AKTUALNOŚCI 2011/2012

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Dnia 29 czerwca w auli szkolnej ZSE-O powitaliśmy długo oczekiwane WAKACJE. Z tej okazji klasa 1 TŻO razem z wychowawczynią - mgr Jolantą Kuboń oraz polonistką - mgr Sabiną Rosołowską - Patułą przygotowała przedstawienie pt. Wakacje - podróż w czasie. Ostatnie minuty spektaklu umilił widowni koncert zespołu ZIELONA KOSZULA MARCINA, którego członkami są uczniowie kl. 1 TOT: Marcin Wózek (klawisze, wokal), Marcin Podgórski (gitara elektryczna), Jonathan Nakończy (gitara elektryczna) oraz Daniel Połeć (perkusja). Zagrane utwory pochodziły z repertuaru znanej grupy - happysad.
Po krótkiej części artystycznej Dyrektor wręczył najlepszym uczniom świadectwa z wyróżnieniem oraz dyplomy i nagrody książkowe, a następnie pożegnał wszystkich życzeniami udanych wakacji.
I tak w promieniach letniego słońca, z oczekiwaniem na nadchodzące wakacyjne przygody, rozstaliśmy się z zabytkowymi murami naszej szkoły.
Tekst: mgr Sabina Rosołowska-Patuła

GALERIA ZDJĘĆ

"VI Forum Europejskie Szkół Ziemi Tarnowskiej"

Już po raz szósty gospodarze "VI Forum Europejskiego Szkół Ziemi Tarnowskiej" Zespół Szkół Ekonomiczno - Ogrodniczych im. Tadeusza Kościuszki w Tarnowie oraz Biuro Poselskie Posła do Parlamentu Europejskiego Czesława Siekierskiego w dniu 6 czerwca 2012 r. gościło uczestników konkursu... [Więcej]


III miejce w Międzyszkolnym Konkursie Piosenki Niemieckojęzycznej

1 czerwca 2012 roku w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 odbył sie V Międzyszkolny Konkurs Piosenki Niemieckojęzycznej. Jury konkursu przewodniczyła Pani Magdalena Bodniak, germanista z PWSZ. W skład komisji oceniającej wchodzilirównież nauczyciele uczący w Zespole Szkół Ogólnokształcących, Pani Natalia Plichta oraz Pan Łukasz Dudek. Oceniane były warunki głosowe, poziom języka i ogólne wrażenie artystyczne. Naszą szkołę reprezentowała uczennica klasy 1 TH Magdalena Guzy, która piosenką "Fuer immer" przy akompaniamencie fortepianu w wykonaniu Sławomira Łazarka z klasy III TOA wyśpiewała III miejsce. Duetowi wokalno-fortepianowemu gratulujemy!!!
Tekst: mgr Agnieszka Radzik


Sukces Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w XXXVI Finale Centralnej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
tytuł - LAUREATA i FINALISTY w Gumniskach
[Więcej]

Tekst: mgr inż. Jerzy Sokoła


POLSKA BIEGA

W sobotę 19 maja 2012 roku terenie Parku Sanguszków w Tarnowie odbyła się IV-ta edycja Ogólnopolskiej Akcji "Polska Biega 2012", której organizatorami był Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie oraz PTG Sokół - Świat Pracy. W ramach zawodów odbyły się biegi na trzech różnych dystansach - pętlach o długości 1600m. Zawody zostały poprzedzone rozgrzewką, którą poprowadziła Pani Anna Wójcik rehabilitantka i instruktorka Nordic Walking. Po rozgrzewce odbył się pokaz Agility (gimnastyczna zabawa z psami), a następnie rozpoczęła się rywalizacja biegowa. Pierwszy bieg na dystansie 1600m (1 okrążenie) dla dziewcząt z podziałem na szkoły podstawowe, gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne. W tym biegu udział wzięło ok. 70 dziewcząt. Następnie do rywalizacji na dystansie 3200m ( 2 okrążenia) przystąpili chłopcy w mniej licznej obsadzie ok. 20 zawodników, a następnie odbył się bieg w kategorii OPEN na dystansie ok. 5km ( 3 okrążenia), w którym mogli startować pełnoletni zawodnicy - panie i panowie. Najliczniej reprezentowaną szkołą w kategorii chłopców oraz dziewcząt był Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. Biuro zawodów oraz sędziowanie zawodów odbyło się dzięki pracy naszej młodzież oraz nauczycieli w.f. (Małgorzata Kowal, Paulina Snopkowska, Mirosław Krzemień oraz Maciej Pokorny). Nagrody fundował Urząd Miasta Tarnowa oraz prywatni sponsorzy. Nad bezpieczeństwem zawodów czuwała Straż Miejska oraz Pogotowie Ratunkowe w Tarnowie.

