusta i Robert Kozioł
  Tekst: mgr inż. Jolanta Kuboń

  GALERIA ZDJĘĆ

  "Prowadzenie pozarolniczej działalności na terenach wiejskich. Poprawa konkurencyjności kwater agroturystycznych poprzez uwzględnienie specyficznych diet w żywieniu wypoczywających gości"

  W ostatnim dniu października uczniowie naszej szkoły, spotkali się z Panią Justyną Oszkandy dietetyczką na co dzień pracującą w Centrum Dietetyki "Natur House".
  Było to już piąte i niestety ostatnie spotkanie z ekspertem w ramach Projektu "Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce - CEKIN".
  Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z grupą coraz częściej pojawiających się chorób tj.: cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym oraz celiakią. Poznali przyczyny powstania i przebieg tych schorzeń. W ramach zajęć przygotowywali i opracowywali jadłospisy dla potencjalnych gości kwater agroturystycznych, którzy zmagają się z tymi chorobami.
  Spotkanie zorganizowała Pani Jolanta Kuboń, realizatorka Projektu CEKIN w Zespole Szkół Ekonomiczno - Ogrodniczych.
  Tekst: mgr inż. Jolanta Kuboń

  GALERIA ZDJĘĆ

  MEDALE

  24 października 2013 roku trzy nauczycielki Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych otrzymały Medale za długoletnią służbę i pracę na rzecz oświaty. Wyróżnienia te otrzymały:
  mgr Bogusława Kuta - Złoty Medal;
  mgr Agnieszka Klugiewicz - Srebrny Medal;
  mgr Agnieszka Drelicharz - Brązowy Medal. Gratulujemy!
  Tekst: mgr Justyna Bogusz


  TURNIEJ FUTSALU KLAS PIERWSZYCH ZSEO TARNÓW

  Kontynuując ideę "Szkoły w ruchu" w dniach 24 i 30 października 2013 r. w naszej szkole odbył się Turniej Futsalu Klas Pierwszych, w którym udział wzięły klasy: 1 TE, 1 TH, 1 TAK, 1 TOT i 1 TŻ. W zawodach uczestniczyło 30 uczniów (po 6 z każdej klasy), system rozgrywek przeprowadzono wg. zasad "każdy z każdym", czas gry po 15 min. Turniej zakończył się zdecydowanym zwycięstwem kl. 1 TOT ale wszystkie zespoły wykazały się wielkim zaangażowaniem w grę, a co najważniejsze rywalizacja odbyła się bez większych fauli i kontuzji. Zawody zostały zorganizowane przez nauczycieli wychowania fizycznego: M.Pokornego oraz M.Krzemienia na hali widowiskowo-sportowej PM. A oto wyniki:
  1. 1 TOT 9 pkt.
  2. 1 TŻ 7 pkt.
  3. 1 TE 4 pkt.
  4. 1 TH 3 pkt.
  5. TAK 3 pkt.
  Tekst: mgr Maciej Pokorny

  GALERIA ZDJĘĆ

  GOŚĆ MIESIĄCA

  24 października 2013 r. gościliśmy w naszej szkole Prorektora PWSZ w Tarnowie pana Węglarza, który opowiedział, co leży w jego kompetencjach. Przedstawił ponadto kilka informacji na temat uczelni, podkreślił bezpłatność studiów. Zaznaczył również, że w PWSZ studiowało wielu absolwentów naszej szkoły, a jeden z nich jest nawet wykładowcą filologii angielskiej. Przyznał też, że ma bardzo sentymentalny stosunek do naszej szkoły, gdyż jego żona uczyła tu przez wiele lat.
  Tekst: mgr Justyna Bogusz

  GALERIA ZDJĘĆ

  "SZKOŁA W RUCHU"
  - Jesienny Marsz Integracyjny Nordic Walking dla szkół miasta Tarnowa.

