XV Dyktando Ortograficzne "O złote pióro" i VI Tarnowski Turniej Ortograficzny

4 kwietnia 2014 r. w już po raz piętnasty odbyło się Regionalne Dyktando Ortograficzne "O złote pióro". Chętnych do sprawdzenia swoich umiejętności ortograficznych nie brakowało. Impreza przyciągnęła miłośników poprawnego pisania również z innych województw. W tym roku obok tradycyjnych kategorii "uczeń" i "dorosły" pojawiła się kategoria "student". Tekst przygotowany przez językoznawcę z Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Bogusława Dunaj pt. "Pożytki ze zdrowej żywności" okazał się trudny. Wierszowana historyjka o masarzu pół-Azjacie z Naddnieprza zawierała bardzo dużo pułapek ortograficznych. Podobnie jak przez 14 ostatnich lat, nikomu nie udało się napisać dyktanda bezbłędnie. Najlepszy wynik - 3 błędy osiągnął P. Maciej Kajzer z Bystrej Śląskiej (kategoria "dorosły"). Zwycięzcy tradycyjnie zostali uhonorowani piórami.
Jubileuszowe dyktando stało się okazją do podsumowań. W piętnastu edycjach wzięło udział 1380 osób. Złote pióro 12 razy zdobyli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i 3 razy uczniowie gimnazjum. Kobiety lepiej radzą sobie z ortografią od mężczyzn, bowiem w obydwu kategoriach panie zdobyły aż osiemnaście złotych piór, podczas gdy panowie zdobyli ich tylko dziesięć.
Niewątpliwą atrakcją dla uczestników dyktanda oraz gości okazała się jubileuszowa wystawa wszystkich dotychczasowych tekstów dyktand oraz zdjęć od 2000-ego roku.
Był też czas na zaprezentowanie postaci i dorobku naukowego prof. B. Dunaja. Na okoliczność jubileuszu Pan Profesor oraz pomysłodawczyni i organizatorka tarnowskiego dyktanda - Alicja Czerwińska-Franek - wicedyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie - otrzymali pamiątkowe puchary z wizerunkiem złotego pióra.
Imprezą towarzyszącą jest Tarnowski Turniej Ortograficzny, który w tym roku odbył się już po raz szósty. W historii turnieju dominującą pozycję uzyskał Urząd Miasta Tarnowa, którego drużyna aż trzykrotnie była triumfatorem. W pozostałych edycjach zwyciężały drużyny: Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz Starostwa Powiatowego.
Patroni imprezy: Urząd Miasta Tarnowa, Starostwo Powiatowe, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie.

Laureaci XV-ego Dyktanda Ortograficznego "O złote pióro"

Kategoria "uczeń"

I miejsce - Szymon Rój - IV LO Tarnów
II miejsce - Daniel Golec - Publiczne Gimnazjum w Żabnie
III miejsce - Aleksandra Kowalczyk - III LO Tarnów

Kategoria "student"

I miejsce - Agnieszka Seweryn - Uniwersytet Jagielloński - Kraków
II miejsce - Katarzyna Smoła - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa - Tarnów
III miejsce - Katarzyna Iwaniec - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa - Tarnów

Kategoria "dorosły"

I miejsce - Maciej Kajzer - Bystra Śląska
II miejsce - Piotr Schabowski - Tarnów
III miejsce - Barbara Frankowicz - Szpunar - Tarnów

Laureaci VI-ego Tarnowskiego Turnieju Ortograficznego

I miejsce - Urząd Miasta Tarnowa
II miejsce - Starostwo Powiatowe
III miejsce - Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie
mgr Alicja Czerwińska-Franek

TEKST DYKTANDA
GALERIA ZDJĘĆ