Wyniki zawodów:

DZIEWCZĘTA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 1600m:
1. SAKŁAK Monika czas: 6;41
2. HEBDA Sylwia
3. MALEC Patrycja

CHŁOPCY SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 3200m:
1. KIJOWSKI Adrian czas: 10;36
2. ZYCH Łukasz
3. ŻUROWSKI Kamil

BIEG OPEN KOBIETY 5km:
1. PRYMAKOWSKA Barbara
2. WIATR Irena
3. GÓRAL Agata

BIEG OPEN MĘŻCZYŹNI 5km:
1. ŁABUZ Marek czas 15;56
2. KIJOWSKI Adrian
3. PIEPRZYCKI Adam
Tekst: mgr Maciej Pokorny

GALERIA ZDJĘĆ

Zmiany w Rządowym programie pomocy uczniom w 2012 r. - "Wyprawka szkolna"

NOWOŚCIĄ jest m.in. możliwość ubiegania się przez uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych (licea, technika, zasadnicze szkoły zawodowe) o dofinansowanie do podręczników szkolnych ze względu na kryterium dochodowe 351 zł netto na osobę (bez względu na miejsce zamieszkania).

Liczba uczniów, która otrzyma pomoc poza kryterium dochodowym 351 zł netto na osobę (jeżeli ich rodzina znajduje się w trudnej sytuacji życiowej/losowej z powodu m.in. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, wielodzietności, alkoholizmu, narkomanii, zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej itp.), nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów z klas II-IV szkół podstawowych i z klas I szkół ponadgimnazjlanych.

Bez zmian pozostała możliwość ubiegania się o "Wyprawkę szkolną" (bez względu na dochód i miejsce zamieszkania) przez uczniów wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży:

 • słabowidzących,
 • niesłyszących,
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
 • posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 • XXXVI OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH

  W dniach 20 - 21 kwietnia 2012 roku w Nawojowej odbyła się XXXVI Okręgowa Edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, w której uczestniczyli uczniowie naszej szkoły:
  W pionie architektura krajobrazu - Joanna Wójtowicz - ucz. kl. IV TAK
  W pionie ogrodnictwo - Paulina Kozłowska - ucz. kl. IV TO i Konrad Czyż - ucz. kl. IV TO
  W pionie żywienie i gospodarstwo domowe - Mateusz Czarny - ucz. Kl. III TŻ

  W etapie okręgowym należało wykazać się wiedzą teoretyczną w czasie pisania testu oraz praktyczną.

  Uczniowie otrzymali wysoką punktację i zajęli następujące miejsca:
  Konrad Czyż - IV miejsce w pionie ogrodnictwo
  Mateusz Czarny - IV miejsce w pionie żywienie i gospodarstwo domowe


  Uczniowie Ci będą reprezentowali naszą Szkołę na etapie centralnym Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

  Nasi uczniowie mają zapewnione już indeksy na uczelnie wyższe!
  Tekst: mgr inż. Bogumiła Michałek


  "Focus on Matura Skills"

