Kontrast
A+ A+ A+
Facebook

Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych

im. Tadeusza Kościuszki

w Tarnowie ul. Sanguszków 28
Technikum nr 9 Branżowa Szkoła I stopnia nr 7
Godło Polska

Nasz Gość


dr Marcin Chorązki

W dniu 17 grudnia 2018 r. gościliśmy pana dra Marcina Chorązkiego, który wygłosił wykład pt. ,,Utracone dziedzictwo”, nawiązujący do prezentowanej w naszej szkole wystawy „Europa w rodzinie. Ziemiaństwo polskie w dwudziestym wieku”. 

Nasz Gość od dziecka interesował się historią, czytał książki opisujące dzieje Polski i świata, zbierał pamiątki historyczne, podróżował w poszukiwaniu miejsc historycznych, rozmawiał z ludźmi pamiętającymi ciekawe wydarzenia. Pasja historyczna stała się Jego zawodem.

W 1999 r. ukończył historię na Uniwersytecie Jagiellońskim, a później obronił na tym samym uniwersytecie pracę doktorską pt. ,,Ziemianie województwa krakowskiego w okresie II wojny światowej. Postawy ziemian wobec rzeczywistości wojennej”.

Od 2000 r. pracuje w krakowskim Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej, badając dokumenty historyczne z lat 1939-1990 na potrzeby śledztw prokuratorskich.

 


Kazimierz Tischner

W dniu 12 grudnia 2018 r "Naszym Gościem" był Kazimierz Tischner, najmłodszy brat ks. Józefa Tischnera. Kazimierz Tischner jest patronem Rodziny Szkół Tischnerowskich, zajmuje się pielęgnowaniem pamięci o ks. Tischnerze i propagowaniem Jego myśli.


do góry