ZASTĘPSTWA

Gospodaruje klasa 2 TH (22.01 - 11.02)


"BEZPIECZNY INTERNET"

Uczennica ZSEO laureatką konkursu na grę planszową "Bezpieczny Internet", zorganizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną w Tarnowie. Celem konkursu było promowanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów społecznościowych, a także popularyzacja wiedzy na temat Internetu i związanych z nim zagrożeń. Gratulujemy :)


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSACH


"Przyroda Tarnowa w obiektywie"

"Zaprośmy ptaki do Tarnowa"

" Śmigiel - miasto wiatraków"

GOŚĆ MIESIĄCA

W dniu 07 lutego 2018 r., Gośćmi w naszej szkole byli: ks Damian Migacz, który jest Diecezjalnym Duszpasterzem Niesłyszących oraz nauczycielem religii w Zespole Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie wraz z Uczennicami tej szkoły. Ksiądz Damian opowiedział zgromadzonym o komunikacji z osobami Niesłyszącymi oraz nauczył nas alfabetu języka migowego.

GALERIA ZDJĘĆ

ATRAKCYJNE PRAKTYKI ZA GRANICĄ


STUDNIÓWKA 2018

3 lutego 2018 r. odbyła się studniówka uczniów klas czwartych Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych. Maturzyści przyznali, że czas spędzony w pałacu Sanguszków upłynął im niezwykle szybko. Podkreślili jednak, że czekali na ten bal z niecierpliwością. Maturzyści podziękowali Dyrekcji, Wychowawcom i Nauczycielom za to, że umożliwiono im nie tylko zdobywanie wiedzy, ale i rozwijanie swoich zainteresowań. Uczniowie wyrazili również wdzięczność Rodzicom, którzy zawsze ich wspierali i zachęcali do pokonywania przeszkód. Oprócz uczniów przemawiała również pani Katarzyna Iwanek - przewodnicząca Rady Rodziców, która podziękowała Dyrekcji i Nauczycielom za trud włożony w edukację ich dzieci i życzyła wszystkim udanej zabawy. Bal rozpoczął Pan Wicedyrektor Robert Kozioł, który skierował do uczniów wiele ciepłych słów. Po uroczystych polonezach wszyscy zanurzyli się w dobrej zabawie i poddali się urokowi tego wieczoru.

GALERIA ZDJĘĆ

32. TARNOWSKA NAGRODA FILMOWA

Tarnowskiego Centrum Kultury zgodnie z wieloletnią tradycją, pragnie zaprosić uczniów szkół średnich i wyższych na terenie miasta Tarnowa, do udziału w pracach Jury Młodzieżowego 32. Tarnowskiej Nagrody Filmowej - festiwalu wybranych polskich filmów fabularnych. W tym roku wprowadzono nieco zmienioną formę naboru uczestników, która zdecydowanie podniesie walor edukacyjny tego projektu.
Etap 1. Deklaracja uczestnictwa w Jury, poprzez złożenie formularza, która zapewnia udział w trzech bezpłatnych wykładach o polskim filmie.
Etap 2. Test wyłaniający właściwy skład jurorski, przygotowany w oparciu o wykłady. Wykłady, podczas których, kandydaci będą mieli okazję zapoznać się z wybranymi zagadnieniami, związanymi z polskim filmem, odbywać będą się w klubie filmowym kina Marzenie.
Tarnowska Nagroda Filmowa, w tym roku, odbędzie się w dniach 21-28 kwietnia, ale już teraz pragniemy zaprosić do współpracy.
Aby zgłosić swój akces do prac w Jury Młodzieżowym należy:
. Osobiście dostarczyć wypełniony formularz do dnia 28 lutego 2018 roku.
. Formularz i regulamin naboru dostępne są na stronie www.tck.pl.
. Zgłoszenia przyjmowane są w Dziale Imprez, pokój 25, TCK, Rynek 5,
. W przypadku zgłoszenia niepełnoletniego ucznia do prac w Jury, niezbędna jest pisemna zgoda rodzica, bądź opiekuna, na branie udziału w wieczornych projekcjach filmowych.ZSEO - MISTRZEM TARNOWA

W dniu 17.01.2018 r., w hali sportowej ZSO Nr 1 w Tarnowie, odbyły się Mistrzostwa Tarnowa Tarnowska Licealiada Młodzieży w Drużynowym Tenisie Stołowym Chłopców. W zawodach tych wzięła udział reprezentacja naszej szkoły w składzie: Hubert Skrężyna kl. 3 TOA i Eryk Pióro kl. 3 TE. Chłopcy w pięknym stylu wywalczyli złoty medal zajmując pierwsze miejsce. Gratulujemy!
mgr Urszula Kucharzyk


CASTING DO "AKADEMII PANA KLEKSA"


GOŚĆ MIESIĄCA

W dniu 24 stycznia 2018 r., Gośćmi w naszej szkole byli: dzielnicowy Krzysztof Nicieja i młodszy aspirant Michał Frużyński. Tematem spotkania było bezpieczeństwo w sieci. Zaproszeni Panowie przypomnieli podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, opowiedzieli o zagrożeniach czyhających w sieci oraz o tym, jak się przed nimi bronić.

GALERIA ZDJĘĆ

SZKOLENIE Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY

W dniu 22.01.2018r., odbyło się spotkanie prowadzone przez dyplomowanego ratownika medycznego, pana Michała Potępę. Szkolenie miało na celu pokazanie, jak w razie wypadku lub nagłego ataku choroby w celu ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego, udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. Nie zabrakło przy tym ćwiczeń praktycznych na fantomie. W ramach spotkania poruszony został również problem e-papierosów, dopalaczy i energetyków popularnych wśród młodzieży. Została także omówiona tematyka zagrożeń w ruchu drogowym wynikających ze stosowania środków odurzających. Na zakończenie uczniowie mieli okazję pod okiem instruktora nauki i techniki jazdy przeprowadzić ćwiczenia z wykorzystaniem alkogoogli - okularów demonstrujących postrzeganie świata przez osobę będącą pod wpływem alkoholu.

GALERIA ZDJĘĆ

"ARCHITEKTURA DLA WSZYSTKICH"

Relacja z wydarzenia artystyczno-edukacyjnego "Architektura dla wszystkich", w którym brali udział uczniowie naszej szkoły.

mgr inż. Edyta Marynowska

Krakowska Telewizja Internetowa
Prezentacja
Projekt "KOSZ ZDROWIA"

Podstawowym celem projektu jest bieżące uświadamianie młodego pokolenia, jak ważne jest prawidłowe, zdrowe odżywianie, spożywane dobrych, zdrowych i lokalnych owoców i warzyw oraz prowadzenie aktywnego, zdrowego. Wczesne kształtowanie dobrych nawyków daje duże prawdopodobieństwo, że w dorosłym życiu dbałość o zdrowie stanie się normą.

Projekt składa się z 12 etapów. Każdy miesiąc będzie poświęcony jednemu owocu lub warzywu. Działania będą przebiegały w 3 kierunkach: działania w sklepach Auchan i SIMPLY dla grup z wybranych tarnowskich szkół (zwiedzanie sklepu, animacje, degustacje i poznawanie produktów niebieskich "Żyć lepiej"), działania w szkołach i przedszkolach (wykłady, konkursy, degustacje, warsztaty kulinarne i animacje ma przerwach) oraz propagowanie aktywności ruchowej poprzez imprezy otwarte o charakterze ruchowym i relaksacyjnym. W każdym miesiącu będzie wydawana ulotka poświęcona owocu/warzywu miesiąca, a po zakończeniu projektu zostanie wydana broszura podsumowująca. Projekt zakończy się 31 stycznia 2019 roku.

W projekt zaangażowani będą wolontariusze Fundacji EMPATIA, pracownicy Simply Tarnów oraz pracownicy Auchan Tarnów, a także Serwisy wsparcia (Dyrekcja zasobów Ludzkich (Auchan) i Dział Personalny ELEA).


ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE PODCZAS
FERII ZIMOWYCH 2018

SPOTKANIE OPŁATKOWE

15 stycznia 2018 r. odbyło się w naszej szkole spotkanie opłatkowe. Oprócz społeczności szkolnej wzięli w nim udział również zaproszeni Goście: przedstawiciele Rady Osiedla Gumniska-Zabłocie, emerytowani Nauczyciele, Rada Rodziców, Przewodnicząca Komisji Oświaty przy RM - Barbara Koprowska oraz radny Jacek Łabno. Klimat minionych niedawno Świąt Bożego Narodzenia przywrócili na ten czas uczniowie klasy 3 Technikum Architektury Krajobrazu i Ogrodniczego, którzy przygotowali pod kierunkiem wychowawczyni pani mgr Zofii Prajsnar i polonistki pani mgr Justyny Bogusz montaż słowno-muzyczny. Uczestnicy spotkania mieli możliwość nie tylko wysłuchać pięknych kolęd, ale i włączyć się w ich śpiew. Szczególnie miłą chwilą było odebranie przez Nauczycieli i Pracowników szkoły podziękowań z rąk Pani Prezydent Doroty Krakowskiej za przygotowanie "Wigilii dla Samotnych". Podczas spotkania, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego ogłosili również wyniki tegorocznego głosowania na Cichego Bohatera ZSEO. Jest to nagroda przyznawana osobom, które nie szukają poklasku czy docenienia. Ich postawa sprawia, że otaczająca nas rzeczywistość jest piękniejsza. W tym roku statuetkę odebrał uczeń klasy 3 Technikum Architektury Krajobrazu - Tomasz Tyński - za pracę w hospicjum i opiekę nad starszą, samotną sąsiadką. Podczas łamania się opłatkiem mogliśmy na nowo cieszyć się magią Świąt.

GALERIA ZDJĘĆ

EMPATIA WYRÓŻNIONA KOLEJNYM OBRAZEM "OKRUCH WDZIĘCZNOŚCI"

5 stycznia 2018 r. Prezes Fundacji "Kromka Chleba" Anna Czech uhonorowała już po raz trzeci Centrum Wolontariatu "Empatia" obrazem "Okruch wdzięczności". Jest to najwyższe wyróżnienie przyznawane za duże wsparcie finansowe na rzecz budowy tarnowskiego Hospicjum "Via Spei". Pierwsza nagroda za wpłatę 100 000 zł trafiła do "Empatii" w październiku 2014, druga w maju 2016, a trzecia w styczniu 2018 r. Wolontariusze podczas wielu akcji charytatywnych na terenie sklepów, szkół i przedszkoli oraz na placach przykościelnych zdołali uzbierać już 300 000 zł. Nagrodę w imieniu wszystkich zaangażowanych w wolontariat odebrała Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno - Ogrodniczych w Tarnowie - Alicja Czerwińska-Franek: "Nagroda odbierana po raz trzeci cieszy jeszcze bardziej, ponieważ udowadnia, że praca wolontariuszy nie była jednorazowym zrywem, a jest długofalowym działaniem. Pracujemy nie dla nagród. Jesteśmy przekonani, że angażujemy się w słuszną sprawę. Ważnym jest również, aby młodzież potrafiła być otwarta na ludzkie potrzeby i chętnie pomagała". Nie zabrakło podziękowań dla wszystkich opiekunów i koordynatorów wolontariatu, z których największą, bo aż 50-cioosobową grupę tworzą nauczyciele z "Ogrodnika".

GALERIA ZDJĘĆ


PRASA O "EMPATII"


ARTYKUŁY

IV TARNOWSKI BIEG SYLWESTROWY

W dniu 31.12.2017 r. tarnowscy biegacze wystartowali w "IV Tarnowskim Biegu Sylwestrowym", którego organizatorem było Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Świat Pracy oraz Zespół Szkół Ekonomiczno - Ogrodniczych w Tarnowie. Do biegaczy dołączyła grupa, która przebyła trasę z kijkami w marszu nordic walking. Piękna i ciepła pogoda sprzyjała sportowcom, którzy mieli do pokonania do wyboru dwa dystanse: 5 km lub 10 km, trasa prowadziła z Parku Sanguszków w kierunku Góry Św. Marcina i z powrotem. Na linii startu wszystkich uczestników przywitała Dyrektor ZSEO Pani mgr Alicja Czerwińska - Franek życząc zawodnikom udanej rywalizacji i zabawy. Sygnałem do startu była sylwestrowa rakieta, która wszystkich wprowadziła zawodników w sylwestrowy klimat. Po dotarciu do mety na uczestników czekały piękne okolicznościowe medale oraz upominki od sponsora. Tradycyjnie, po biegu i marszu, wszyscy zawodnicy zostali zaproszeni na integracyjny poczęstunek oraz rozdanie atrakcyjnych nagród. W zawodach licznie swój udział wzięli mieszkańcy z innych rejonów Polski oraz zawodnicy z Anglii, Niemiec i Francji. W sportowym zakończeniu roku 2017 udział wzięło 170 zawodników. Dyrektorem i głównym organizatorem biegu był nauczyciel ZSEO w Tarnowie mgr Maciej Pokorny. Wszystkim uczestnikom gratulujemy wytrwałości i samozaparcia w realizacji swoich sportowych planów oraz życzymy sukcesów w Nowym Roku 2018!
mgr Maciej Pokorny

GALERIA ZDJĘĆ

SPOTKANIE WIGILIJNE DLA SAMOTNYCH

W dniu 24.12.2017 odbyła się druga tarnowska "WIGILIA DLA SAMOTNYCH" zorganizowana przez Urząd Miasta wspólnie z Fundacją EMPATIA Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie oraz jej Wolontariuszy.

GALERIA ZDJĘĆ
Więcej zdjęć na TARNOW.PLKONKURS NA NAJŁADNIEJSZY STROIK BOŻONARODZENIOWY

W dniu 14.12.2017 odbył się konkurs na najpiękniejszy stroik bożonarodzeniowy, który przygotowała klasa dyżurująca 2 TOM z wychowawcą.
Zwyciężyły klasy:
I miejsce - klasa 2 TH
II miejsce - klasa 3 TAO
III miejsce - klasa 2 TAK
Gratulujemy!

GALERIA ZDJĘĆ

EKOGALA RZESZÓW

Uczniowie klas 2 TŻ oraz 3 TŻa na Ekogali w Rzeszowie EKOGALA - międzynarodowe targi żywności i produktów wysokiej jakości organizowane są przez Samorząd Województwa Podkarpackiego od 2006 r. Prowadzone w województwie podkarpackim od szeregu lat działania ukierunkowane na rozwój rolnictwa ekologicznego sprawiły, że rzeszowskie Targi należą do największych tego typu wydarzeń w Polsce i Europie Wschodniej. Podczas EKOGALI zapoznać się można z ofertą polskich i zagranicznych producentów żywności ekologicznej, a od kilku lat także z podkarpacką ofertą produktów tradycyjnych wpisanych listę prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gospodarstw agroturystycznych i zagród edukacyjnych. Produkcja żywności wysokiej jakości ma przede wszystkim służyć dobrej kondycji fizycznej i zdrowiu ludzi. Żywnością taką zainteresowanych jest coraz więcej konsumentów, wyrazem czego, są pojawiające się coraz częściej specjalistyczne sklepy czy półki zlokalizowane na wyodrębnionych wyspach w centrach handlowych i supermarketach. Targom EKOGALA towarzyszą seminaria, prezentacje, degustacje, konkursy oraz pokaz gotowania. W czasie Targów odbywa się także finał Europejskiego Konkursu Kulinarnego, w którym biorą udział uczniowie szkół gastronomicznych. Ciekawym, elementem EKOGALI jest "Wyspa tematyczna", na której każdego roku odbywa się prezentacja (np. "Miód i produkty pszczele", "Mleko i nabiał", "Od ziarenka do bochenka", "Podkarpacka wołowina, wino i sery").
mgr inż. Jolanta Kuboń