  20.04.2012 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych odbyła się I edycja Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego "Focus on Matura Skills".
  W językowych zmaganiach brali udział 44 uczniowie z 7 szkół. ZSE-O repreznotwało 6 uczniów z klas pierwszy i drugich.
  Uczeń naszej szkoły, Dawid Majchrowicz z kl. II TH zajął drugie miejsce. Poziom konkursu był bardzo wysoki, a rywalizacja wyrównana, co potwierdzają uczniowie biorący w nim udział, jak również nauczyciele tam obecni. Wszyscy uczniowie naszej szkoły wykazali się dużą wiedzą językową. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce języka angielskiego.
  Tekst: mgr Kamil Ziobroń


  1TŻO W KRAKOWIE

  19 kwietnia klasa 1 TŻO wraz z wychowawcą i wychowawcą wspomagającym, wybrała się na wycieczkę do Krakowa.
  Celem wycieczki były dni otwarte Narodowego Banku Polskiego. W NBP dowiedzieliśmy się o tym jak produkowane są pieniądze, o tym w jakich krajach i w którym roku weszła waluta Euro, oraz wielu innych ciekawych rzeczy dotyczących pieniądza. Największą atrakcją dla uczestników wycieczki były indeksy, w której chętne osoby mogły sprawdzić swoją wiedzę na temat banku. Po oddaniu takiego indeksu można było uzyskać nagrodę. Nagrodą był brykiet z pociętymi 55 tys. zł.
  Potem udaliśmy się na Wawel, na grób zmarłej w katastrofie Smoleńskiej pary prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich. Wtedy każdy z nas zatrzymał się na kilka chwil, tak jak wtedy, gdy całą Polskę ogarnął smutek po wiadomości o tej katastrofie.
  Po opuszczeniu Wawelu udaliśmy się na rynek, aby zobaczyć najsłynniejszą restaurację w Krakowie "Wierzynek". Uważam, że ta wycieczka była jak najbardziej udana.
  Tekst: Krzysztof Cygan kl. 1 TŻO

  GALERIA ZDJĘĆ

  BANKIETOWE MAŁE CO NIECO

  W dniu 13.04.2012 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie odbył się ósmy konkurs szkół gastronomicznych "Na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz".
  Tegoroczny temat brzmiał : "Bankietowe małe co nieco"
  Zadaniem przyszłych kucharzy było przygotowanie przekąsek na słodko i słono.
  Nie było dokładnych wytycznych co do gotowych potraw, więc pole do popisu było ogromne i każdy miał okazję do przedstawienia tego co potrafi najlepiej.
  W konkursie udział wzięło 19 uczniów z 9 szkół z Tarnowa i okolic.
  Naszą szkołę reprezentowali Natalia Grudzień z klasy 3 TŻ oraz Przemysław Wierzbicki z klasy 2 TŻO.
  Rywalizacja przebiegała w spokoju, przyjemnej i koleżeńskiej atmosferze.
  Wyniki tej rywalizacji były zaskakujące i można było zobaczyć potrawy we wszystkich barwach tęczy, przygotowywane z wielu różnych składników. Było w czym wybierać, wszystkie potrawy wyglądały i zapewne były bardzo smakowite.
  Tekst: Przemysław Wierzbicki kl. 2 TŻO

  GALERIA ZDJĘĆ

  WYNIKI XIII-ego DYKTANDA ORTOGRAFICZNEGO "Ozłote pióro"

  13 kwietnia 2012 r. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie odbyło się XIII Dyktando Ortograficzne "O złote pióro". Przewodniczącym jury i autorem tekstu dyktanda był prof. dr hab. Bogusław Dunaj. "Geniusz z Tarnowa" - tak brzmiał tytuł tegorocznego dyktanda, które dotyczyło postaci Jana Szczepanika, bowiem rok 2012 właśnie temu wybitnemu tarnowianinowi jest poświęcony. Impreza była także okazją do spotkania z Panem Markiem Tomaszewskim - autorem książki "Tarnów. Wędrówka w przeszłość z kartą pocztową"... [Więcej]


  WYNIKI AKCJI "PRZEMÓW LUDZKIM GESTEM"