  Zespół Szkół Ekonomiczno - Ogrodniczych w Tarnowie oraz Szkoła Biegania i Nordic Walking PTG "Sokół - Świat Pracy" w Tarnowie zorganizowały w dniu 23.10.2013r. "I Jesienny Marsz Integracyjny Nordic Walking" dla szkół miasta Tarnowa. Celem marszu była promocja zdrowego stylu życia, zachęta uczniów do ruchu i świadomej aktywności fizycznej oraz integracja uczniów szkół miasta Tarnowa. Marsz rozpoczął się od wspólnej rozgrzewki przed budynkiem Pałacu Sanguszków, a następnie przemarszu na teren tarnowskiego lotniska, na którym nasz nauczyciel wychowania fizycznego M.Pokorny przeprowadził naukę techniki nordic walking. Przy pięknej i jesiennej pogodzie uczestnicy marszu doskonalili swoje umiejętności z nordic walking w drodze na szczyt Góry Św. Marcina, a następnie do zabytkowego kościoła w Zawadzie. Po krótkim odpoczynku młodzież oraz nauczyciele udali się w drogę powrotną do Pałacu Sanguszków. Naszą szkołę reprezentowało 15 uczniów pod opieką nauczycieli: M.Kowal oraz M.Pokornego. W marszu udział wzięły 46 osoby w tym szkoły: CKZiU w Tarnowie-Mościcach oraz Zespół Szkół dla Niesłyszących w Tarnowie. Uczestnicy marszu choć zmęczeni to zadowoleni wyrazili chęć udziału w kolejnej edycji marszu nordic walking.
  Tekst: mgr Maciej Pokorny

  GALERIA ZDJĘĆ

  KONFERENCJA "Żywienie a choroby nowotworowe"

  22 października 2013 r. w Auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się Konferencja pt. "Żywienie a choroby nowotworowe" połączona z pokazem zdrowej żywności w ramach realizacji IV edycji projektu"Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem", którą organizuje Kuratorium Oświaty we współpracy z Wojewódzkim Szpitalem im. Św. Łukasza w Tarnowie i Tarnowskim Ośrodkiem Onkologicznym.
  W tematykę IV edycji projektu wprowadzili zebranych: Małopolski Kurator Oświaty - Aleksander Palczewski, Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Św.Łukasza w Tarnowie - Anna Czech oraz Dyrektor Tarnowskiego Ośrodka Onkologicznego - prof. Leszek Kołodziejski
  Następnie ze swoimi prelekcjami wystąpili zaproszeni Goście:
  dr hab. Dorota Kowalska - prof. Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie "Konsumpcja mięsa a ryzyko chorób nowotworowych";
  dr hab. Paweł Bielański - prof. Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie "Wegetarianizm - za i przeciw?" oraz prof. dr hab. inż. Teresa Leszczyńska" Wpływ otyłości na choroby nowotworowe".
  Imprezie towarzyszyła prezentacja zdrowej żywności połączona z poczęstunkiem dla uczestników.
  W konferencji wzięli udział uczniowie i nauczyciele ZSEO, którzy pomagali w promowaniu zdrowego stylu życia.
  Tekst: mgr Justyna Bogusz

  GALERIA ZDJĘĆ

  MAM ZAWÓD, MAM FANTAZJĘ

  18 października 2013 r. odbył się w ZSEO konkurs dla uczniów technikum architektury krajobrazu "Mam zawód. Mam fantazję", realizowany w ramach projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce", prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
  Uczniowie wykonywali projekt koncepcyjny zagospodarowania części frontowej Pałacu Sanguszków w Tarnowie. Zadanie polegało na sporządzeniu techniką barwną planu nasadzeń w części parku przed głównym wejściem do budynku oraz widoku centralnej części na tle bryły szkoły.
  W konkursie brało udział 9 drużyn z małopolskich szkół uczących w zawodzie technik architektury krajobrazu. Po 4 godzinach pracy uczniowie prezentowali na planszach opracowane i opisane przez siebie arkusze projektowe
  W czasie trwania konkursu panowała atmosfera twórczej, zawodowej rywalizacji. Prace zespołów zostały zaprezentowane uczniom naszej szkoły na świetlicy.
  Tekst: mgr inż. Iwona Kapustka