GALERIA ZDJĘĆ"ARCHITEKTURA DLA WSZYSTKICH"
WYDARZENIE ARTYSTYCZNO - EDUKACYJNE

W dniu 08.12.2017 r. uczniowie naszej szkoły z kierunku Technik Architektury Krajobrazu wzięli udział w wydarzeniu artystyczno - edukacyjnym pt. "Architektura dla wszystkich" - edycja II. Atrakcyjny program przygotowany z ogromnym zaangażowaniem przez wykładowców i studentów Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego poszerzył ich wiedzę na temat dziedzin wiążących się z architekturą krajobrazu. Uczniów powitali Prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Krzysztof Ingarden - Dziekan WAiSP oraz Doc. dr inż. arch. Katarzyna Banasik -Petri -Prodziekan WAiSP. Warsztaty edukacyjne poprzedziły wykłady : pt. "Architektura i zmysły" - Prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Krzysztof Ingarden, "Terminal lotniczy - sztuka i technika" - Doc.dr inż.arch. Piotr Wróbel oraz "Międzynarodowy ruch "Architects-is-Schools" - Prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Anna Palej. Następnie młodzież udała się na warsztaty, które odbywały się równocześnie w kilku miejscach na terenie uczelni. Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w następujących warsztatach:
1. " Architektura - małe osiedle mieszkaniowe". Zagadnienie to jest szczególnie ważne dla przyszłych architektów krajobrazu ponieważ tworzy miejsce, gdzie ludzie realizują swoje główne potrzeby życiowe jak np. schronienia, komfortu psychicznego, kontaktów rodzinnych i sąsiedzkich, wypoczynku, identyfikacji i prestiżu społecznego, a także równowagi ekologicznej oraz ładu przestrzennego.
2."Architektura / Architektura wnętrz - Konstrukcje prętowe" to płaskie i przestrzenne elementy, stosowane często w architekturze krajobrazu tzw. "mała architektura" - umeblowanie przestrzeni stanowiące elementy funkcjonalne i dekoracyjne dodając wnętrzom blasku tworząc niejako miejsce magiczne, niepowtarzalne.
3." Rzeźba", a w zasadzie bryła rzeźbiarska umieszczana w przestrzeniach publicznych miasta (na elewacji budynku, w hallu, na ulicy, placu czy w parku) stanowi alternatywę dla dzieł wystawianych w galeriach sztuki. Sztuka publiczna może również pełnić w mieście funkcje upamiętniające, edukacyjne, informacyjne lub czysto dekoracyjne. Bywa ona często zabawna, dodając miejscom wspólnego użytkowania atmosfery, relaksu i niespodzianki.
Dziękując uczniom za zaangażowanie, życzymy kreatywnego i twórczego spojrzenia na otaczającą nas przestrzeń, aby efektem tych obserwacji były projekty, które w sposób lekki i niepowtarzalny kreśliły się same niczym podmuch wiatru odbijając tym samym Waszą osobowość. Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach. Opiekę nad uczniami podczas warsztatów sprawowały: mgr inż. Edyta Marynowska, mgr inż. Iwona Kapustka oraz mgr Małgorzata Kowal.
mgr inż. Edyta Marynowska

GALERIA ZDJĘĆ

ZSEO - vice MISTRZEM TARNOWA

Reprezentacja ZSEO dziewcząt w dniu 07.12.2017 r. zajęła II miejsce w Finale Tarnowskiej Licealiady Młodzieży w Koszykówce Dziewcząt. Zawody odbyły się hali sportowej PM w Tarnowie - Gumniskach, a nasze dziewczęta zdobywając tytuł vice - Mistrzyń Tarnowa wygrały trzy mecze ulegając jedynie reprezentacji I LO w Tarnowie. Wyniki: ZSEO - ZSEG (23:21), ZSEO - I LO (26:29), ZSEO - III LO (27:16), ZSEO - II LO (36:12). Skład naszej reprezentacji: G. Boguszewska, P. Liszka, M. Szatko, K. Łyszczarz, S. Gurgul, J. Sorys, J. Kolawa, K. Baran, K. Grońska, Ł. Pyzdek. Gratulujemy naszym dziewczętom oraz dziękujemy za kilkuletnie sukcesy.
mgr Maciej Pokorny

GALERIA ZDJĘĆ

WYCIECZKA DO MUZEUM REGIONALNEGO PTTK
IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W GORLICACH

We wtorek (28.11.2017 r.) klasa II TET pod opieką V-ce dyrektora szkoły Pana Roberta Kozioła, Pani Renaty Kossowskiej oraz Pana Tomasza Malca odwiedziła Muzeum Regionalne PTTK im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach, by poznać historię miasta Grolice oraz czasy I wojny światowej na ziemiach Gorlickich i Tarnowskich. Uczniowie wraz z opiekunami rozpoczęli zwiedzanie muzeum od poznania szczegółowo przyczyn wybuchu I Wojny Światowej. Przewodnik w sposób interesujący i zachęcający uczniów do słuchania przedstawił problemy na scenie politycznej z początku XX w. Uczniowie mogli również pochwalić się przed przewodnikiem nabytą wiedzą na temat Wielkiej Wojny. Kolejnym punktem na trasie muzealnej było poznanie historii oraz przebiegu wojny pod Gorlicami z 1915 r. W kolejnych częściach zwiedzania muzeum, uczniowie mieli okazję przyglądnąć się mundurom i wszelakiej części uzbrojenia niemieckich, austrowęgierskich czy rosyjskich żołnierzy. Bitwa pod Gorlicami czy I Wojna Światowa to nie jedyne wydarzenia w historii miasta, którymi Gorlice mogą się poszczycić. Gorlice jak i jego okręg są głównym ośrodkiem przemysłu naftowego, maszynowego i drzewnego. Muzeum jak i miasto są silnie związane z Ignacym Łukasiewiczem (przebywał w Gorlicach w latach 50-tych XIX w.) stąd część ekspozycji jest poświęcona działalności polskiego rewolucjonisty i wynalazcy lampy naftowej, którą uczniowie mieli przyjemność zobaczyć podczas zwiedzania muzeum. Po zakończeniu zwiedzania i podziękowaniu przewodnikowi za poświęcony czas uczniowie wyszli z muzeum z pogodnymi minami oraz nowo nabytą wiedzą. Jednak to nie był ostatnim punkt wycieczki, uczniowie wraz z nauczycielami odwiedzili cmentarz nr. 123 Łużni-Pustki gdzie pochowani zostali żołnierze I Wojny Światowej w tym Polacy. Po odwiedzinach malowniczo położonego cmentarza wszyscy uczestnicy wycieczki autokarem udali się do Tarnowa.
mgr Tomasz Malec

GALERIA ZDJĘĆ

ZAKOŃCZENIE MIEJSKICH OBCHODÓW KAMPANII
"BIAŁA WSTĄŻKA" W PAŁACU MŁODZIEŻY W TARNOWIE

Uczniowie klasy 2 TŻ oraz 3 TŻa przygotowali poczęstunek dla uczestników spotkania. Efekty pracy widoczne na zamieszczonych zdjęciach.
mgr inż. Jolanta Kuboń

GALERIA ZDJĘĆ

ROZMOWA O EMPATII W RADIU RDN (5 grudnia 2017)

EMPATIA ZE ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM

Wolontariusze Empatii pomogli św. Mikołajowi w przygotowaniu prezentów dla najmłodszych :-)

GALERIA ZDJĘĆ


PRZEKAZANIE KARMY DO SCHRONISKA "AZYL"

W dniu 30 listopada wolontariusze Empatii, przekazali karmę zebraną podczas XIII akcji "Przemów ludzkim gestem" tarnowskiemu Schronisku "Azyl".

GALERIA ZDJĘĆ

KAMPANIA "BIAŁA WSTĄŻKA"

Kampania "Biała Wstążka", jest to największa na świecie kampania przeciw przemocy wobec kobiet, aktualnie prowadzona jest w blisko 60 krajach. Jest ona kolejnym sposobem zwrócenia uwagi społeczeństwa na zjawisko przemocy i zachęceniem do niepozostawania obojętnym wobec tego problemu. W tym roku tematem Kampanii jest dziecko jako osoba doświadczająca przemocy ze strony najbliższych. Hasłem przewodnim są słowa Janusza Korczaka "Nie ma dzieci - są ludzie". Społeczność ZSEO również włączyła się w realizację tej Kampanii.