  Wyniki VII-ej Tarnowskiej Akcji Charytatywnej "Przemów ludzkim gestem" przeprowadzonej w dniach 15-18 marca 2012 r.:

 • 461,57 kg karmy dla zwierząt ( w ubiegłym roku 300 kg)
 • 2 miski, 2 koce
 • 11 056 zł 8 gr. ( w ubiegłym roku 10 014 zł 89 gr.)
 • Waluta obca:

 • 3 euro
 • 4 korony czeskie
 • 25 pensów brytyjskich
 • 25 centów amerykańskich
 • Tekst: mgr Alicja Czerwińska-Franek

  GALERIA ZDJĘĆ

  XIII DYKTANDO ORTOGRAFICZNE
  O złote pióro

  Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie oraz Urząd Miasta Tarnowa zapraszają UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH oraz OSOBY DOROSŁE do udziału w XIII-tym Dyktandzie Ortograficznym O złote pióro
  Imprezie patronuje Prezydent Miasta Tarnowa Ryszard Ścigała.
  Autorem tekstu dyktanda oraz przewodniczącym jury konkursowego będzie prof. dr hab. Bogusław Dunaj.

  1. Termin: 13 kwietnia 2012 r. godz. 10.00.
  2. Miejsce: Zespół Szkół Ekonomiczno - Ogrodniczych w Tarnowie ul. Sanguszków 28
  3. Zgłoszenia uczestnictwa do dnia 3 kwietnia 2012 r.
  4. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych
   ul. Sanguszków 28, 33-100 Tarnów
   tel./fax (14) 688-84-04
   e-mail: zseo.dyktando@o2.pl

  5. Jedną szkołę może reprezentować tylko jeden uczeń.
  6. Ewentualne zapytania związane z konkursem: alicja-cf@o2.pl

  Tekst: mgr Alicja Czerwińska-Franek

  Karta zgłoszenia


  TYDZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

  W dniach od 12 do 16 marca odbył się w naszej szkole Tydzień Języków Obcych. Impreza ta miała miejsce po raz drugi i cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów wszystkich klas. Mieli oni szansę brać udział w licznych konkursach promujących wiedzę o krajach anglojęzycznych i niemieckojęzycznych. Mogli również sprawdzić swoją znajomość języków obcych - angielskiego i niemieckiego.

  WYSTAWA
  Na czas tego szczególnego tygodnia uczniowie przygotowali wystawę pod bacznym okiem Pani mgr Agnieszki Klugiewicz - nauczycielki języka polskiego. Dużym zainteresowaniem cieszył się londyński czerwony autobus, w którym można było sobie robić zdjęcia. Popularny stał się również strażnik gwardii królewskiej Wielkiej Brytanii. Na wystawie można było też zobaczyć fragment muru berlińskiego i trabanta. Szkolny hol zdobiły liczne prace uczniów przestawiające zabytki oraz karykatury postaci z krajów anglojęzycznych i niemieckojęzycznych. Natomiast w Auli szkolnej była wystawa z Instytutu Goethego w Krakowie przedstawiająca twórczość niemieckich pisarzy... [Więcej]

  GALERIA ZDJĘĆ

  8 MARCA W ZSE-O

  Dnia 8 marca 2012r. w Międzynarodowym Dniu Kobiet klasa 1 Technikum Obsługi Turystycznej pod kierunkiem wychowawcy mgr Renaty Kossowskiej zorganizowała obchody tego święta.
  W auli ZSE-O zorganizowany został POKAZ MODY obowiązującej w sezonie 2012r. Inspiracją do stworzenia oryginalnej kolekcji na biężący sezon okazały się stare, nieprzemijające wzorce. Pokaz, prowadzony przez uczniów klasy I TOT - Karla Masiuka i Marcina Wózka, cieszył się dużym zainteresowaniem publiczności.
  Najważniejszą częścią programu były jednak życzenia dla WSZYSTKICH PAŃ.
  Tekst: mgr Renata Kossowska