  GALERIA ZDJĘĆ

  WYSTAWA EKOLOGICZNA

  Od 14 października 2013 r. mieliśmy możliwość oglądania w naszej szkole wystawy o tematyce ekologicznej, przygotowanej w ramach konkursu zorganizowanego przez Biuro Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa. Hasło tegorocznej edycji brzmiało: "My się zanieczyszczeń nie boimy, gdyż aktywnie powietrze chronimy. Metody przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza". Tematyka konkursu miała na celu zwrócenie uwagi młodzieży na problemy związane z ochroną powietrza i ekologią, a także uświadomienie, iż każdy z nas indywidualnie odpowiada za stan środowiska, w którym żyjemy. Ekspozycja wykonana przez uczniów ZSEO zdobyła w konkursie I MIEJSCE! Przygotowaniem wystawy zajęła się klasa 2 THO z wychowawczynią panią mgr Agnieszką Porębą.
  Tekst: mgr Justyna Bogusz

  GALERIA ZDJĘĆ

  ŚWIĘTO KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

  14 października spotkaliśmy się w szkolnej auli, aby uczcić Święto Komisji Edukacji Narodowej. Ten uroczysty dzień rozpoczęliśmy od obejrzenia humorystycznego programu artystycznego przygotowanego przez klasę 2 TAK, zatytułowanego "Gdyby nauczyciel był jak uczeń". Młodzież przekonywała, że to jednak dobrze, że nauczyciele ciągle przypominają o nadchodzącej maturze i o tym, że uczyć się trzeba. Nad pracą uczniów czuwała wychowawczyni - Pani Anna Molczyk, która ponadto napisała scenariusz programu. Po przedstawieniu przemawiali: Pan Dyrektor, Pani Wicedyrektor, przedstawiciele Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Padło wiele ciepłych słów i życzeń. Pan Dyrektor nagrodził również nauczycieli, którzy wyróżnili się w pracy dydaktyczno-wychowawczej w minionym roku.

  Wyróżnienia otrzymali:

 • Pani Wicedyrektor Alicja Czerwińska-Franek;
 • Pani Joanna Chramęga-Mucha;
 • Pani Iwona Kapustka;
 • Pani Bogumiła Michałek;
 • Pan Andrzej Nicpoń;
 • Pan Maciej Pokorny;
 • Pani Agnieszka Poręba;
 • Pani Agnieszka Radzik;
 • Pan Jacek Szałajko.
  Po tej części spotkania uczniowie rozeszli się z wychowawcami do klas.
  Tekst: mgr Justyna Bogusz

  GALERIA ZDJĘĆ

  II RAJD ŻYWIENIOWCÓW I OGRODNIKÓW

  W czwartkowy poranek wyruszyliśmy na Rajd. Poszukiwanie złotej polskiej jesieni w Pieninach rozpoczęliśmy w Szczawnicy.
  Zanim skierowaliśmy się na górskie szlaki, udaliśmy się do źródeł wód mineralnych: Helena, Józefina, Józef, Stefan oraz Magdalena. Oprócz wizyty w Pijalni Wód Mineralnych w Szczawnicy, gdzie degustowaliśmy wymienione wody, udało nam się dotrzeć dalej. Zeszliśmy pod ziemię i długimi tunelami dotarliśmy tam gdzie źródło ma swój początek.
  Dzięki życzliwości kierownictwa Rozlewni Wód Mineralnych w Szczawnicy mogliśmy zobaczyć w jaki sposób wody są wydobywane i rozlewane przy pomocy najnowocześniejszej linii technologicznej do specjalnie zaprojektowanych opakowań. Ponadto dowiedzieliśmy się, że tutejsze wody wykorzystywane są w leczeniu chorób układu pokarmowego, górnych i dolnych dróg oddechowych, nerwic oraz otyłości i nadwagi.
  Następnie udaliśmy się na spacer wzdłuż Palenicy i potoku Grajcarka.
  Tego dnia udaliśmy się na nasz pierwszy szlak prowadzący z Wąwozu Homole do Rezerwatu Białej Wody. Po krótkim odpoczynku i zabawie na placu zabaw przy Bacówce u szczytu Wąwozu udaliśmy się do Kacwina na miejsce noclegu.
  Po obiadokolacji uczestnicy Rajdu bawili się i tańczyli w rytm muzyki.
  Dzień drugi powitał nas przepiękną pogodą. Po śniadaniu ruszyliśmy w kierunku Jeziora Czorsztyńskiego i Zamku w Niedzicy, gdzie mogliśmy poznać historię zamku i regionu.
  Kolejne kroki skierowaliśmy w kierunku Trzech Koron i najwyższego szczytu Okrąglicy, który wznosi się na wysokość 982 m n.p.m. Z Okrąglicy roztaczał się cudowny widok na Przełom Dunajca i Pieniny, a także na Tatry, Beskid Sądecki, Gorce, Beskid Żywiecki i Magurę Spiską. Przy dobrej pogodzie można zobaczyć Babią Górę. My znaleźliśmy poszukiwaną przez nas jesień, która zaprezentowała się w najpiękniejszych swych barwach.
  Następnie udaliśmy się na Górę Zamkową, gdzie znajdują się ruiny zamku, w którym znalazła schronienie święta Kinga, uciekając przed Tatarami. Tuż obok ruin znajduje się Grota św. Kingi wraz z jej posągiem.
  Naszą wędrówkę zakończyliśmy w Krościenku, gdzie czekał już na nas autokar, którym wróciliśmy Do Tarnowa.
  Po dwóch dniach Rajdu wróciliśmy szczęśliwie z apetytem na kolejną wyprawę:
  Odważnymi organizatorkami Rajdu były Panie: Jolanta Kuboń, Bogumiła Michałek, oraz Małgorzata Nowak.
  Dzielnymi piechurami natomiast uczniowie klas: II Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, III i IV Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego oraz Technikum Ogrodniczego, a także jeden uczeń z IV klasy Technikum Ekonomicznego.
  Tekst: mgr inż. Jolanta Kuboń