GALERIA ZDJĘĆ

ZWYCIĘSKIE ELIMINACJE

Reprezentacja ZSEO w dniu 28.11.2017 r. wygrała eliminacje do finału Mistrzostw Tarnowa w Koszykówce Dziewcząt rozgrywanych w ramach Licealiady, współzawodnictwa Tarnowskiego Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego. Zawody odbyły się hali sportowej PM w Tarnowie - Gumniskach, a nasze dziewczęta awansując do finału wysoko wygrały wszystkie mecze w swojej grupie eliminacyjnej. Wyniki: ZSEO - ZSB (34:0), ZSEO - ZSEG (45:6), ZSEO - IV LO (27:6), ZSEO - V LO (29:8). Skład naszej reprezentacji: G.Boguszewska, P.Liszka, M.Szatko, K. Słota, K.Łyszczarz, J.Sorys, K. Grońska, K. Baran, Ł. Pyzdek, S. Gurgul.
mgr Maciej Pokorny

GALERIA ZDJĘĆ

MIĘDZYNARODOWE TARGI WYPOSAŻENIA HOTELI I GASTRONOMII HORECA W KRAKOWIE

Uczniowie klas Technikum Żywienia wraz ze swoimi opiekunami, panią Jolantą Kubon, Małgorzatą Nowak i Marią Jałowiec, wzięli udział w Międzynarodowych Targach Wyposażenia Hoteli i Gastronomii HORECA w Krakowie. W targach tych, bierze udział co roku ponad 350 wystawców z kraju i zagranicy. Podczas tej imprezy wystawcy prezentują kompleksową ofertę wyposażenia obiektów noclegowych i gastronomicznych, zaplecza kuchennego, sal restauracyjnych a także żywności, napojów oraz wina z całego świata. Celem targów jest przedstawianie aktualnych trendów w sektorze HORECA, jak też inspirowanie hotelarzy, restauratorów oraz szerokiej rzeszy gastronomów ciekawymi pomysłami czy produktami.

GALERIA ZDJĘĆ

SPOTKANIE Z DIETETYKIEM Z NATUR HOUSE

Klasy 2, 3 i 4 Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych wzięły udział w spotkaniu z panią dietetyk, w ramach Światowego Dnia Cukrzycy, obchodzonego corocznie 14 listopada.

GALERIA ZDJĘĆ

REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO
Z ZAKRESU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ
I UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

W dniu 20 listopada, klasy pierwsze rozpoczęły realizację programu profilaktycznego z zakresu profilaktyki uzależnień i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie obejmowało część teoretyczną oraz zajęcia praktyczne, na które złożyły się ćwiczenia na fantomie (sztuczne oddychanie i masaż serca), układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej i radzenie sobie w razie doznania innych urazów. Celem szkolenia było podniesienie poziomu wiedzy młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz przeciwdziałanie występowaniu wypadków poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa.

GALERIA ZDJĘĆ

TARNÓW PRZECIW DOPALACZOM -
TARNOWSKI DZIEŃ PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

17 listopada 2017 roku młodzież naszej szkoły uczestniczyła w Konferencji zorganizowanej w auli PWSZ w Tarnowie pt. ,,Tarnów przeciw dopalaczom - Tarnowski Dzień Profilaktyki Uzależnień". W ramach tego wydarzenia odbyły się pokazy i panel dyskusyjny. W czasie dyskusji wypowiadali się nie tylko specjaliści i naukowcy, ale też osoby, które z uzależnienia wyszły. Młodzież poznała skutki zdrowotne, społeczne i zawodowe sięgania po dopalacze. Jednym z punktów programu była również projekcja filmu profilaktycznego "Nikt mi nie powiedział".
mgr inż. Krystyna Wiktor

GALERIA ZDJĘĆ

ROZWIJANIE POSTAW PATRIOTYCZNYCH

Paulina Soja uczennica klasy II Technikum Architektury Krajobrazu, wzięła udział w Konkursie Plastycznym na plakat pt. "11 Listopada Narodowe Święto Niepodległości (Tarnów Pierwszy Niepodległy)", zorganizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną w Tarnowie. Celem konkursu było rozbudzanie postaw patriotycznych poprzez rozwijanie wyobraźni plastycznej. Jury w składzie:
Piotr Burdzyński - artysta plastyk z Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie,
Lidia Marzec - wicedyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie,
Iwona Dobranowska - nauczyciel - bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie,
przyznało uczennicy naszej szkoły wyróżnienie. Podsumowanie Konkursu i wręczenie nagród odbyło się w dniu 17 listopada 2017 r. w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie. Gratulujemy rodzicom Pauliny, a Jej samej życzymy dalszych sukcesów plastycznych i zawodowych.
mgr inż. Edyta Marynowska

GALERIA ZDJĘĆ

GOŚĆ MIESIĄCA - INGA MARCZYŃSKA

W dniu 17 listopada 2017 r., gościem w naszej szkole była pani Inga Marczyńska - ikonopisarka, malarka, fotografka. Największą pasją artystki jest pisanie ikon, a inspiracją do rozpoczęcia tej drogi artystycznej było malarstwo impresjonistyczne. Jej pragnieniem jest, aby każdy poprzez ikonę i duchowe przeżycia odnalazł w swoim życiu prawdę, dobroć spokój i nadzieję. Uprawia Ona również fotografię artystyczną, w której pragnie ukazać historię często zapomnianą i niechcianą oraz piękno i tragizm tego świata. Inga Marczyńska chętnie włącza się w działania charytatywne oraz prowadzi w ramach wolontariatu warsztaty artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Promuje artystów, sztukę i historię oraz opiekuje się starymi cmentarzami żydowskimi i cerkwiami. Pracuje w organizacji "AntySchematy2" w Tarnowie i LOT Beskid Zielony w Gorlicach. Pełni również funkcję wiceprezesa Oddziału Rzeszowskiego ZPARP. Artystka posiada w swoim dorobku kilkadziesiąt wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Jej prace były wyróżniane i nagradzane w różnych konkursach. Ikony artystki znajdują się we Włoszech w Szkocji, Anglii, Niemczech i USA.

GALERIA ZDJĘĆ

ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PALENIA

W dniu 17 listopada 2017 r., w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Rzucania Palenia, którego organizatorkami były: pedagog szkolny mgr Ewa Matejska, mgr Dorota Kruczek i mgr Grażyna Sabat. Obchody dzisiejszego dnia, zostały poprzedzone ogłoszeniem konkursu na prezentację multimedialną pod hasłem: "Palić czy nie palić". Celem konkursu było poszerzenie wiedzy na temat szkodliwości czynnego i biernego palenia tytoniu oraz wiedzy na temat e-papierosów i skutków ich używania. W konkursie wzięły udział klasy od I do III.
Miejsce I zajęły przedstawicielki klasy 3 TŻa - Inga Pękala i Paulina Czosnyka,
Miejsce II przedstawicielka klasy 3 TE - Martina Lach,
Miejsce III przedstawicielki klasy 1 THT - Patrycja Pyrkowska i Patrycja Madura
Zwycięzcom i wszystkim biorącym udział w konkursie gratulujemy wiedzy, kreatywności i odwagi. Dzisiejsze obchody zostały zorganizowane we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Tarnowie.
mgr inż. Dorota Kruczek

GALERIA ZDJĘĆ

PIKNIK NIEPODLEGŁOŚCIOWY

Klasa II Technikum Architektury Krajobrazu wraz z wychowawcą mgr Małgorzatą Kowal, uczestniczyła w dniu 10 listopada 2017 r. w Pikniku Niepodległościowizowanymym, zorganizowanym na tarnowskim rynku z okazji 97 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Piknik zainaugurowały występy tarnowskich uczniów i przedszkolaków, najmłodsi w pięknych strojach zatańczyli Poloneza oraz odśpiewali Hymn Polski. W programie wydarzenia znalazła się m.in. również Wielka Debata historyków z ośmiu miast "Chronologia odzyskiwania niepodległości w Galicji i na Śląsku Cieszyńskim". Pokazy grup rekonstrukcyjnych oraz występy lokalnych zespołów.
mgr Małgorzata Kowal

