Kontrast
A+ A+ A+
Facebook

Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych

im. Tadeusza Kościuszki

w Tarnowie ul. Sanguszków 28
Technikum nr 9 Branżowa Szkoła I stopnia nr 7
Godło Polska

Dzień Przedsiębiorczości

To już 16 edycja programu ;) 
Młodzież klas drugich, 20 marca 2019 r. bierze udział w programie jednodniowych wizyt w firmach lub instytucjach.

Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:
- odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy weryfikującej plany edukacyjne,
- zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
- pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
- doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
- zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

Dzień przedsiębiorczości sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

mgr Anna Hołda

do góry