  GALERIA ZDJĘĆ

  MARSZ W OBRONIE PRAW ZWIERZĄT

  4 października 2013 r. uczniowie i nauczyciele ZSEO wzięli udział w marszu w obronie zwierząt. Zgromadziliśmy się pod pomnikiem generała Bema na ul. Wałowej. Stamtąd przemaszerowaliśmy przez plac Katedralny na Rynek, gdzie wysłuchaliśmy uroczystego manifestu w obronie zwierząt. Akcja spotkała się z wielkim zainteresowaniem uczniów z innych szkół oraz przypadkowych przechodniów. Organizacją marszu zajęła się Pani Wicedyrektor Alicja Czerwińska-Franek.
  Tekst: mgr Justyna Bogusz

  GALERIA ZDJĘĆ - MARSZ W OBRONIE PRAW ZWIERZĄT
  GALERIA ZDJĘĆ - MSZA ZE ZWIERZĘTAMI

  Światowy Tydzień Zwierząt w Tarnowie - rozpoczęcie

  30 września 2013 r. rozpoczęliśmy w ZSEO obchody Światowego Tygodnia Zwierząt. Zebraliśmy się w szkolnej auli, by przywitać przedstawicieli Samorządów Uczniowskich z tarnowskich szkół oraz wszystkich wolontariuszy SCW "Empatia". Głos zabrali Pan i Pani Dyrektor, którzy podkreślali znaczenie bezinteresownego niesienia pomocy, tym, którzy tego potrzebują. Następnie przedstawiciele Fundacji "Czarna Owca Pana Kota" z Krakowa wygłosili prelekcję "Dlaczego warto pomagać zwierzętom?" Zaprezentowali ponadto film dokumentalny "Powodzięta", pokazujący historię ewakuacji Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt podczas powodzi w Krakowie w maju 2010 r.
  Po godzinie 12:00 przenieśliśmy się przed budynek szkoły do parku Sanguszków, by obejrzeć pokaz praktycznego wykorzystania umiejętności psów służbowych. Poprowadził go Pan policjant z Wydziału Prewencji Komendy Policji w Tarnowie. Następnie zobaczyliśmy przygotowany przez Panią Katarzynę Chrobak - psiego psychologa i instruktora szkolenia psów, pokaz tresury zwierząt.
  Nad prawidłową organizacją obchodów Światowego Tygodnia Zwierząt czuwała Pani Wicedyrektor Alicja Czerwińska-Franek.
  Tekst: mgr Justyna Bogusz

  GALERIA ZDJĘĆ

  Światowy Tydzień Zwierząt w ZSEO

  Szkolne Centrum Wolontariatu "Empatia" działające w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie oraz Fundacja "Zmieńmy świat" serdecznie zapraszają mieszkańców Tarnowa i okolic do uczestniczenia w obchodach Światowego Tygodnia Zwierząt przypadającego od 30 września do 6 października 2013 r. Data ta ( 4 października ) jest związana z rocznicą śmierci św. Franciszka z Asyżu, uznawanego przez Kościół chrześcijański za patrona zwierząt. Ponadto październik ogłoszony jest Międzynarodowym Miesiącem Dobroci dla Zwierząt...[Więcej]