  GALERIA ZDJĘĆ

  REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

  Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie zarządza po ustaleniu, termin Rekolekcji Wielkopostnych w dniach 21, 22, 23 marca 2012 roku.
  Organizacja pracy szkoły w okresie rekolekcji:

 • lekcje 0, 1, 2 - wg planu, godz. 9.50 wyjście uczniów do Kościoła p.w. Archanioła Gabriela,
 • pod opieką nauczycieli realizujących lekcję 3-cią,
 • nauki rekolekcyjne w godz. 10.00 - 12.00,
 • po rekolekcjach uczniowie mogą uczestniczyć w konsultacjach indywidualnych lub udać się do domu.
  1. W dniach odbywania rekolekcji zaleca się nauczycielom odstąpienie od tradycyjnych form sprawdzania wiadomości i nie wystawianie ocen niedostatecznych.
  2. Nieobecność na rekolekcjach w dniach 21, 22, 23 marca 2012 roku, usprawiedliwiają Księża Katecheci w porozumieniu z Wychowawcami klas.
  3. Uczniowie nie uczestniczący w rekolekcjach pozostają w czytelni szkolnej. O zwolnienie tej grupy uczniów z zajęć w czytelni decyduje Wychowawca klasy na pisemny wniosek rodziców uczennicy lub ucznia.
  4. Zobowiązuje się Księży Katechetów do poinformowania rodziców o zmianie organizacji pracy szkoły w dniach rekolekcji.
  5. Opiekę nad młodzieżą w czasie rekolekcji sprawują Księżą Katecheci i nauczyciele wg planu lekcji w danym dniu.

  ZEBRANIE Z RODZICAMI

  Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie, ustala termin zebrania z Rodzicami 19 marca 2012 roku (poniedziałek), wg harmonogramu:

  16.00 - 16.45 spotkania z wychowawcami klas,
  16.45 - 17.30 konsultacje indywidualne,
               17.30 zebranie Rady Rodziców ZSEO z udziałem trójek klasowych w auli szkolnej.


  PRZEMÓW LUDZKIM GESTEM

  VII Tarnowska Akcja Charytatywna "Przemów ludzkim gestem".
  Termin akcji: 15-18 marca 2012 r.
  Organizator: Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie-Gumniskach.
  Koordynator: Alicja Czerwińska-Franek
  Nauczyciele opiekunowie: Bogusława Kuta, Agnieszka Drelicharz, Małgorzata Kowal, Kamil Ziobroń

  W akcji weźmie udział 228 wolontariuszy, którzy będą kwestować w największych tarnowskich centrach handlowych. Będzie ich można rozpoznać po zielonych identyfikatorach i zielonych puszkach. Młodzież będzie zbierała karmę dla zwierząt ze Schroniska "Azyl" w Tarnowie-Krzyżu oraz datki pieniężne, które będą przeznaczone na leczenie bezdomnych zwierząt. Szkoła od 7-miu lat współpracuje z Fundacją "Zmieńmy świat".

  W ubiegłym roku wolontariusze zebrali 10 tys. złotych oraz 300 kg karmy. Apelujemy do Mieszkańców Tarnowa i okolic, aby również w tym roku okazali hojność i nie pozostali obojętni na problemy bezdomnych zwierząt.
  Miejsca zbiórki:

 • Galeria Gemini: Tesco, Rossmann - ul. Starodąbrowska
 • Galeria Tarnovia - ul. Krakowska Alma - ul. Dąbrowskiego
 • Tesco - ul. Starodąbrowska
 • D.H.Zenit - ul. Słoneczna
 • D.H.Świt - ul. Kościuszki
 • D.H.Max - ul. Szkotnik
 • Simply Market - ul. Jana Pawła II
 • Carrefour - ul. Błonie
 • Carrefour - ul. Monte Cassino
 • Kauffland - ul. Lwowska
 • Bazar - ul. Hodowlana
 • Hala Tuchowska - ul. Tuchowska
 • Dąbrówka - Mościce
 • Stokrotka - ul. Nowodąbrowska
 • Stokrotka - ul. Klikowska
 • Rossmann - ul. Wałowa
 • Sklep zoologiczny "Szczeniak" - ul. Słoneczna
 • Tekst: mgr Alicja Czerwińska-Franek