GALERIA ZDJĘĆ

"MIASTO - OGRÓD"

W miesiącach październiku i listopadzie uczniowie klas TAK i TO, uczestniczyli w realizowanym przez Centrum Sztuki Mościce projekcie "Miasto Ogród". W ramach zajęć zwiedzali dzielnicę Mościce, poznając jej historię, modernistyczną architekturę oraz szatę roślinną. Mogli także podziwiać wspaniale odrestaurowaną rezydencję Eugeniusza Kwiatkowskiego tzw. "Dyrektorówkę", obecnie siedzibę firmy Azoty.
mgr inż. Iwona Kapustka

GALERIA ZDJĘĆ

Osoby zainteresowane pracą w Samorządzie Uczniowskim, prosimy o zgłoszenie swojej kandydatury wychowawcy klasy do 20 listopada 2017 r.ZAJĘCIA WARSZTATOWE NA CMENTARZU ŻYDOWSKIM
W TARNOWIE

W dniach 09 i 10 listopada uczniowie klasy 4 TAK oraz 3 TAO pod opieką koordynatora mgr Tomasza Malca oraz mgr inż. Elżbiety Radwańskiej, wzięli udział w zajęciach warsztatowych na cmentarzu żydowskim w Tarnowie. Zajęcia odbywały się w ramach drugiej edycji projektu "Tarnowskie macewy - obóz dla wolontariuszy", finansowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Wolontariusze wycinali zdziczałą jeżynę odkrywając ukryte tam macewy, ponadto czyścili je z mchu a następnie inwentaryzowali.
mgr inż. Elżbieta Radwańska

GALERIA ZDJĘĆ

Wyniki z eliminacji szkolnych X Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej

MOŚCICE - MIASTO - OGRÓD
cykl wykładów otwartych, poświęconych ogrodnictwu

Za nami jeden z wykładów pod tytułem, "Moda w ogrodnictwie - przegląd stylów i trendów komponowania terenów zielonych. Style parkowe na przestrzeni stuleci". Wykład prowadziły mgr inż. Iwona Kapustka i mgr inż. Elżbieta Radwańska. Zapraszamy na kolejne otwarte wykłady: 17 i 20 listopada.


Centrum Sztuki Mościce

SZKOLENIE "BHP W ROLNICTWIE"

W dniu 9 listopada w Zespole Szkół Ekonomiczno - Ogrodniczych odbyło się szkolenie "BHP w rolnictwie", przeprowadzone przez pracowników KRUS. Po zakończeniu szkolenia, jego uczestnicy wzięli udział w konkursie z nagrodami, którego tematyka dotyczyła omawianych zgadanień.
mgr Bartłomiej Koza

GALERIA ZDJĘĆ

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

8 listopada odbyła się uroczystość mająca uświetnić obchody Święta Niepodległości. Spotkanie rozpoczęła Pani Dyrektor Alicja Czerwińska-Franek, która przypomniała, że jesteśmy dziećmi nie tylko swoich rodziców, ale i naszego Narodu. Następnie obejrzeliśmy program artystyczny, pt. Polskie drogi do Niepodległości, przygotowany przez klasę 2 TET pod kierunkiem wychowawczyni pani Renaty Kossowskiej i polonistki pani Justyny Bogusz. Montażowi słowno-muzucznemu towarzyszyła przepiękna, utrzymana w biało-czerwonych barwach dekoracja, przygotowana pod kierunkiem nauczycielek architektury krajobrazu pani Iwony Kapustki i pani Elżbiety Radwańskiej. Po występie ponadto wysłuchaliśmy występu Chóru Nauczycieli i Uczniów z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie. Wraz z nim mogliśmy odśpiewać wiele wzruszających pieśni patriotycznych. Po części artystycznej wszyscy Goście zostali zaproszeni na tradycyjną, wojskową grochówkę.
mgr Justyna Bogusz

GALERIA ZDJĘĆ

Miastoiludzie

"ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM EMPATII"

Zapraszamy wolontariuszy do pracy podczas przedświątecznych zbiórek żywności i datków na organizację Wigilii dla Ubogich.
OFERTA POMOCY PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W TARNOWIEWIEŃCE I WIĄZANKI ŻAŁOBNE

Tuż przed uroczystością Wszystkich Świętych klasa 2 TET ogłosiła konkurs na najładniejszy wieniec żałobny. W dniu 30 października wiązanki ocenione zostały przez jury konkursowe, najpiękniejszy okazał się wieniec przygotowany przez klasę 1 TAK, drugie miejsce zajęła wiązanka klasy 2 TOM, a trzecie klasy 1 TE. Wiązanki wraz z zebranymi przez uczniów zniczami, zostaną złożone na pobliskim cmentarzu.

GALERIA ZDJĘĆWYCIECZKA ZAWODOZNAWCZA DO PRZEDSIĘBIORSTWA MLEKTAR S.A.
W RAMACH "9 OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY" 20.10.2017 r.

"Ogólnopolski Tydzień Kariery" to inicjatywa Doradców Szkolnych i Zawodowych RP, nad którą patronat objęli Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Minister Edukacji Narodowej. Tegorocznemu wydarzeniu przyświecało hasło "Ja na rynku pracy: moje talenty i kompetencje". Nasza szkoła po raz drugi włączyła się w ogólnopolskie przedsięwzięcie. Uczniowie 2 klasy Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych odwiedzili przedsiębiorstwo MLEKTAR S.A. w Tarnowie. Mieli oni możliwość poznać technologię produkcji masła, napojów fermentowanych, śmietany i mleka, a także czynniki warunkujące ich wysoką jakość. W ramach spotkania zapoznali się z pracą laboratorium, gdzie przypomnieli sobie informacje o składnikach mleka i metodach oceny jakości mleka oraz zasadach pracy aparatury analitycznej. Uczniowie mieli możliwość konfrontacji wiedzy teoretycznej z praktyką produkcyjną, a także degustacji oferowanych przez przedsiebiorstwo wyrobów. Jak zapewniał Kierownik Produkcji "profesjonalni pracownicy, bardzo dobrej jakości surowiec, nowoczesne maszyny i urządzenia są gwarancją sukcesu na rynku oraz zapewniają najwyższy standard oferowanych wyrobów". Uczniowie bogatsi o wiedzę z pewnością zrobili kolejny krok na drodze do bycia w przyszłości kompetentnymi pracownikami. Składamy podziękowanie Dyrekcji i Kierownictwu Produkcji za przyjęcie uczniów i podzielenie się wiedzą.
mgr inż. Jolanta Kuboń

GALERIA ZDJĘĆ


ZAPROSZENIE NA WARSZTATY W TARNOWSKIM PLASTYKU


PROGRAM PROFILAKTYCZNY "GODNOŚĆ CZŁOWIEKA"

W dniu 18.10.2017 roku uczniowie klas pierwszych i drugich uczestniczyli w realizacji programu profilaktycznego pt. "Godność Człowieka", który dotyczył profilaktyki uzależnień. Spotkanie prowadził Pan Stanisław Koćwin, emerytowany funkcjonariusz Policji, członek zespołu ds. monitorowania problemów narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym, oraz zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Przedstawiony program, został opracowany w oparciu o doświadczenia prowadzącego, nabyte podczas wieloletniej pracy z młodzieżą dysfunkcyjną i obejmował: alkoholizm, narkomanię, przemoc, prawo karne, aspekty przestępczości oraz ocenę wiarygodności informacji na temat środków psychoaktywnych. Zebrana młodzież z wielkim zainteresowaniem uczestniczyła w spotkaniu.