  OTRZĘSINY

  26 września 2013 r. odbyły się w naszej szkole Otrzęsiny klas pierwszych. Klasa 2THO wraz z wychowawczynią Panią mgr Agnieszką Porębą przygotowała dla naszych "Kotów" wiele atrakcji. Oprócz dyskoteki, gospodarze zaplanowali dla nowych kolegów ciekawe konkursy.
  W pierwszym z nich zatytułowanym "Daj gryza" zadaniem uczniów było zjedzenie bez pomocy rąk jabłka. W drugim musieli wykazać się talentem plastycznym i narysować portret swojego wychowawcy. W rundzie trzeciej pierwszoklasiści musieli w rytm muzyki zatańczyć w parach tak, by umieszczony między ich głowami balon nie upadł na podłogę. W kolejnej konkurencji musieli wykazać się umiejętnościami marketingowymi. Ich zadaniem było bowiem zareklamowanie nietypowego przedmiotu. Później mogliśmy obejrzeć nietypowy pokaz mody, ponieważ wybrani pierwszoklasiści stworzyli z dostępnych im ubrań niesamowite kreacje. W ostatniej rundzie natomiast uczniowie odpowiadali na pytania związane z życiem szkoły. W szranki stanęli również wychowawcy! Musieli udowodnić, że znają swoich uczniów. Jury w składzie: Pani Wicedyrektor Alicja Czerwińska-Franek, Pani Pedagog Barbara Słowik, opiekun SU Pan Kamil Ziobroń i przewodnicząca SU Joanna Januś podliczyło punkty i ogłosiło wyniki. Zwyciężyła klasa 1 Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego z wychowawczynią Panią mgr Agnieszką Radzik.
  Po konkursowych zmaganiach wszyscy wrócili do tanecznej zabawy w rytm najnowszych, dyskotekowych przebojów.
  Tekst: mgr Justyna Bogusz

  GALERIA ZDJĘĆ

  GOŚĆ MIESIĄCA

  23 września 2013 r. w ramach kontynuacji inicjatywy Gość miesiąca zaprosiliśmy do naszej szkoły Pana Andrzeja Szpunara - Dyrektora Muzeum Okręgowego w Tarnowie.
  Pan Szpunar jest z wykształcenia archeologiem. Podczas spotkania podzielił się z uczniami i nauczycielami swoją ogromną wiedzą w tej dziedzinie. Wygłosił niezwykle ciekawy referat dotyczący odkryć archeologicznych w Tarnowie i okolicach. Całość wzbogacona była prezentacją zawierającą liczne mapy oraz zdjęcia odnalezionych miejsc i przedmiotów. Panu Szpunarowi udało się zaciekawić młodzież, która zadawała mu wiele pytań. Pan Dyrektor przyznał, że o swojej pasji mógłby opowiadać godzinami, jednak czas, który płynie nieubłaganie, zmusił nas do zakończenia spotkania z naszym Gościem.
  Tekst: mgr Justyna Bogusz

  GALERIA ZDJĘĆ

  SPRZĄTANIE ŚWIATA

  W dniach 20 i 23 września uczniowie ZSEO przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji "Sprzątanie Świata", odbywającej się w tym roku pod hasłem "Odkrywamy Czystą Polskę".
  Jak i w latach ubiegłych, klasy pod opieką nauczycieli wyruszyły, by porządkować tereny w pobliżu szkoły. Koordynatorem akcji była Pani mgr inż. Zdzisława Padło.
  Tekst: mgr Justyna Bogusz