  DYSKOTEKA WALENTYNKOWA

  Dnia 9 lutego (czwartek) w godzinach 16:30 - 21:30 odbędzie się na terenie szkoły dyskoteka "Walentynki 2012". Koszt wstępu wynosi 4 zł.
  Dzień 10 lutego dla uczestników dyskoteki jest dniem bez pytania.


  POCZTA WALENTYNKOWA

  Klasa 1TEH zaprasza do skorzystania z usług "Poczty walentynkowej" w dniach od 6 lutego (poniedziałek) do 9 lutego (czwartek). Kartki walentynkowe należy wrzucać do skrzynki znajdującej się w Hollu Kościuszkowskim. Wszystkie przesyłki zostaną dostarczone do 10 lutego, tj. w piątek. Zachęcamy do wysyłania kartek nie tylko dla sympatii, ale także dla przyjaciół i znajomych.

  GALERIA ZDJĘĆ

  31.01.2012 r. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRZYTULANIA

  Celem tej akcji jest dzielenie się pozytywną energią, uśmiechem i życzliwością, co tak rzadko czynimy na co dzień. "PRZYTUL MISIA" to akcja przygotowana przez 1 TEH i wychowawcę Panią Agnieszkę Drelicharz.

  GALERIA ZDJĘĆ

  STUDNIÓWKA

  21 stycznia - na sto dni przed maturą, zgromadziliśmy się w auli Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych na balu studniówkowym. Ten uroczysty wieczór w sposób szczególny przeżywali uczniowie klas czwartych wraz z wychowawcami:

 • KLASA IV TE - wychowawczyni PANI JOLANTA CHMURA;
 • KLASA IV TAK - wychowawczyni PANI AGNIESZKA PORĘBA;
 • KLASA IV TŻO - wychowawczyni PANI ELŻBIETA KUNIKOWSKA;
 • KLASA IV A TH - wychowawca PAN MACIEJ POKORNY;
 • KLASA IV B TH - wychowawczyni PANI AGNIESZKA RADZIK.
 • Gospodarzem balu był Dyrektor ZSEO Pan Jerzy Sokoła. Obecni byli również przedstawiciele Grona Pedagogicznego, Rodziców, Samorządu Uczniowskiego. Wieczór rozpoczął się od uroczystego poloneza, po nim mogliśmy obejrzeć program artystyczny przygotowany przez uczniów klasy IV B TH. W całej szkole za sprawą karnawałowej dekoracji panował niezwykły nastrój. Bawiliśmy się więc wspaniale przez całą noc!
  Tekst: mgr Justyna Bogusz

  GALERIA ZDJĘĆ


  NOWOROCZNE KOLĘDOWANIE

  Piękną polską tradycją, która nadal cieszy się dużą popularnością, jest organizowanie noworocznych spotkań, podczas których - przedłużając radość świątecznego wigilijnego wieczoru - dzielimy się opłatkiem i składamy sobie wzajemnie życzenia. Tradycja ta jest szczególnie żywa w bezpośredniej bliskości święta Trzech Króli, w przeddzień którego mieliśmy przyjemność gościć w murach naszej szkoły znamienite osobistości: Jego Eminencję Księdza Biskupa Władysława Bobowskiego, Panią Prezydent Miasta Tarnowa - Dorotę Skrzyniarz, Panią Dyrektor Wydziału Edukacji - Bogumiłę Porębską, Panią Wizytator z Kuratorium Oświaty - Hannę Skalską, Pana Skarbnika Miasta Tarnowa - Sławomira Kolasińskiego, Pana Przewodniczącego Rady Miasta - Grzegorza Światłowskiego, Pana Profesora z UJ - Bogusława Dunaja, Pana Prezesa Fundacji "Zmieńmy świat" - Krzysztofa Giemzę, Pana Kierownika Sekcji Sportowej Polskiego Towarzystwa Sportowego "Sokół" - Wojciecha Obrzuta, Państwa Dyrektorów tarnowskich zaprzyjaźnionych szkół, Uczniów z Niepublicznej Niepłatnej Szkoły w Gumniskach, Podopiecznych z Ośrodka Terapeutycznego przy ul. Ostrogskich.