Przydatne adresy www i telefony

GALERIA ZDJĘĆ

Z PAMIĘTNIKA WYCIECZKI KLASY 3 TAO

Karburator mruczał przymilnie jak spiker radiowy rozmawiający z ważnym artystą. Akcelerator reagował na każde muśnięcie podeszwą sportowego buta pana kierowcy kupionego w centrum handlowym, a kupa stali, połączona tajemną, znaną jedynie absolwentom uczelni technicznych mocą w działającą całość - popularnie autobusem zwana - nieuchronnie zbliżała Nas wszystkich, czyli uczestników wycieczki do celu autokarowej podróży. Byliśmy skupieni i poważni. Krzepiąc się chipsami i słuchając muzyki czekaliśmy, aż tłoki i wał znieruchomieją. To bowiem - wykluczywszy sytuację awaryjną (którą i tak przewidzieć mogą jedynie absolwenci uczelni technicznych) - oznaczało będzie, że dotarliśmy na miejsce. O godzinie 10.32 pan kierowca zatrzymał autobus raptownie, acz bezpiecznie. To nagłe zatrzymanie wynikało z prostej przyczyny byliśmy już na miejscu u podnóża Słowackich Tatr. Miejsca to opętańczo pięknego, gdzie można rozkoszować się rzeczami i widokami, które gdzie indziej spotkać trudno, a opisać słowami jeszcze trudniej dlatego opisem dla naszych pieszych peregrynacji niech będą te zdjęcia, powiedzą to za Nas....
mgr Mirosław Krzemień

GALERIA ZDJĘĆ

SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

W dniu 17 października 2017 r., w ZSEO odbyło się "Szkolenie z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej" dla klas pierwszych. Prowadzącym był wykwalifikowany ratownik medyczny pan Tomasz Burnat. Szkolenie miało na celu pokazanie, jak w razie wypadku lub nagłego ataku choroby w celu ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego, udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. Nie zabrakło przy tym ćwiczeń praktycznych na fantomie pod okiem instruktora.
mgr Bartłomiej Koza

GALERIA ZDJĘĆ

DZIEŃ PAPIESKI W ZSEO

Wadowice. Czerwiec 1999. Podczas spotkania z mieszkańcami rodzinnego miasta św. Jan Paweł II wspominał: (.) "A tam była cukiernia. Po maturze chodziliśmy na kremówki. Że myśmy to wszystko wytrzymali, te kremówki po maturze...". Wszyscy pamiętają szczery uśmiech Papieża, gdy opowiadał o ulubionych kremówkach i zastanawiali się, jaka tajemnica się w tym kryła. Szybko wymyślono, że z pewnością zawierały one alkohol. Nic podobnego - jak zapewniają przyjaciele młodości Karola Wojtyły - Papież uśmiechnął się nie dlatego, że przedwojenne kremówki nasączone były alkoholem, ale dlatego, że zjadali ich ogromne ilości. Nic więc dziwnego, że po tylu już latach, po dzień dzisiejszy kremówki papieskie nadal zachwycają, czyniąc przy tym oszałamiającą karierę. W 39 rocznicę wyboru papieża Polaka św. Jana Pawła II na stolicę Piotrową, klasa gospodarująca III THT wraz z Wychowawcą przygotowała dla wszystkich smakoszy słodkości tradycyjny kiermasz kremówek papieskich "prosto z Wadowic".
mgr Krzysztof Malinowski

GALERIA ZDJĘĆ

GOŚĆ MIESIĄCA PAŹDZIERNIKA - Ks. ANDRZEJ AUGUSTYŃSKI

W dniu 16 października 2017 r., gościliśmy księdza Andrzeja Augustyńskiego - duchownego rzymskokatolickiego i przedsiębiorcę społecznego. Ksiądz Augustyński ukończył studia filozoficzno-teologiczne w Instytucie Teologicznym Zgromadzenia Misji w Krakowie. Jest inicjatorem powstania i przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia Siemacha. Współpracuje z organizacjami społecznymi na Malcie. Jest znawcą i promotorem kultury maltańskiej. Wspólnie z ojcem Kazimierzem Augustyńskim rozpoczął budowę wielofunkcyjnego kompleksu dla dzieci w Odporyszowie, w ramach którego działają: dom dziecka, placówka wsparcia dziennego, ośrodek wakacyjny i nowoczesne centrum sportowe. Otrzymał za swoją działalność wiele nagród m.in. Order Odrodzenia Polski, Społecznik Roku 2015, Nagroda Grand Prix Amicus Hominum.

GALERIA ZDJĘĆ

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

13 października, w przeddzień Dnia Edukacji Narodowej odbyła się tradycyjna akademia, podczas której mówiono o trudach pracy nauczyciela oraz o satysfakcji z wykonywanego zawodu. Uczniowie złożyli życzenia wszystkim Nauczycielom i Pracownikom oświaty, a także wystąpili w programie artystycznym pt. "Historia kwiatami usłana". Ciekawe żarty o pracy ogrodnika, doprecyzowane stroje i muzyka na żywo sprawiły, że publiczność nagrodziła występujących gromkimi oklaskami. Podobnie było podczas popołudniowego występu w Sali Lustrzanej, gdzie odbyły się miejskie uroczystości Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie ZSEO zaprezentowali swoją szkołę nie tylko poprzez występ, ale również dekoracje florystyczne i kompozycje carvingu. Dopełnieniem tego święta było wręczenie nagród Nauczycielom. Za wyróżniającą pracę dydaktyczno - wychowawczą Nauczyciele zostali uhonorowani nagrodami:

Nagrody Prezydenta Miasta Tarnowa:

Alicja Czerwińska-Franek - Dyrektor ZSEO
Jolanta Kuboń - Nauczyciel przedmiotów zawodowych (ekonomia, żywienie)
Paulina Snopkowska - Nauczyciel wf i wdż
Andrzej Nicpoń - Nauczyciel przedmiotów zawodowych (ekonomia)

Nagrody Dyrektora Szkoły:

Robert Kozioł - Wicedyrektor ZSEO
Joanna Chramęga-Mucha - Nauczyciel bibliotekarz
Agnieszka Drelicharz - Nauczyciel chemii i informatyki
Anna Hołda - Nauczyciel przedmiotów zawodowych (ekonomia)
Bartłomiej Koza - Nauczyciel religii
Dorota Kruczek - Nauczyciel przedmiotów zawodowych (ekonomia)
Zdzisława Padło - Nauczyciel geografii
Anna Smaś - Nauczyciel przedmiotów zawodowych (hotelarstwo)
Marek Szczutowski - Nauczyciel biologii
Magdalena Żmuda - Nauczyciel języka angielskiego

GALERIA ZDJĘĆ

Niezależny Serwis Informacyjny KADRMARSZ W OBRONIE ZWIERZĄT

04 października 2017 r. w ramach Światowego Tygodnia Zwierząt odbył się marsz w obronie zwierząt, którego organizatorem był Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych. Uczniowie ZSEO oraz mieszkańcy miasta wraz ze swoimi pupilami wyruszyli spod pomnika gen. J. Bema i udali się ulicą Wałową na Rynek, gdzie odczytany został protest przeciwko stosowaniu przemocy wobec zwierząt. Następnie uczniowie naszej szkoły zaprezentowali przygotowane wcześniej hasła, mające zwrócić uwagę na konieczność pomocy zwierzętom.


GALERIA ZDJĘĆ

relacja z marszu w IMAV.TV

Centrum Wolontariatu "Empatia" w ramach obchodów

Międzynarodowego Miesiąca Dobroci dla Zwierząt

zaprasza do udziału
w XIII - tej akcji charytatywnej "Przemów ludzkim gestem"

W dniach 2 października - 3 listopada 2017 r. na terenie szkół i przedszkoli zostanie przeprowadzona zbiórka karmy oraz środków pieniężnych na leczenie zwierząt.


Poprzez takie działania chcemy zwrócić uwagę społeczeństwa na los bezdomnych zwierząt, znęcanie się nad nimi, na warunki bytowe w schroniskach, oraz nielegalne hodowle psów szkolonych do walk. W schroniskach i azylach czekają dziesiątki zwierząt, które rozpaczliwie potrzebują naszej uwagi, przyjaźni i opieki.