  WYJAZD STUDYJNY DO TURYNGII

  W dniach 22 - 28 września 2013 r. w ramach projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" uczennica 4 TAK Sabina Gąsior wraz z opiekunką Katarzyną Bogusz uczestniczyły w tygodniowym wyjeździe studyjnym do Turyngii.
  Do Ernst-Benary-Schule Erfurt pojechało w sumie 30 uczniów z całej Małopolski, 5 nauczycieli, 5 tłumaczy oraz 2 osoby z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
  Celem wizyty była wymiana doświadczeń i poznanie szkolnictwa zawodowego w Turyngii.
  Podczas wyjazdu młodzież uczestniczyła w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli niemieckich. Zajęcia, w których brali udział miały charakter pracy grupowej. Dzięki temu uczniowie mogli lepiej poznać i zintegrować się z młodzieżą niemiecką pracując nad wspólnymi projektami.
  Po zajęciach w szkole uczestnicy mieli bardzo napięty grafik. Grupa architektury krajobrazu zwiedziła Weimar oraz Erfurt. Zobaczyła różnego rodzaju byliny, drzewa, piękne ogrody japońskie oraz wystawę dyń i motyli w Egaparku. Nauczyciel niemiecki, oprowadził młodzież po cmentarzu komunalnym, który zdecydowanie różni się od polskich cmentarzy. Opowiedział o zwyczajach i kulturze pochówku oraz celowości kształcenia ogrodników w specjalności zarządzania cmentarzami. Bardzo ciekawym miejscem, które zwiedziła grupa, był zakład doświadczalno - naukowy w Erfurcie, gdzie młodzież mogła zobaczyć w jaki sposób przeprowadza się doświadczenia z roślinami oraz jak prowadzone są kursy np. brukarza, czy kosztorysanta.
  Organizatorzy ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz nauczyciele Ernst-Benary-Schule Erfurt precyzyjne zorganizowali wyjazd.
  Uczestnicy wycieczki przywieźli ze sobą nowe doświadczenia, zdjęcia i same dobre wspomnienia.
  Tekst: mgr Katarzyna Bogusz

  GALERIA ZDJĘĆ

  WYCIECZKA DO BRUKSELI

  W dniach 18 - 22 września odbyła się wycieczka do Brukseli, która była główną nagrodą dla zwycięzców Forum Europejskiego Szkół Ziemi Tarnowskiej, organizowanego przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych oraz Biuro Poselskie Posła do Parlamentu Europejskiego Czesława Siekierskiego. Laureaci VII Forum wraz z opiekunem - nauczycielką języka angielskiego Anną Molczyk zwiedzili w tym roku Brukselę i Antwerpię. Zaraz po przyjeździe przywitał nas pan europoseł Czesław Siekierski. Następnie udaliśmy się na pieszą wycieczkę po Brukseli. Mieliśmy okazję poznać najciekawsze zabytki stolicy Belgii oraz jej urokliwe zakątki. Między innymi zwiedziliśmy Ogrody Królewskie, Stare Miasto z Rynkiem i Katedrą oraz liczne kościoły i pomniki. Dzięki wspaniałej przewodniczce - Pani Marii Kozińskiej dowiedzieliśmy się o bliskich relacjach Polaków i Belgów. Drugi dzień rozpoczął się od wizyty w Europarlamencie, gdzie wysłuchaliśmy wykładu na temat Unii Europejskiej oraz roli europosłów z Polski. W Europarlamencie zwiedziliśmy niezwykle nowoczesne muzeum poświęcone Unii Europejskiej. Kolejno, organizatorzy zaprosili nas na tradycyjne belgijskie frytki. Po posiłku zwiedziliśmy jeszcze Muzeum Broni, a następnie pojechaliśmy do Antwerpii - przepięknego belgijskiego miasta, słynącego z gotyku brabanckiego - jednego ze stylów architektonicznych typowych dla krajów niderlandzkich. Tam zwiedziliśmy Stare Miasto z niezwykle okazałym Ratuszem i Katedrą oraz poznaliśmy historię najsłynniejszego mieszkańca tego miasta - Petera Pabla Rubensa. W drodze powrotnej udaliśmy się pod Atomium - monumentalny model kryształu żelaza, zbudowany z okazji wystawy EXPO w 1958. Od tej pory jest to symbol Brukseli widoczny praktycznie z każdej części miasta. W trzeci dzień mieliśmy czas na zakupy, większość uczestników wycieczki degustowała słynne czekoladki belgijskie. Następnie po obiedzie zorganizowanym przez Biuro Poselskie wyruszyliśmy w drogę powrotną do Polski. Nasza wycieczka była niezwykle udana i pozostawiła nam wiele wspomnień, zdjęć oraz wzbogaciła naszą wiedzę o Belgii oraz Unii Europejskiej. Wszystkich, którzy chcieliby przeżyć taką przygodę, zapraszamy do udziału w kolejnym Forum Europejskim, które odbędzie się tradycyjnie w naszej szkole na wiosnę. Zapraszamy do rywalizacji.
  Tekst: mgr Anna Molczyk

