Kontrast
A+ A+ A+
Facebook

Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych

im. Tadeusza Kościuszki

w Tarnowie ul. Sanguszków 28
Technikum nr 9 Branżowa Szkoła I stopnia nr 7
Godło Polska

Forum Europejskie Szkół Ziemi Tarnowskiej 2019

W dniu 5 kwietnia 2019 r. już po raz trzynasty w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie odbyło się Forum Europejskie Szkół Ziemi Tarnowskiej. Uczestnicy konkursu mogli sprawdzić swoją wiedzę z zakresu historii i bieżących spraw Unii Europejskiej, a także umiejętności z języka angielskiego oraz niemieckiego. Tegoroczna impreza przebiegała pod hasłem „Unia Europejska gwarantem jedności Europy”.
Patronat nad konkursem wiedzy o Unii Europejskiej objęli: 
Poseł na Sejm RP Władysław Kosiniak Kamysz
Prezydent Miasta Tarnowa Roman Ciepiela
Starosta Tarnowski Roman Łucarz
Związek Młodzieży Wiejskiej w Małopolsce
Oprócz rywalizacji konkursowej Goście wysłuchali prelekcji: „Unia Europejska gwarantem jedności Europy” wygłoszonej przez reprezentantkę Związku Młodzieży Wiejskiej w Małopolsce - panią Ninę Sapę oraz reprezentanta Posła do Sejmu RP Władysława Kosiniaka Kamysza - pana dr Jana Hebdę.
Laureaci XIII Forum Szkół Ziemi Tarnowskiej to: 


KATEGORIA: NAJLEPSZY UCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM 
I miejsce - Stefan Ślęzak Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie
II miejsce - Natasza Żukowska Szkoła Podstawowa nr 15 w Tarnowie
III miejsce - Rafał Pancerz Publiczne Gimnazjum w Zawadzie


KATEGORIA:NAJLEPSZY UCZEŃ SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ: 
I miejsce - Arkadiusz Chaim Liceum im. Kopernika w Tuchowie
II miejsce - Jakub Pypeć Liceum im. Kopernika w Tuchowie
III miejsce – Izabela Pypeć I Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie


KATEGORIA: NAJLEPSZY UCZEŃ ZSE-O: 
I miejsce - Aleksandra Pasek 
II miejsce - Tomasz Garbowski
III miejsce - Mikołaj Frysztak


KATEGORIA: NAJLEPSZY UCZEŃ W POWIECIE TARNOWSKIM: Arkadiusz Chaim Liceum im. Kopernika  w Tuchowie


Zwycięzcy oprócz nagrody głównej wyjazdu do Warszawy ufundowanego przez Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Władysława Kosiniaka Kamysza, otrzymali nagrody rzeczowe sponsorowane przez Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Romana Ciepielę, Starostę Tarnowskiego Pana Romana Łucarza oraz Związek Młodzieży Wiejskiej w Małopolsce.
 

do góry