PLACE I SKWERY MIASTA TARNOWA

W dniu 29.09.2017 r. uczniowie klasy 2 Technikum Architektury Krajobrazu zgłębiali wiedzę z zakresu znaczenia przestrzeni publicznej. Z tej to okazji wzięli udział w wycieczce zwiedzając place i skwery Tarnowa. Będąc w terenie utwierdzili się w przekonaniu, że istotną cechą placów jest np. wielkość, kształt, lokalizacja, funkcjonalność, kompozycja, dobór gatunkowy materiału roślinnego, które w połączeniu z nastrojem i rytmem życia potęgują wzajemne oddziaływanie dając w konsekwencji przestrzeń o szczególnej wartości i jakości. Spacerując po Tarnowie uczniowie mieli możliwość porównania lokalizacji, przeznaczenia, wielkości placów i skwerów, które stanowią ważne punkty orientacyjne w mieście. Zwiedzili m. in. Plac Katedralny z Pomnikiem Jana Pawła II, Skwer Petofiego z Pomnikiem Sandora Petofiego przy ul. Krakowskiej, Plac Kazimierza Wielkiego, Plac Drzewny z Pomnikiem Wincentego Witosa przy ul. Lwowskiej, Plac Ofiar Katynia z Grobem Nieznanego Żołnierza przy ul. Wałowej, Plac ofiar Stalinizmu z Pomnikiem Ofiar Stalinizmu przy ul. Lwowskiej, Skwer Starej Synagogi , Bima - pozostałość po najstarszej tarnowskiej synagodze przy ul. Żydowskiej, Plac Henryka Sienkiewicza z Pomnikiem Jana Szczepanika przy ul. Brodzińskiego, Mickiewicza, Goldhammera, Skwer Alicji i Jana Preissów "Targ słów" przy skrzyżowaniu ul. Nowy Świat i Kopernika. Dziękując wszystkim uczestnikom wycieczki życzę inspiracji do dalszej pracy twórczej, nauczyciel przedmiotów zawodowych, architekt krajobrazu mgr inż. Edyta Marynowska.


GALERIA ZDJĘĆ
MISTRZOSTWA TARNOWA W LEKKIEJ ATLETYCE

W dniu 28.09.2017 roku na stadionie TOSiR przy ul. Piłsudskiego odbyły się Mistrzostwa Tarnowa Szkół Ponadgimnazjalnych w Lekkiej Atletyce, w której liczny udział wzięli uczniowie naszej szkoły. Zawody rozegrano w ramach Licealiady na nowoczesnej tartanowej bieżni na nowo otwartym stadionie "Błękitni" w Tarnowie. Z reprezentacji naszej szkoły najlepsze rezultaty osiągnęła Amanda Kołodziej z kl. 1 TŻ dwukrotnie zajmując III miejsce w skoku w dal oraz w biegu na 800 m. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
mgr Maciej Pokorny


GALERIA ZDJĘĆ
WYJAZD KLASY 4 TAK DO JASŁA

Dnia 28 września klasa 4 TAK wzięła udział w wyjeździe do Jasła, aby uporządkować cmentarz żydowski. Zadaniem młodzieży było posprzątanie grobów i ich otoczenia oraz wykoszenie trawy. Uczniowie włożyli wiele starań w uporządkowanie cmentarza, wykonanie tych prac zajęło kilka godzin.
Dominika Kumięga


GALERIA ZDJĘĆ
STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA TARNOWA

"O ZDROWIU W PRZEDSZKOLNYM OGRODZIE..."

O tym, jak ważne jest zdrowie dla każdego człowieka mogły przekonać się dzieci z tarnowskich przedszkoli uczestniczące w Pikniku Zdrowia. Obok wielu atrakcji przygotowanych dla najmłodszych, były te związane z prawidłowym odżywianiem. Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno - Ogrodniczych w Tarnowie prezentowali, jakie sałatki owocowe warto zjadać jesienią. Wspólnie z przedszkolakami wykonali kilka z nich. Apetyt najmłodszym dopisywał, tym bardziej, że konsumpcja odbywała się na świeżym powietrzu. Dzieci zapoznały się z kulinarną sztuką carvingu, pod nadzorem starszych kolegów wykonywały rzeźby z jarzyn i owoców. Dla chętnych został przeprowadzony quiz na temat zawartości witamin w warzywach i owocach. Uczniowie ZSEO współpracują z kilkoma przedszkolami i szkołami, w których chętnie promują zdrowy tryb życia.


GALERIA ZDJĘĆ
Zaproszenie do udziału w projekcie
"Przestrzeń publiczna zależy od nas samych"

GOŚĆ MIESIĄCA WRZEŚNIA - WOJCIECH BONOWICZ

W dniu 27.09.2017 r., Gościem Miesiąca w naszej szkole był Wojciech Bonowicz - autor i współautor tomów wierszy, książek-wywiadów, książek dla dzieci, biografii "Tischner". Laureat Nagrody Literackiej Gdynia. Ma stały felieton w "Tygodniku Powszechnym" i w miesięczniku "Znak". Występuje od czasu do czasu na scenie, m.in. z zespołami Fisz Emade Tworzywo oraz Pablopavo i Ludziki. Działa na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną.


GALERIA ZDJĘĆ
78 ROCZNICA POWSTANIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO

W dniu 26 września 2017 r., uczniowie ZSEO uczestniczyli w obchodach 78. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego, oddając tym samym hołd Żołnierzom Armii Krajowej.


GALERIA ZDJĘĆ
Pismo Marszałka Województwa w sprawie głosowania na zadania zgłoszone do II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

78 ROCZNICA AGRESJI SOWIETÓW NA POLSKĘ

W niedzielę 17 września 2017 r., z okazji 78 rocznicy Agresji Sowietów na Polskę odbyły się obchody Dnia Sybiraka i Ofiar Stalinizmu. O godz. 10.30 w Bazylice Katedralnej była celebrowana msza święta w intencji poległych i pomordowanych na Wschodzie. Następnie uczestnicy przemaszerowali pod Pomnik Ofiar Stalinizmu, gdzie o 12:00 odbyła się oficjalna część uroczystości. Uczniowie klasy II Tak w ramach realizacji wychowania patriotycznego, wzięli wraz ze swoimi rodzicami udział w tej uroczystości. Towarzyszyła im również wychowawczyni klasy, pani Małgorzata Kowal.
mgr Małgorzata Kowal


GALERIA ZDJĘĆ
II JESIENNY PIKNIK OGRODNICZY W PARKU SANGUSZKÓW

Już po raz drugi Zespół Szkół Ekonomiczno - Ogrodniczych w Tarnowie we współpracy z Radą Osiedla Zabłocie - Gumniska zorganizował Jesienny Piknik Ogrodniczy. Chociaż pogoda w minioną sobotę była wyjątkowo kapryśna i bardzo jesienna, w Parku Sanguszków zgromadziło się wiele osób, które chciały atrakcyjnie spędzić weekendowe popołudnie. Uczniowie pod kierunkiem swoich nauczycieli przygotowali wystawy owoców i warzyw oraz kwiatów, wśród których królowały najpiękniejsze o tej porze roku róże i wrzosy. Zainteresowanym udzielano fachowych porad ogrodniczych. Największym powodzeniem cieszyła się "Akademia Małego Ogrodnika", w ramach której najmłodsi uczyli się sadzić kwiatki, dowiadywali się, jak je pielęgnować, a także oglądali pod mikroskopem szkodniki różnych roślin. Nie zabrakło nietypowych interesujących doświadczeń, konkursów i prezentacji bajek, oczywiście o tematyce ogrodniczej - "Rzepka" i "Pomidor". Dla młodzieży był konkurs na najładniejszy strój ogrodnika, a dla starszych prezentacja najnowocześniejszych kosiarek i wieczorna potańcówka w "Ogrodniku". Nie zabrakło placu zabaw dla dzieci, rywalizacji sportowych dla każdej grupy wiekowej i stoisk gastronomicznych. Osoba, która wylosowała szczęśliwy los, odjechała z parku nowym rowerem. Kolejna edycja w planach już za rok.