  GALERIA ZDJĘĆ

  II miejsce szkoły w ogólnopolskim konkursie
  "Mądre żywienie, zdrowe pokolenie"

  Uczniowie klasy IV Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego pod opieką nauczycielki Jolanty Kuboń, zajęli II miejsce w konkursie na logo i hasło Programu "Mądre żywienie, zdrowe pokolenie". Za zajęcie II miejsca nasza szkoła otrzyma nagrodę w wysokości 2000 zł oraz nagrody indywidualne dla klasy ...[Więcej]
  Tekst: mgr inż. Jolanta Kuboń


  ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

  2 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2013/2014. Po uroczystej mszy św. zebraliśmy się przed budynkiem ZSEO, aby przywitać się z całą społecznością szkolną. Wiele ciepłych słów skierował do nas Pan Dyrektor Jerzy Sokoła, który zapewnił, że nowy rok szkolny będzie pełen niezwykłych i owocnych chwil. W sposób szczególny przywitał uczniów klas pierwszych. Nowi koledzy i koleżanki złożyli uroczyste ślubowanie. Przemawiali także przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.
  Opiekun SU - pan Kamil Ziobroń ogłosił ponadto wyniki rywalizacji międzyklasowej. Miejsce pierwsze zajęła klasa II TEH z wychowawczynią panią Agnieszką Drelicharz, miejsce drugie zdobyła klasa I THO z wychowawczynią panią Agnieszką Porębą, a na miejscu trzecim uplasowała się klasa I TŻ z wychowawczynią panią Małgorzatą Nowak.
  Przemawiała również Pani Wicedyrektor Alicja Czerwińska-Franek, która zachęcała wszystkich uczniów do włączania się do pracy w Szkolnym Centrum Wolontariatu "Empatia". Zapewniła, że i w tym roku na najlepszego wolontariusza czeka nagroda.
  Pogratulowaliśmy ponadto uczniowi klasy IV TŻO - Przemysławowi Wierzbickiemu, który otrzymał od Prezydenta Miasta Tarnowa tytuł "Prymusa Tarnowa"
  W miłej atmosferze uczniowie rozeszli się do klas na spotkanie z wychowawcami.
  Tekst: mgr Justyna Bogusz

  GALERIA ZDJĘĆ

  "Willa Ryś" miejscem praktyk letnich uczestniczek Projektu CEKIN

  Uczennice klasy 3 Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego tj. Karolina Kozielec, Katarzyna Sępek, Karolina Syrek, Justyna Tomaszowicz wraz z Panią Jolantą Kuboń w dniach 29 czerwca do 5 lipca 2013 r. odbyły praktykę wakacyjną. Miejscem wyprawy była "Willa Ryś" prowadzona przez Panią Ewę Groń w Zakopanym.
  Celem praktyki było doskonalenie umiejętności z zakresu przedsiębiorczości i inicjatywności uczniów. Uczennice podczas pobytu miały opracować Projekt działania lokalnego.
  Podczas pobytu uczennice pomagały w pracach przygotowawczych związanych z opracowaniem menu dla gości, pomagały w pracach w kuchni związanych z przygotowywaniem posiłków oraz pracach porządkowych.
  Oprócz codziennych obowiązków znalazł się także czas na podziwianie gór.
  Dziękujemy Pani Ewie za miłe przyjecie. Z pewnością wrażenia z pobytu pozostaną na długo w naszej pamięci.
  Tekst: mgr inż. Jolanta Kuboń

  GALERIA ZDJĘĆ

  Pomoc materialna o charakterze socjalnym udzielana uczniom
  w roku szkolnym 2013/2014

  "Wyprawka szkolna" na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych, zatwierdzonych przez MEN, zgodnych z realizowaną podstawą programową. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników, w tym materiałów dydaktycznych w roku szkolny 2013/2014 udzielana jest uczniom klas II technikum:... [Więcej]
  Tekst: mgr Barbara Słowik