GOŚĆ MIESIĄCA 2013/2014


GOŚĆ MIESIĄCA - ks. dr Stanisław Salaterski - biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej

3 czerwca Gościem Miesiąca w ZSEO był ks. dr Stanisław Salaterski - biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej, który święcenia prezbiteratu przyjął z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza, w dniu 31 maja 1981 roku, w katedrze tarnowskiej. W latach 1981-1984 był wikariuszem parafii Muszyna. W latach 1984-1988 odbył specjalistyczne studia z historii Kościoła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które ukończył doktoratem. Od lipca 1988 do września 1989 pracował duszpastersko jako wikariusz w parafii katedralnej w Tarnowie, a następnie przez trzy miesiące jako wikariusz w parafii św. Kazimierza w Nowym Sączu. Początkiem roku 1990 podjął funkcje diecezjalnego duszpasterza młodzieży i diecezjalnego duszpasterza harcerstwa. W latach 1991-1993 był asystentem w katedrze historii nowożytnej ks. prof. Bolesław Kumora w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W roku 1993 powrócił do diecezji i został mianowany diecezjalnym referentem duszpasterstwa młodzieży, koordynatorem duszpasterstwa młodzieży specjalnej troski i członkiem Rady Programowej Diecezjalnego Radia "Dobra Nowina". W roku 1994 otrzymał nominację na asystenta kościelnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Tarnowskiej. W latach 1994-1997 był wikariuszem biskupim do spraw młodzieży, w latach 1995-2003 sprawował obowiązki asystenta kościelnego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Tarnowie, a w latach 1998-2006 obowiązki diecezjalnego duszpasterza rzemieślników. W 1994 roku został wykładowcą historii Kościoła i adiunktem w Instytucie Teologicznym w Tarnowie. Od kwietnia 1995 pełnił urząd proboszcza parafii katedralnej w Tarnowie, a od roku 1998 jest dziekanem dekanatu Tarnów-Południe i członkiem Zarządu Fundacji im. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza. Ponadto jest członkiem Kolegium Konsultorów i Rady Kapłańskiej. Od roku 2013 jest też kapelanem Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego w Tarnowie. W roku 2008 Ojciec Święty Benedykt XVI obdarzył ks. Stanisława godnością Kapelana Jego Świątobliwości. Wcześniej bo w roku 1995 został mianowany przez biskupa tarnowskiego Józefa Życińskiego Kanonikiem Gremialnym Kapituły Katedralnej w Tarnowie. Od 2013 r. był Dziekanem tejże Kapituły. 14 grudnia 2013 r. Ojciec Święty Franciszek mianował ks. dr. Stanisława Salaterskiego, proboszcza parafii katedralnej w Tarnowie, biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej przydzielając mu stolicę tytularną Tigillava. 25 stycznia 2014 r. w katedrze tarnowskiej ks. Stanisław Salaterski przyjął sakrę biskupią.
/źródło: http://www.diecezja.tarnow.pl/
mgr Justyna Bogusz

GALERIA ZDJĘĆ

GOŚĆ MIESIĄCA - Pan Prof. dr hab. Bogusław Dunaj

4 kwietnia 2014 r. Gościem Miesiąca w naszej szkole był Pan Prof. dr hab. Bogusław Dunaj - wybitny polski językoznawca, badacz języka staropolskiego i współczesnego, wychowawca wielu pokoleń polonistów oraz autor ok. 200 publikacji językoznawczych. Profesor wspiera swą wiedzą i kompetencjami polskie instytucje zajmujące się krzewieniem kultury języka polskiego. Od wielu lat jest członkiem Komitetu Językoznawstwa przy PAN w Warszawie. Współredaguje wydawane przez Akademię pismo "Onomastica", jest też członkiem Rady Języka Polskiego i prezesem Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Profesor "krzewi rozumną miłość języka polskiego" także wśród młodzieży szkolnej, patronując organizowanym cyklicznie w placówkach oświatowych dyktandom ortograficznym.
mgr Justyna Bogusz

GALERIA ZDJĘĆ

GOŚĆ MIESIĄCA - PAN TOMASZ KOZIOŁ

31 marca 2014 r. Gościem Miesiąca w naszej szkole był Pan Tomasz Kozioł - kardiolog, Prezes Izby Lekarskiej i sportowiec. Pan Kozioł zachęcał do dbania o nasze serca poprzez wysiłek fizyczny, zdrowe odżywianie i wystrzeganie się palenia papierosów, picia alkoholu. Pan Doktor zwracał uwagę, że sport jest doskonałym sposobem na relaks, że powinno się ćwiczyć co najmniej 4 razy w tygodniu i że zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego powinny zdarzać się sporadycznie, gdyż wysiłek fizyczny może zaszkodzić jedynie w przypadkach ciężkich schorzeń. Prelekcja Pana Doktora wywołała dyskusję, pytano m.in. o to, jak poradzić sobie w sytuacji, gdy dostaje się zawału serca oraz co jest najtrudniejsze w pracy lekarza.
Tekst: mgr Justyna Bogusz

GALERIA ZDJĘĆ

GOŚĆ MIESIĄCA - PANI KATARZYNA CHROBAK

20 lutego w ramach inicjatywy Gość Miesiąca uczniowie i nauczyciele ZSEO mieli możliwość spotkać się z Panią Katarzyną Chrobak - dogoterapeutą. Pani Chrobak jest magistrem pedagogiki specjalnej, terapeutą, psychologiem, instruktorem szkolenia psów, hodowcą. Na co dzień pracuje jako pedagog specjalny w klasie integracyjnej w Szkole Podstawowej nr 9 w Tarnowie. Od 2005 r. prowadzi zajęcia edukacyjne i terapeutyczne z udziałem psów w wielu placówkach oświatowych powiatu tarnowskiego.