  Zaproszeni Goście oglądnęli przedstawienie jasełkowe pt. "Drabina do nieba" wystawione przez uczniów klasy II-ej Technikum Ekonomicznego. Drugą część spotkania wypełnił "Noworoczny koncert kolęd" przygotowany przez uczennice klasy I TH: Magdalenę Guzy, Urszulę Czumak i Klaudię Krzykalak, w opracowaniu muzycznym: Sławomira Łazarka (III TOA) - fortepian, Marcina Wózka (I TOT) i Daniela Połeć ( ITOT) - perkusja. W kolędowym repertuarze znalazły się najpiękniejsze, tradycyjne polskie kolędy, m.in. "Jezus malusieńki", "Lulajże Jezuniu", "Dzisiaj w Betlejem", "Gdy się Chrystus rodzi". Nie zabrakło również utworów zagranicznych, nowocześniejszych, np. "Last Christmas" i "Jingle bells".

  Spotkanie zakończyły tradycyjne, opłatkowe życzenia noworoczne... bardzo ciepłe i serdeczne.
  Tekst: mgr Justyna Bogusz

  GALERIA ZDJĘĆ


  ZEBRANIE Z RODZICAMI

  Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie, ustala termin zebrania z Rodzicami 18 stycznia 2012 roku (środa), wg harmonogramu:

  15.30 - 16.00 "Jasełka" dla Rodziców klasy II TE i Rodziców klas pierwszych,
  16.00 - 17.00 spotkanie Rodziców z Wychowawcami w salach wg harmonogramu,
  17.00 - 18.00 konsultacje indywidualne Rodziców z Nauczycielami
  17.30 - 18.00 spotkanie Rady Rodziców z Dyrekcją Szkoły  ŚWIĄTECZNIE W ZSE-O

  W miarę zbliżania się Bożego Narodzenia w naszej szkole robiło się coraz bardziej świątecznie. Działo się tak głównie za sprawą klasy 2 TE, której przypadł w tym właśnie szczególnym czasie zaszczyt dyżurowania szkołą. Uczniowie, pod czujnym okiem wychowawcy - Pana Andrzeja Nicponia, nie pozwolili nam zapomnieć ani na chwilę o nadchodzących świętach. 6 grudnia dzięki nim mogliśmy zobaczyć w szkole Świętego Mikołaja, który nagradzał grzecznych uczniów i cały poczet pomagających mu aniołków. W tygodniu przedświątecznym zaś zorganizowana została licytacja bożonarodzeniowych stroików. 22 grudnia natomiast obejrzeliśmy niezwykłe jasełka. Zobaczyliśmy jak zło zostaje zwyciężone przez narodzenie Chrystusa. Wszystko to jednak ukazane zostało w nowoczesny i humorystyczny sposób. Gratulujemy autorce scenariusza - polonistce Pani Alicji Czerwińskiej-Franek oraz uczniom, którzy wspaniale odegrali swoje role.
  Tekst: mgr Justyna Bogusz

