ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

1 września 2016 r.
8:00 Msza Św. w kościele p.w. Archanioła Gabriela w Tarnowie-Gumniskach ()obok Hali Gumniskiej).
9:30 Urocyste rozpoczęcie roku szkolnego przed Pałacem Sanguszków od strony południowej.
mgr Kamil Ziobroń


Terminy EGZAMINÓW SESJA PAŻDZIERNIK 2016

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w sesji PAŹDZIERNIK 2016 r. odbedą się w dniach 6 października 2016 r. - pisemne, 11 października 2016 r. - praktyczne zgodnie z haronogramem. Więcej:
mgr Katarzyna Bogusz
WYNIKI EGZAMINÓW SESJA CZERWIEC 2016

W dniu 26 sierpnia 2016 r. (piatek) w godz. 8:00 - 10:00 bedą wydawane wyniki egzaminów z sesji czerwiec 2016 r.
mgr Katarzyna Bogusz
Wykaz podreczników na rok szkolny 2016/2017.


Brak podręczników do kształcenia zawodowego, podręczniki uzupełniające będą podane we wrześniu.
mgr Katarzyna Bogusz


WYPRAWKA SZKOLNA 2016/2017

Od 19 lipca do 8 września 2016 r. w tarnowskich szkołach publicznych i niepublicznych, można składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, lub do kształcenia w zawodach, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. _ "Wyprawka szkolna". Programem w tym roku będą objęci uczniowie niepełnosprawni posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający do szkół podstawowych (kl. VI), gimnazjów (kl. III) i szkół ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży.
mgr Katarzyna Bogusz

WIĘCEJ...

DZWONEK NA OBIAD - stypendium dla rodzin z dochodem poniżej 800 zł na osobę

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do włączenia się w akcję dożywania dzieci w szkołach. Ruszyła kolejna odsłona programu "Dzwonek na obiad" fundacji "Być Bardziej". O stypendium obiadowe mogą ubiegać się rodziny, których miesięczny dochód netto nie przekracza 800 złotych na jedną osobę. Aby zgłosić swój udział należy przesłać wniosek dostępny na stronie internetowej pod adresem: http://dzwoneknaobiad.pl/zglos-dziecko/. Zg łoszenia do programu na rok szkolny 2016/2017 można składać do 15 września 2016 r. O przyznaniu stypendium decyduje kolejność zgłoszeń.
mgr Katarzyna Bogusz

WIĘCEJ...

Objazd do szkoły spowodowany zamknieciem ul. Sanguszków od strony zachodniej:

1. Gumniska, Braci Saków, Jara, Sanguszków
2. Dąbrowskiego, Aleja tarnowskich, Lotnicza, Sanguszków

ZSE-O: image 1 0f 4 thumb
ZSE-O: image 1 0f 4 thumb
ZSE-O: image 1 0f 4 thumb
ZSE-O: image 1 0f 4 thumb
ZSE-O: image 1 0f 4 thumb
ZSE-O: image 1 0f 4 thumb
ZSE-O: image 1 0f 4 thumb
ZSE-O: image 1 0f 4 thumb
ZSE-O: image 1 0f 4 thumb
ZSE-O: image 1 0f 4 thumb
ZSE-O: image 1 0f 4 thumb
ZSE-O: image 1 0f 4 thumb
ZSE-O: image 1 0f 4 thumb
ZSE-O: image 1 0f 4 thumb
ZSE-O: image 1 0f 4 thumb
ZSE-O: image 1 0f 4 thumb