GALERIA ZDJĘĆ

BEZPŁATNA KOMUNIKACJA ZASTĘPCZA


DYREKTOR WŁADYSŁAW WOŹNY - PAMIĘTAMY...

8 września 2017 r. minęła 10-ta rocznica śmierci P. Władysława Woźnego - Dyrektora naszej szkoły w latach 1978 - 1992. Ten dzień rozpoczęliśmy mszą św. w kaplicy pałacowej. Oprócz Grona Pedagogicznego, Pracowników szkoły i uczniów uczestniczyli w niej emerytowani Nauczyciele oraz Absolwenci szkoły. Gościem wyjątkowym była Pani Profesor Maria Woźny - żona Zmarłego. Ksiądz Radosław wygłosił na tę okoliczność wyjątkowe kazanie, które dotyczyło przypadającego na ten dzień Święta Matki Bożej Siewnej. Nie zabrakło też elementów biografii Dyrektora Woźnego wyjątkowo wpisujących się w charakter święta. Druga część uroczystości odbyła się w auli szkolnej. Dzisiejszym spotkaniem chcemy zatrzymać czas - powiedziała Dyrektor Alicja Czerwińska-Franek - wspominamy twarz, obrazy, rozmowy, wspólne chwile i działania. Praca i osobowość Dyrektora Władysława Woźnego sprawiły, że w pamięci Nauczycieli i Absolwentów pozostał kimś wyjątkowym, dobrym duchem, filarem naszej szkoły. Był wzorem dyrektora kompetentnego, otwartego z poczuciem własnej wartości. W rozmowach z byłymi uczniami najczęściej padały twierdzenia: "Fantastyczny pedagog; cudowny, ciepły Człowiek; niezwykle utalentowany i pracowity; szkoda, że już Go nie ma razem a nami..." Cenną pamiątką jest album z tytułem zaczerpniętym z Norwida "...bo piękno na to jest, by zachwycało" - wydany staraniem Rodziny i Przyjaciół. Jest wspomnieniem niezwykłego talentu i pracowitości Dyrektora. Na licznych fotografiach możemy oglądać przepiękne kompozycje florystyczne odzwierciedlające umiłowanie przyrody i wrażliwość Autora. Krótki program artystyczny przygotowany przez Uczniów klasy 2 Technikum Architektury Krajobrazu pod kierunkiem P. Agnieszki Klugiewicz oraz prezentacja multimedialna ze zdjęciami i krótkim filmem z "tamtych lat" doprowadziły uczestników uroczystości do głębokich wzruszeń. W naszej pamięci Dyrektor Władysław Woźny pozostanie jako Człowiek, dla którego praca i piękno były wartościami naczelnymi.


GALERIA ZDJĘĆ
ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

7 września w ZSEO odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych. Nasi nowi Koledzy obiecywali uroczyście, że będą wzorowo wypełniać obowiązki ucznia i godnie reprezentować szkołę. Pierwszoklasiści oficjalnie stali się więc dziś członkami naszej społeczności.


GALERIA ZDJĘĆ
STYPENDIUM SZKOLNE 2017/2018

Do 15 września można składać do pedagoga szkolnego wnioski o Stypendium szkolne. Kryterium dochodowe nie może przekroczyć 514,00 zł na osobę w rodzinie, hektar przeliczeniowy to 288,00 zł. W przypadkach losowych można składać wniosek o zasiłek szkolny.
mgr Ewa Matejska

Wniosek o stypendium szkolne
Wniosek o zasiłek szkolny

Więcej informacji na stronie tarnow.pl

ZEBRANIE Z RODZICAMI w dniu 07 września 2017 r. (czwartek)

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

4 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2017/2018. Ten uroczysty dzień zaczęliśmy od mszy świętej, po której zgromadziliśmy się w auli szkolnej. Wszystkich uczniów i nauczycieli przywitała Dyrekcja ZSEO, która szczególnie ciepłe słowa skierowała do pierwszoklasistów. Tego dnia również wręczono świadectwa uczniom, którzy z powodu odbywania praktyk zawodowych nie mogli ich otrzymać w czerwcu. Ponadto ogłoszone zostały wyniki rywalizacji międzyklasowej, na które uczniowie czekali z niecierpliwością całe wakacje. Tym razem zwyciężyła klasa 3 Technikum Architektury Krajobrazu i Technikum Ogrodniczego z wychowawczynią panią Zofią Prajsnar. Po oficjalnej części uczniowie rozeszli się do klas na pierwsze w nowym roku szkolnym spotkanie z wychowawcami


GALERIA ZDJĘĆ

5 września 2017 ( wtorek) o godz. 10.35 ( długa przerwa) w gabinecie Dyrekcji odbędzie się LOSOWANIE terminów gospodarowania szkołą i wykonywania gazetki szkolnej. Losowania dokonują dwie osoby z każdej klasy wydelegowane przez Wychowawcę.
Koordynacja - Samorząd Uczniowski.DOJAZD DO SZKOŁY SPOWODOWANY REMONTEM WIADUKTU NA ULICY GUMNISKIEJ

1. Korzystający z komunikacji miejskiej: autobusem numer 1, autobus dojeżdża pod sam park.

2. Poruszający się pieszo

3. Korzystający z komunikacji samochodowej:

objazd - Narutowicza, Tuchowska, Zamkowa, Tuwima, Lotnicza, Sanguszków
objazd - Narutowicza, Dąbrowskiego, Lwowska, Okrężna, Jara, SanguszkówWYPRAWKA SZKOLNA 2017/2018

Od 29 lipca do 11 września 2017 r. w tarnowskich szkołach publicznych i niepublicznych można składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, lub do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - "Wyprawka szkolna". Wnioski należy składać u pedagoga szkolnego.
mgr Ewa Matejska

Więcej o Programie "Wyprawka szkolna"
Wzór wniosku
Oświadczenie o zakupie podręczników
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Programu "Wyprawka Szkolna"


Wykaz podręczników na rok szkolny 2017/2018


Brak podręczników do kształcenia zawodowego, podręczniki uzupełniające będą podane we wrześniu. Zalecamy, aby uczniowie klas I nie spieszyli się z zakupami. Na początku września nauczyciel prowadzący każdy przedmiot ustali, czy stopień wykorzystania podręcznika wymaga jego zakupu. W przypadku języków obcych podręczniki zamawiane są hurtowo. Również we wrześniu odbędzie się giełda podręczników używanych, na której można taniej odkupić podręczniki od straszych kolegów.


WYNIKI EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

Rozdanie wyników egzaminów zawodowych odbędzie się w piątek (25 sierpnia) o godz. 9.30 w sekretariacie szkoły.


WOLONTARIUSZE EMPATII NA PRZEMÓWIENIU DONALDA TRUMPA

W dniu 6 lipca 2017 r., wolontariusze Empatii byli obecni na przemówieniu prezydenta USA Donalda Trumpa, wygłoszonym na placu Krasińskich w Warszawie.


GALERIA ZDJĘĆ


ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

23 czerwca 2017 r. zakończyliśmy kolejny rok szkolny. Do zobaczenia we wrześniu :-)


GALERIA ZDJĘĆ

ZSE-O: image 1 0f 4 thumb
ZSE-O: image 1 0f 4 thumb
ZSE-O: image 1 0f 4 thumb
ZSE-O: image 1 0f 4 thumb
ZSE-O: image 1 0f 4 thumb
ZSE-O: image 1 0f 4 thumb
ZSE-O: image 1 0f 4 thumb
ZSE-O: image 1 0f 4 thumb
ZSE-O: image 1 0f 4 thumb
ZSE-O: image 1 0f 4 thumb
ZSE-O: image 1 0f 4 thumb
ZSE-O: image 1 0f 4 thumb
ZSE-O: image 1 0f 4 thumb
ZSE-O: image 1 0f 4 thumb
ZSE-O: image 1 0f 4 thumb
ZSE-O: image 1 0f 4 thumb

ARCHIWUM

2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012