  GALERIA ZDJĘĆ


  WYBORY SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO ZSE-O

  W dniach 20-21 grudnia 2011 odbyły się wybory do nowego Samorządu Uczniowskiego ZSE-O. Po zapoznaniu się z programem wyborczym kandydatów, uczniowie odebrali karty do głosowania i ruszyli do urny. Niezależna komisja czuwająca nad poprawnym przebiegiem wyborów, po zakończeniu głosowania odplombowała urnę i przeliczyła głosy.
  Przewodniczącą Samorządu Szkolnego została uczennica klasy III TE Żaneta Kępowicz, zastępcą Anna Łątka z klasy III TE.
  Pozostałe osoby stanowią skład przedstawicieli samorządu szkolnego:
  Łukasz Kozioł z III TE, Joanna Januś z II TH, Marcin Wózek z I TOT, Klaudia Smoła z I TAK oraz Krystian Kozioł z III TAK.
  Gratulujemy i witamy nowy Samorząd Uczniowski
  Tekst: mgr Kamil Ziobroń

  ZSE-O: image 1 0f 3 thumb
  ZSE-O: image 1 0f 3 thumb
  ZSE-O: image 1 0f 3 thumb


  KIERMASZ ŚWIĄTECZNY

  15 i 16 grudnia uczennice klasy 4 TAK - Aleksandra Kwaśniak, Joanna Snopkowska i Maria Ziemian zorganizowały kiermasz ręcznie wykonanych przez siebie dekoracji świątecznych. Można było podziwiać i zakupić m.in. malowane bombki, choinki z piór, biżuterie wykonane metodą dekupaż i kule okładane origami. Część dochodu uzyskanego ze sprzedaży uczennice postanowiły przekazać na zakup wózka inwalidzkiego dla koleżanki.
  Tekst: mgr Justyna Bogusz

  GALERIA ZDJĘĆ


  IV TŻO NA ZAJĘCIACH PRAKTYCZNYCH

  Dnia 9 grudznia klasa IV TŻO grupa ogrodnicza w ramach zajęć praktycznych odbyła wycieczkę do gospodarstwa ogrodniczego pana Bogdana Ludwy. Gospodarstwo mieści się w Pawęzowie 123a. Uczniowie odkrywali praktyczne tajniki uprawy poinsecji. W gospodarstwie uprawiane są rośliny sezonowe (rabatowe i balkonowe), chryzantemy oraz poinsecja. Rośliny sprzedawane są na miejscu w gospodarstwie oraz na giełdzie kwiatowej.
  Tekst: mgr inż. Zofia Prajsnar

  GALERIA ZDJĘĆ


  KURS FLORYSTYCZNY

  Uczniowie klas 3 i 4 TAK uczestniczyli w kursie florystycznym zorganizowanym w ramach programu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce. Podczas zajęć wykonywali różnego rodzaju dekoracje, np. bukiety ślubne, wieńce żałobne, kompozycje zwišzane z tematyką Świąt Bożego Narodzenia. W pracach wykorzystali kwiaty świeże jak i sztuczne, posłużyli się również biżuterią kwiatową. Nad przebiegiem zajęć czuwała Pani mgr Iwona Kapustka.
  Prace eksponowane były systematycznie na szkolnym holu. Wystawy cieszyły się dużym zainteresowaniem i uznaniem nauczycieli i uczniów szkoły.
  Tekst: mgr Justyna Bogusz


  GALERIA ZDJĘĆ


  KURS CARVINGU

  W naszej szkole w ramach projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce zorganizowany został kurs carvingu. Wzięło w nim udział 10 uczniów z Technikum Żywienia i Technikum Hotelarstwa
  Na kursie uczniowie dowiedzieli się, że melony, arbuzy, a nawet buraki czy też jabłka mogą służyć nie tylko jako smakowita i zdrowa przekąska, ale również jako ozdoba. Jak to możliwe?? Carving, czyli sztuka rzeźbienia w owocach i warzywach pozwala na przekształcanie tych darów natury w prawdziwie okazałe arcydzieła ozdabiające stoły i wnętrza na wystawnych przyjęciach. Na mniejszą skalę możemy również wykorzystać tę technikę na naszych domowych prywatkach, wtedy nawet drobna warzywna czy owocowa ozdoba z pewnością zachwyci naszych gości i wzmocni ich apetyt.
  Tekst: mgr inż. Anna Górkowska

  GALERIA ZDJĘĆ