Nasz Gość przygotował niezwykle interesującą prezentację, podczas której zaprezentował historię i klasyfikację rasową psów. Pani Katarzyna Chrobak przekonywała nas jak bardzo oddane i pomocne potrafią być psy. Zaprezentowała szereg zawodów i sytuacji, w których zwierzęta te służą ludziom. Wraz z naszym Gościem do ZSEO przybyli jej milusińscy - Iskra i Frajda, które wzbudzały nie lada zainteresowanie. Pani Chrobak pokazała nam, jak należy pracować z psami. Dzięki naszemu Gościowi mogliśmy się przekonać, jak wielkim przywiązaniem i oddaniem pies może darzyć swojego pana i jak wiele człowiek jest mu winien miłości.
Tekst: mgr Justyna Bogusz

GALERIA ZDJĘĆ

GOŚĆ MIESIĄCA - PANI BARBARA PRYMAKOWSKA

Dn. 14 stycznia b.r. odbyło się w auli szkolnej spotkanie z kolejnym Gościem Miesiąca. Tym razem młodzież ZSEO mogła poznać Barbarę Prymakowską-niezwykłą indywidualność wśród tarnowskich sportsmenów, zwyciężczynię wielu biegów maratońskich w Polsce i za granicą, zdobywczynię Mont Blanc.
Barbara Prymakowska opowiadała uczniom o swojej trwającej do dziś fascynacji bieganiem, którym, choć przez wiele lat uczyła w szkole wychowania fizycznego, na dobre zajęła się dopiero około pięćdziesiątego roku życia. Przekonywała młodych ludzi, że sport jest istotnym czynnikiem dla zachowania zdrowia a na jego uprawianie nigdy nie jest za późno. Dowodem na to był również zaprezentowany przez naszego Gościa pokaz multimedialny o wyprawie na Mont Blanc, którą Barbara Prymakowska odbyła z powodzeniem po 65 roku życia.
Po barwnie i przekonująco przedstawionych opowieściach na temat roli sportu w życiu człowieka czekamy z niecierpliwością na sukcesy naszych szkolnych zawodników.
Tekst: mgr Agnieszka Klugiewicz

GALERIA ZDJĘĆ

GOŚĆ MIESIĄCA - PANI BARBARA HYCNAR

12 grudnia 2013 r. Gościem Miesiąca w naszej szkole była Pani Barbara Hycnar, która jest lekarzem-diabetologiem, specjalistą chorób wewnętrznych. Pani doktor zajmuje się leczeniem różnych rodzajów cukrzycy, będącej jedną ze współczesnych chorób cywilizacyjnych, a także jej powikłań. Wykład dotyczył tej właśnie choroby, jej odmian i zagrożeń z nią związanych. Pani Hycnar poświęciła ponadto część swojego wystąpienia innym chorobom związanym z zaburzeniami żywienia: anoreksji i bulimii.
Tekst: mgr Justyna Bogusz

GALERIA ZDJĘĆ

GOŚĆ MIESIĄCA - PANI JUSTYNA OKSZANDY

22 listopada 2013 r. gościliśmy w naszej szkole Panią Justynę Oszkandy - dietetyka, specjalistę do spraw żywienia w Centrum Dietetycznym NaturHouse w Tarnowie. Pani Oszkandy promuje zdrowy styl życia. Prowadzi liczne szkolenia i warsztaty w ramach ogólnopolskiej kampanii "Uwaga nadwaga". Podczas spotkania pytała młodzież o ich nawyki żywieniowe, o to jak według nich powinny wyglądać prawidłowe posiłki. Podkreślała, jak ogromne znaczenie dla zdrowego funkcjonowania organizmu ma właściwe odżywianie się. Pomagała ponadto skomponować zdrowy jadłospis.
Tekst: mgr Justyna Bogusz

GALERIA ZDJĘĆ

GOŚĆ MIESIĄCA - PAN JÓZEF WĘGLARZ

24 października 2013 r. gościliśmy w naszej szkole Prorektora PWSZ w Tarnowie pana Węglarza, który opowiedział, co leży w jego kompetencjach. Przedstawił ponadto kilka informacji na temat uczelni, podkreślił bezpłatność studiów. Zaznaczył również, że w PWSZ studiowało wielu absolwentów naszej szkoły, a jeden z nich jest nawet wykładowcą filologii angielskiej. Przyznał też, że ma bardzo sentymentalny stosunek do naszej szkoły, gdyż jego żona uczyła tu przez wiele lat.
Tekst: mgr Justyna Bogusz

GALERIA ZDJĘĆ

GOŚĆ MIESIĄCA - PAN ANDRZEJ SZPUNAR

23 września 2013 r. w ramach kontynuacji inicjatywy Gość miesiąca zaprosiliśmy do naszej szkoły Pana Andrzeja Szpunara - Dyrektora Muzeum Okręgowego w Tarnowie.
Pan Szpunar jest z wykształcenia archeologiem. Podczas spotkania podzielił się z uczniami i nauczycielami swoją ogromną wiedzą w tej dziedzinie. Wygłosił niezwykle ciekawy referat dotyczący odkryć archeologicznych w Tarnowie i okolicach. Całość wzbogacona była prezentacją zawierającą liczne mapy oraz zdjęcia odnalezionych miejsc i przedmiotów. Panu Szpunarowi udało się zaciekawić młodzież, która zadawała mu wiele pytań. Pan Dyrektor przyznał, że o swojej pasji mógłby opowiadać godzinami, jednak czas, który płynie nieubłaganie, zmusił nas do zakończenia spotkania z naszym Gościem.
Tekst: mgr Justyna Bogusz

GALERIA ZDJĘĆ

ARCHIWUM

2012/2013