MISJA SZKOŁY


Jesteśmy szkołą przyjazną i bezpieczną.
Szanujemy i wspieramy się wzajemnie.
Naszym celem jest indywidualny i wszechstronny rozwój oraz wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności umożliwiające dalszą naukę lub podjęcie pracy zawodowej.
Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społeczny.
W rodzicach uczniów poszukujemy sprzymierzeńców dla naszych przedsięwzięć wychowawczych.Absolwent naszej szkoły:

  • potrafi współżyć w grupie rówieśniczej i społecznej wykazując postawę szacunku, tolerancji, a także akceptacji i wsparcia,
  • przygotowuje się do dorosłego życia i rozwiązywania związanych z nim problemów,
  • podejmuje odpowiedzialne decyzje dotyczące własnego zdrowia, stylu życia i form spędzania wolnego czasu,
  • wykazuje postawę aktywności poprzez zaangażowanie w naukę, pracę i zabawę,
  • dąży do poznawania samego siebie poprzez zrozumienie swoich uczuć, emocji i potrzeb.